2011. január 7., péntek

Törvény vagy Kegyelem?

"Mert a bűn zsoldja halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk Krisztus Jézusban." Róm. 6:23

Jézus kifizette értünk a bűn zsoldját! Törvény nélkül a bűnöket egyáltalán nem lehet megérteni. A törvények tanították meg, hogy melyek a bűnök. Olvasd el a mózesi törvényeket.


„És rád szállnak mind ez áldások, és megteljesednek rajtad, ha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára. Áldott leszel a városban, és áldott leszel a mezőben. Áldott lesz a te méhednek gyümölcse és a te földednek gyümölcse, és a te barmodnak gyümölcse, a te teheneidnek fajzása és a te juhaidnak ellése. Áldott lesz a te kosarad és a te sütőteknőd. Áldott leszel a te bejöttödben és áldott leszel kimentedben." 5Móz. 28:2-6

Mi lett azokkal aki nem engedelmeskedtek az Úr szavának?

„Ha pedig nem hallgatsz az Úrnak a te Istenednek szavára, hogy megtartsad és teljesítsed minden parancsolatát és rendelését, amelyeket én parancsolok ma néked: reád jönnek mind ez átkok, és megteljesednek rajtad: átkozott leszel a városban, és átkozott a mezőn. Átkozott lesz a te kosarad és a te sütőteknőd. Átkozott lesz a te méhednek gyümölcse és a te földednek gyümölcse, a te teheneidnek fajzása és a te juhaidnak ellése. Átkozott leszel bejöttödben, és átkozott leszel kimentedben." 5Móz. 28:15-19

A régi törvények alatt nem tudtak az emberek Istenhez jönni. Izraelben sem, sőt az egész világon sem akadt egyetlen olyan ember, aki be tudná vagy tudta volna tartani a törvényt. Nem is azért adta azt Isten, hogy betartsák, vagy képesek lettek volna betartani, hanem azért, hogy felismerjék a bűnösségüket. Nem is ismerték fel a bűnt csak akkor, amikor Isten megadta a törvényeket.

"Mit mondunk tehát? A törvény bűn? Távol legyen, sőt inkább a bűnt nem ismertem, hanem csak a törvény által, mert a kívánságról sem tudtam volna, ha a törvény nem mondaná: Ne kívánd." Róm. 7:7
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jézusnak meg kellett változtatnia a törvényt. Jeremiás próféta által meg is üzente Isten, hogy új törvényt akar adni. Ki az, aki meghozza a törvényt? Isten, és rajta kívül senki más!

„Íme, eljönnek a napok, azt mondja az Úr, és új szövetséget kötök az Izrael házával és a Júda házával. Nem ama szövetség szerint, amelyet az ő atyáikkal kötöttem azon a napon, amelyen kézen fogtam őket, hogy kihozzam őket Egyiptom földjéről, de akik megrontották az én szövetségemet, noha én férjük maradtam azt mondja az Úr. Hanem ez lesz a szövetség, amelyet e napok után az Izrael házával kötök, azt mondja az Úr: Törvényemet az ő belsejükbe helyezem, és az ő szívükbe írom be, és Istenükké leszek, ők pedig népemmé lesznek. És nem tanítja többé senki az ő felebarátját, és senki az ő atyjafiát, mondván: Ismerjétek meg az Urat, mert ők mindnyájan megismernek engem, kicsinytől fogva nagyig, azt mondja az Úr, mert megbocsátom az ő bűneiket, és vétkeikről többé meg nem emlékezem." Jer. 31:31-34
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Mert megkegyelmezek álnokságaiknak, és az ő bűneikről és gonoszságaikról többé meg nem emlékezem. "Zsid. 8:12

Hogyan bocsát meg nekem az Isten? Úgy, hogy soha többé nem emlékezik meg a bűneimről, mert megkegyelmezett nekem!

"Mikor újról beszél, elavulttá tette azzal az elsőt, ami pedig megavul és megvénhedik, közel van az enyészethez." Zsid. 8:13

Itt egy egyszerű példát is megemlítenék. Amikor elkopott a cipőd, veszel helyette egy másikat, és a régit már nem használod. Előfordul, hogy nem dobod ki, mert néha használni akarod azt is. Vannak gyülekezetek, ahol még mindig a régi törvényhez, elkopott cipőhöz, időnként pedig az új törvényhez, új cipőhöz igazodnak. (mózesi, vagy jézusi szeretet, kegyelem hit törvénye)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Mert a törvényig volt bűn a világon, a bűn azonban nem számíttatik be, ha nincsen törvény." Róm. 5:13

Mi az, ami bűnössé tesz? A törvény az. Azáltal ismered fel a bűnödet hogy tudod mi az, amitől tilt a törvény. A törvények tanították meg nekünk, hogy melyek a bűnök. Ahol nincs törvény, ott a bűn nem számít bűnnek. Ha hoznának olyan törvényt, hogy holnaptól halálbüntetés jár a dohányosokra, akkor ha rágyújtasz, tudod, hogy vétettél a törvény ellen. Bűnösnek kiáltanának ki és kivégeznének. De mivel nincs ilyen törvény, nem vagy bűnös. Jézus eljött betölteni a törvényt azáltal, hogy magára vette a bűnt! Ez a mi megváltásunk lényege.

"Mert a törvény vége Krisztus, minden hívőnek igazságára." Róm. 10:4

Ezt vagy azt nem tehetem meg, pl. "Ne ölj, nem lopj" ezt, a törvény ébreszti fel bennünk. Ha mi a mózesi törvények alatt élnénk, meg kellene halnunk, halálos ítélet alatt lennénk. Jézusnak meg kellett változtatnia a törvényt! Ő azért jött, hogy megmentsen a haláltól, mert "a bűn zsoldja halál." Kifizette helyettük a bűn zsoldját! Ha keresztény vagy és kétség merül fel benned abban, hogy nem vagy bűnös, akkor az olyan mintha azt mondanád: "Jézus a kereszten nem tudta eltörölni a bűneimet." Adott egy új törvényt a szeretet parancsolatában, amely szeretet, az irgalmasság és a hit törvénye. Csak a törvény segítségével vagyunk képesek felismerni, hogy bűnösök, - halottak - és elveszettek vagyunk Jézus nélkül. A törvényt te be tudod tartani? Vagy találkoztál már olyannal aki meg tudja tenni? Mert akkor szeretnék megismerkedni veled, vagy vele. Ember nincs a földön aki meg tudná tenni! Abban az esetben, ha nem lenne a kegyelem, halottak lennénk! Akkor hogyan várhatja el tőled a lelkészed, hogy te megtedd, ha ő maga sem képes rá? Ne legyünk farizeusok és ne akasszunk mások nyakába olyan terheket, amit mi magunk sem vagyunk képesek elhordozni.

"Mert ők nehéz és elhordozhatatlan terheket kötöznek egybe, és az emberek vállaira vetik, de ők az ujjukkal sem akarják azokat illetni." Mát. 23:4

Az ilyen emberek miatt, nem bíznak Jézus kegyelmében, hanem továbbra is saját munkálkodásukba és erőfeszítéseikbe vetik bizalmukat. Természetesen én senkit nem akarok rábeszélni, hogy ezután úgy éljen mint amikor nem volt keresztény. Azzal, hogy nem vagyunk törvény alatt, nem jelenti azt, hogy mindent megtehetünk. Pál is beszélt erről:

"Mert a bűn ti rajtatok nem uralkodik, mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt. Mit is tehát? Vétkezzünk-e mivelhogy nem vagyunk törvény alatt, hanem kegyelem alatt? Távol legyen." Róm. 6:14-15

Senki sem képes arra, hogy ne vétkezzen, még a mai időkben sem!

"Ha pedig a világosságban járunk, amint Ő maga a világosságban van, közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az Ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg és igazság nincsen mi bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól. Ha azt mondjuk, hogy nem vétkeztünk, hazuggá tesszük Őt, és az Ő Igéje nincs bennünk." 1Ján. 1:7-10

A 9. Igét úgy értelmezik, hogy egyenként valld meg a vétkeidet és akkor kapsz bűnbocsánatot. De az Ige nem ezt mondja! Először is tisztázzuk, mi a bűn? Vajon a bűn azonos a paráznasággal, házasságtöréssel, hazugsággal, lopással, gyilkossággal? Nem, és nem! - Itt téveszti el sok magyarázó! - Ezek vétkek a bűn gyümölcsei. Két különböző dologról van szó. A fa nem a gyümölcs! Igaz? A fa termése a gyümölcs. Teljesen különböznek egymástól. Nem azt kell megvallani, hogy én hazudtam, loptam stb., hanem magát a Bűnt. Azt pedig nem mondhatja egyetlen keresztény sem, hogy nem vétkezett, mert hazuggát teszi Istent és az Igéje nincsen benne. A gyakorlatban is azt tapasztaljuk, hogy nem tudjuk betartani, hogy ne vétkezzünk, akár naponta is, bármennyire is azon vagyunk. Hiába a nagy igyekezet, úgysem fog sikerülni! Jobb ha feladod! Naponta kiesünk a szeretetből. Mivel bűnösnek születtünk, akármilyen szép és formás kisbabák voltunk, pedig semmi rosszat nem követtünk el. Amikor Jézus beköltözött a szívünkbe, az Ő vére megmosott, megtisztított minden bűntől! Meg lett bocsátva a bűnünk, bűnbocsánatot nyertünk! A régi dolgok elmúltak, újjá lett minden. (1Kor. 2:17) Tehát újjászülettünk! Újjáteremtődtünk! Egy csecsemőtől pedig nincs mit számon kérni! Nincs az a törvény, aki elítélne a sátánon kívül. Parázna voltál? Meg lett bocsátva. Loptál, csaltál? stb. Meg lett bocsátva. Élt benned egy lakó, az engedélyed nélkül, akinek a neve: bűn. A világra születésed pillanatában költözött be hozzád. Ezeket a vétkeket azért követted el, mert az ő parancsait hajtottad végre. Ma viszont a te engedélyeddel él benned Isten Szelleme. A bűn és a Szent Szellem nem lakik egy helyen! Isten az engedélyed alapján kitakarította a házadat és beköltözött hozzád. Sajnos, ha nem ismered a bűnbocsánat kérés módját, akkor sok buta dologra rá tudnak venni. Pl.: "Írd le a bűneidet és vesd a szemétkosárba" Ez nem biblikus! Így nem lehet megszabadulni a bűntől. Azzal sem, hogy hiszek Istenben. A sátán is hiszi.

Mi a különbség a törvény és a kegyelem között?

1.A törvény egy megtiltó rendszer-- A kegyelem a szeretet rendszere!
2.A törvény azt mondja ezt tedd es élsz! A kegyelem pedig Hidd el és élsz!
3.A törvény az igazság rendszere. A kegyelem az irgalmasság rendszere!
4.A törvény elitéli a legjobbat is. A kegyelem megigazitja a legrosszabbat is!
5.A törvény eliteli a paráznát. A kegyelem azt mondja eredj el és többé ne vétkezzél!
6.A törvény olyan mint egy tükör, csak megmutatja a bűnt  A kegyelem oda nyújtja JÉZUS SZERET, amely elmossa a bűnt
7.A törvény minden szájat befog A kegyelem minden szájat megnyit, hogy dicsérje az ISTENT!
8.A törvény erőtelen A kegyelem erős!
9.A törvénynek soha nem voltak misszionáriusai
A kegyelmet az egész világon hirdetik!
lo.A tövény alatt a juhok haltak meg a pásztorért
A kegyelem alatt a Pásztor halt meg a juhokért!
ll A törvény kőtáblára van irva. A kegyelem a szív hústábláira van irva!

0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése