2011. március 1., kedd

JÉZUS KÖVETÉSE

Csak egy út van ami az örök életre, és az Istennel való egyesülésre visz - és ez az út Jézuson át vezet. És majd  az lesz, hogy aki  visszautasítja Krisztust, soha nem mehet be a Menyek kapuján át az örök életre.Az embereknek ugyanazt az utat kell végigjárnia, amit Jézus járt a Földön. A szeretet és szenvedés útját, mert csak a szeretet által tudja magát megváltani, szenvedéssel pedig a bűnök adósságát csökkentheti. Hogy ezt megtehesse,  meg kell szereznie a Jézus kereszthalála által létrejött kegyelmi ajándékokat - amelyeket csak akkor kaphat meg, ha elismeri, hogy Jézus Krisztus Isten Fia, és a Világ Megváltója.


Hinnie kell Isteni Megváltóban, hinnie kell, hogy maga Isten küldte a Földre azért, hogy maga teljes egészében lakást vehessen benne, hinnie kell, hogy maga az Isteni Szeretet szállt le az emberekhez.  Csak akkor bizonyíthatja be, hogy hisz Istenben, ha a Megváltás Művét az emberek iránti legmagasabb fokú szeretetnek ismeri el, és a Megváltás Művének áldásaiban szeretne részesülni.  Jézus azt mondja: " Senki sem jut az Atyához - ha csak nem általam."  Jézus ezeket a szavakat  nem mint ember mondta - ezeket a szavakat szellemi mivoltukban kell megérteni.  Ő maga a tiszta szeretet volt - tehát az embereknek is szeretetté kell alakulniuk, hogy az Atyával egyesülhessenek, aki  MAGA  A SZERETET. - És amikor az ember már a SZERETET TALAJÁN áll, felismeri, hogy Jézus Krisztus az Örök Istenség foglalata. Már nem akarja Jézus Krisztust elválasztani Istentől - a szeretet az egyetlen út hogy eljusson Istenhez. Viszont aki Krisztust nem ismeri el, annak gondolkodása soha nem helyes, és ha igent mond is Istenre, az nem mély és igaz hit, ha a kettőt - Istent és Krisztust elválasztja egymástól. Hamis fogalma van az Örök Istenségről. A keresztény tanítás a két legfontosabb parancsot így fogalmazza meg: Szeresd Istent minden fölött - felebarátodat pedig mint önmagadat. Hogy ezt a parancsot teljesíteni lehessen, szeretetté kell válni, és ugyanazt az utat kell járni, amit Jézus Krisztus  is járt a Földön. Élete minden útján szeretetet kell osztania, és mivel a szeretet maga Isten, minden egyes tettével az Örök Isteni Szeretetet vonja magához, tehát egyesül vele, és akkor ugyanaz történik, ami Jézust ezekre a szavakra késztette: " Az Atya és én - egy vagyunk."  A maga hatalmas szeretetével Jézus szintén egyesült az Atyával, és teljes joggal mondhatta ezeket a szavakat. Lényét teljesen az Isteni Szellem, tehát az Atya - az Örök Isten a Fiúban volt. Abban, aki belőle indult, és már mindörökké nem váltak el egymástól. És ez az összeolvadás az Őserővel mindig az Istenhez és az emberhez való bensőséges szeretet  következménye lesz. A szeretet: út - ami Istenhez vezet. A Meváltás Műve pedig egy  ember legnagyobb Isten iránti szeretetének műve  az egész emberiség javára. Aki  ezt nem ismeri el, abból hiányzik minden szeretet, különben az összefüggést a legtisztábban fölismerhetné, és eltünne minden kétsége Jézus istensége felől.  Szeretet nélkül a fölfelé vezető utat soha nem lehet megtenni, mert akkor az illető nem Jézust követi.  Nem tartozik azokhoz, akiket kereszthalálával megváltott - és így elveszett az örök élet számára.    Ámen.

0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése