2011. április 24., vasárnap

A Sátán céltáblái

Egy céltalan élet egyszercsak felébred: Isten eszközének ajánlja fel önmagát, s egyszerű, gyermeki hite gyümölcsöt terem. Mindehhez persze nem kell új gyülekezetet alapítani, Isten a meglévőkön belül is átformál életeket! "Egykor mi is mindnyájan közöttük éltünk testünk kívánságaival, követtük a test és az érzékek hajlamait, és a harag fiai voltunk emberi természetünk szerint, éppen úgy, mint a többiek. De Isten, gazdag lévén irgalomban, az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett a Krisztussal együtt." (Ef. 2,3-5)
Ez a film fontos üzenetet tartalmaz keresztények ezreinek!

A film címe utalás a bibliai részre:
Titeket is megelevenített, a kik holtak valátok a ti vétkeitek és bűneitek miatt, Melyekben jártatok egykor e világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama lélek szerint, mely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik; A kik között forgolódtunk egykor mi is mindnyájan a mi testünk kívánságaiban, cselekedvén a testnek és a gondolatoknak akaratját, és természet szerint haragnak fiai valánk... (Efezusi levél 2)

Tehát a szó szerinti fordítás "A Harag Fiai" lenne.

0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése