2011. május 31., kedd

Jézus fenyegetést jelent a vallás számáraMáté 16:1-4
A farizeusok és a szadduceusok odamentek, hogy kísértsék õt: kérték, hogy mutasson mennyei jelt nekik. (Máté 16:1)
A szadduceusok egy zsidó szekta volt (Apcsel 5:17), amely mind politikai, mind vallási kérdésekben szemben állt a népszerűbb farizeus tanítással és politikai hitrendszerrel.A szadduceusok elvetették a farizeusok szóbeli hagyományát, amely óriási terhet jelentett a törvénykezésben, ehelyett kizárólag az írott törvényt fogadták el. Az Igéből ismerjük, hogy hitük szerint nem volt feltámadás, sem angyalok, sem szellemek. (Apcsel 23:8.)

Josephustól azt is tudjuk, hogy a szadduceusok azt hitték, hogy a lélek a testtel (1) együtt elpusztul, és a túlvilágon sem büntetést, sem jutalmat sem kap (2).
Az evangéliumokban a szadduceusokkal kapcsolatos legfigyelemreméltóbb említés az, amikor Jézus kérdezték.Megpróbálták ravasz módon csapdába csalni a feltámadással kapcsolatban. Válaszában Jézus azzal vádolta őket, hogy sem az Írásokat nem ismerik, sem pedig Isten erejét. (Máté 22:29.) Azután a Pentateuchból idézett (a Biblia első öt könyve), a 2. Mózes 3:6-ból, amely feltámadás tanítását támasztja alá.
A szadduceusok felháborodtak és cselekvésre szánták el magukat (János 11:47), különösen azután az epizód után, amikor Jézus megtisztította a Templomot a Márk 11:15-18 alapján. Képesek voltak még hagyományos ellenfelükkel is szövetségre lépni abból a célból, hogy megszabaduljanak Jézustól. Mindkét párt együttműködött Jézus elfogatásában és a Szanhedrin által vezetett perben. Nyilvánvalóan ezek a vallásos vezetők annyira el voltak foglalva külső cselekedeteikkel, hogy megfeledkeztek szívűk bűnös állapotáról.
Jézus mindig is veszélyt fog jelenteni a vallásra, mivel a vallás halott és erőtlen, míg Jézus az út, az élet és az igazság. Ő az egyetlen út az Atyához és a szívünkön keresztül ragad meg bennünket. Ma, légy hálás azért, hogy Isten élete van benned Jézus Krisztuson keresztül!

0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése