2011. május 24., kedd

Megfigyelt társadalom

George Orwell röviddel halála előtt, 1948-ban irta utolsó művét, a klasszikusnak számitó 1984-et. A mű hátborzongató képet fest a jövőről, melyben a világ három diktatórikus kormány uralma alá kerül: az egykori Nyugat-Európa, Anglia, és az USA Óceánia lesz, és a kormányt a Nagy Testvér irányítja. Óceániában az állam elsődleges fontosságú, ezért vak hűséggel kell, hogy szolgálják.
Ahhoz, hogy ezt elérjék, polgáraikat megfosztják magánéletük sértetlenségétől. És ha az ember magánéletét nem tartják tiszteletben, azzal a szabadságát is elveszik.

Mindent cenzúráznak; a híreket, a könyveket, a színdarabokat, a filmeket. A történelmet átírják, hogy a jelenlegi propagandához illeszkedjen. „Gondolatrendőrség” figyeli az emberek viselkedését, hogy kiszűrje a gyanús egyéneket. Személyiségi jogokat sértő lehallgató készülékekkel kihallgatják a legbizalmasabb beszélgetéseket is.
Az ellenőrzés talán egyik leghatékonyabb eszköze a kétirányú televízió; mert belát minden irodai, gyári és lakóhelyiségbe. A polgárok állandóan Óceánia biztonsági erőinek felügyelete alatt állnak.
Bármilyen profetikusnak bizonyult is az 1984, még maga George Orwell sem képzelte volna, hogy a megfigyelés-technológia ilyen mértékű fejlődést ér el. Regénye most kezd valósággá válni. Szegény Orwell! Ha most belépne a világba, és meglátná, hogy milyen, valószínűleg szörnyethalna ijedtében. Az ő idejében mindez még csak sci-fi volt; most már valóság – és ez nem fog elmúlni.
Ami azt illeti, az idők jelei közül az egyik legvészjóslóbb az, hogy az embereket már nem aggasztja az a tény, hogy minden mozdulatukat megfigyelhetik és megörökíthetik. Minden kódolatlan e-mailt el tudnak olvasni. A lehallgató irodák földmegfigyelő műholdak segítségével, és más eszközökkel minden telefonbeszélgetésünket le tudják hallgatni. Minden vásárlásunk adatait, melyet hitelkártyával vagy bankkártyával végzünk, nyilvántartják valamilyen adatbázison a nevünkkel, címünkkel együtt. Ezek a kiterjedt és összekapcsolt adatbázisok pontosan tudják, hol vagyunk, és bizonyos mértékig azt is, hogy mit csinálunk. Ha valaki tanulmányozza költekezési szokásainkat, információt nyerhet az ízlésünkről és a szokásainkról is.
Beültetett számítógépes chipeket használnak gyermekek, foglyok, háziállatok, Alzheimer kórban szenvedő betegek, és mások megfigyelésére. Az utcán sorakozó kamerák, az üzletek, parkolók és magánházak megfigyelő-rendszerei már világszerte egyre inkább kezdenek mindennapi életünk szerves részévé válni. Az Interneten az utolsó egérkattintásig le lehet jegyezni mozgásunkat. A Nagy Testvér már itt van.
És a Nagy Testvér nem csak, hogy megérkezett, de már egyre szorosabban markában is tartja a világot. Ausztráliától kezdve Indián, Kanadán, Dél-Amerikán, az USA-n keresztül egészen Afganisztánig olyan egységes – a világkormányhoz szükséges – infrastruktúrát építenek ki, mely szemmel tartja az embereket a „saját érdekükben, és a társadalom érdekében”. A napjainkban létező megfigyelőeszközök egy lehető legjobban szemmel tartott társadalom kiépítése felé vezetnek.
Minden a hatalom megszerzésére irányul. A Biblia jóslata szerint létrejön majd egy egységes világkormány, melynek vezetője egy ördög által megszállt diktátor lesz. A Biblia Antikrisztusnak vagy fenevadnak nevezi őt (Dániel könyve 11,21.23.24; 8,23-25; Jelenések könyve 13,7). Az Antikrisztusnak előbb az emberek feletti ellenőrzést kell megszereznie ahhoz, hogy az egész világot uralni tudja; és ahhoz, hogy az embereket ellenőrizni tudja, tudnia kell, mit csinálnak.
Azok számára, akik olvastak a Nagy Testvérről, ez a technikai fejlődés hihetetlen és elgondolkodtató lehet; nekünk azonban nem kellene meglepődnünk. A Biblia már több mint 2000 évvel ezelőtt megjövendölte, hogy eljön majd egy ilyen rendszer.
„És megadatott neki [az Antikrisztus legfőbb segítőjének, vagy ahogy a Biblia nevezi, „a hamis prófétának", aki „becsapja a világot"], hogy mindenkit, kicsiket és nagyokat, gazdagokat és szegényeket, szabadokat és szolgákat jobb kezükön vagy homlokukon bélyeggel jelöltessen meg, és hogy senki se vehessen vagy adhasson, csak az, akin bélyegként rajta van a fenevad neve vagy nevének a száma. Itt van helye a bölcsességnek! Akinek van értelme, számítsa ki a fenevad számát, mert egy embernek a száma az. Az ő száma pedig hatszázhatvanhat” (Jelenések könyve 13,16-18).
A 666-os rendszer fennállása alatt a világon senki sem vehet vagy adhat el semmit, ha nem veszi fel homlokára vagy jobb kezére a bélyeget. A technika gyorsan eléri azt a stádiumot, amikor a fenevad 666-os bélyegének elektromos hitelrendszere életbe léphet.
Más olyan változások is történnek a világban, melyek lehetővé teszik, hogy az Antikrisztus hatalomra kerüljön. Jézus azt mondta, hogy abban az időszakban, amikor az Antikrisztus hatalomra kerül, majd hétéves uralkodása alatt „megsokasodik a gonoszság, [és] a szeretet sokakban meghidegül” (Máté Evangéliuma 24,12). A Biblia arról is beszámol, hogy azokban a napokban „a gonosz emberek és ámítók még tovább mennek a rosszban” (Timóteushoz írt 2.levél, 3,13). És ki fogja „megmenteni” a világot a gazdasági összeomlástól, a szörnyű háborúktól, a terrorizmustól, stb? – Természetesen az Antikrisztus.
Az egyre istentelenebbé váló emberek kezében van ez a technológia, így a világ közvetlenül az Antikrisztus kezére játszik; elősegíti az egységes világkormány megalakulását, mely „technológiát és biztonságot ígér mindenkinek”, de ezzel együtt nagyobb mértékű megfigyelést és irányítást is; illetve nyers erőszakot azokkal szemben, akik kilógnak a sorból; és totális háborút azok ellen, akik nem hajlandók fejet hajtani az Antikrisztus előtt, és Istenként imádni őt (Jelenések könyve 13,5-7.14-18; Thesszalonikaiakhoz írt 2.levél, 2,3-4).
Nem valami fényes jövő áll közvetlenül előttünk, de az, aki jól informált, jobban fel tud készülni, és ellen tud állni az Antikrisztusnak és a bélyegének. A nem túl távoli jövő azonban, mikor Jézus visszatér, fényesebb lesz, mint valaha (Máté Evangéliuma 24,29-31). És akkor majd egy csodálatos új világ beköszöntét élvezhetjük, melyben a farkas a báránnyal lakik, és a föld tele lesz az Úr ismeretével, ahogyan a tengert víz borítja (Ézsaiás könyve 11,6-9). 


Írta: Joseph Candel

0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése