2011. augusztus 19., péntek

Fussatok ki belőle én népem...

Fussatok ki belőle én népem...

Amint a cím is mutatja, kimondottan azzal a szándékkal fogtam az íráshoz, hogy figyelmeztessem azokat az embereket akik tudatlanul vagy tudatosan a hamis egyházhoz tartoznak. Szeretnék rávilágítani hogyan lehet felismerni a hamis egyházat, mik a hamis egyházra jellemző tulajdonságok.
Jézus ugyanis hamarosan eljön értünk és szétválasztja az igaz egyházat a hamis egyháztól, az igaz szívű keresztényeket a hitehagyott keresztényektől.

A cikkem megírásában semmilyen politikai szándék nem vezérel mivel egész életemben sem politizáltam, hanem célom az emberek figyelmeztetése, az egy igaz Istenhez vezetése és megmenekítése az ördög karmaiból, a pokoltól. Viszont mivel be kell mutatnom a hamis egyház ismertetőit így nem tudom elkerülni hogy konkrétan rámutassak a hamis egyházra. Teszem ezt az emberek iránti szeretetből, hogy senki ne vesszen el.Általában a beszélgetéseimet úgy szoktam vezetni, hogy találjak lehetőséget rá, hogy Jézusra terelődjön a szó. Sok beszélgetésem fordult már jó irányba ezzel a taktikával.
Amikor Jézusról beszélek kiderül, hogy kinek milyen látása van Istenről, Jézusról, a Szent Szellemről, a Bibliáról. Sajnos azt kell mondjam, hogy az emberek nagyobb részénél teljes sötétség van ezen a területen. Nagyon sokan azt állítják, hogy keresztények, közben bálványokat imádnak, horoszkópot néznek, paráznaságban élnek, vagyis Isten igéjével ellentétesen cselekednek, és azt hiszik hogy ez nem bűn .

Van aki jó néven veszi hogy beszéljek Isten országáról, van akin látom, hogy hallani sem akar erről, van aki megmondja nyíltan hogy őt ez nem érdekli ebben nem hisz és ezzel lezárja. Nagyon sokan azt mondják,”csak abban hiszünk amit látunk és ami kézzel fogható”.
A vallásosak ragaszkodnak a vallásukhoz és sokan megsértődnek amikor próbálok rávilágítani a vallásukra a Biblia igékkel.

Testvéreim. Nagyon sok tévtanítás és hamis próféta jelent meg világszerte akik félrevezetik az embereket a tanításaikkal. Az aki nem olvassa a Bibliát azt félre is tudják vezetni. Ilyen tanítások vannak a „new age” mozgalom keretein belül is.
Azok az emberek akik olyan tanításokat fogadnak el amik nem az egy igaz Istentől származnak akinek a felkentje Jézus Krisztus, hanem más tanokat azok elvesznek.

Amikor Jézus eljön, hogy elvigye a menyasszonyát akkor csak azokat viszi magával akik felkészülve, türelmetlenül várják őt. Ez az igaz egyház.


Kik tartoznak az igaz egyházhoz:


- Azok a hívők akik mindvégig hűségesek maradnak hozzá,
- Akik elfogadták Jézust Uruknak,
- Az igaz egyház életet hoz
- Akik kitartanak mellette még ha az Ő nevéért üldözik is, még ha meg is kell halni az Ő nevéért.
- Akik elfogadják a Szent Szellem ajándékait hogy feldíszítse vele őket a mennyegzőre.
- Akik tiszta szívből szeretik Jézus Krisztust.

Most megnézzük mi is az a hamis egyház? Hogyan kell ezt elképzelni?

Kik tartoznak a hamis egyházhoz:


- Az ide tartozó emberek hűtlenek lesznek Jézushoz
- Nem tartják meg a Biblia tanításait így átok alá kerülnek Gal. 1.9
- A hamis egyház halált hoz
- Bálványokat imádnak és bálványokhoz imádkoznak

Ahhoz hogy egy ember megtudja hogy ő az igaz vagy a hamis egyházhoz tartozik ahhoz meg kell tudnia hogy mik a hamis egyház ismertetőjegyei. Ezt pedig legjobban a Bibliai igékből tudhatjuk meg.

A hamis egyház leírását főleg a jelenések könyvében találjuk meg.


Jel.17


3. És lélekben elvitt engem egy pusztába és láték egy asszonyt ülni egy veres fenevadon, amely teljes vala káromlásnak neveivel, amelynek hét feje és tíz szarva vala.
4. Öltözött vala pedig az asszony bíborba és skárlátba, és megékesíttetett vala aranynyal és drágakővel és gyöngyökkel, kezében egy aranypohár vala, tele útálatosságokkal és az ő paráznaságának tisztátalanságával,
5. És az ő homlokára egy név vala írva: Titok; a nagy Babilon, a paráznáknak és a föld útálatosságainak anyja.
6. És látám, hogy az asszony részeg vala a szentek vérétől és a Jézus bizonyságtevőinek vérétől; és nagy csodálkozással csodálkozám, mikor látám őt.
A nagy parázna: Egy nagy vallási és kereskedelmi rendszer, ez a hitehagyó egyház.
A vadállat hét fejjel és tíz szarvval: Az újjáéledt római birodalom
A nagy Babilon: Az egyház amely hosszú időn át ontotta a keresztény vértanúk vérét. A hamis vallás kapta a„szellemi Babilon” nevet.
A tíz szarv: Az a tíz politikai hatalom amely a végén átadja hatalmát az antikrisztusnak és ő fogja irányítani és manipulálni a politikai hatalmakat.A nagy parázna:


A Biblia a nagy paráznát vagyis a hamis egyházat bíborba és skarlátba öltözve ábrázolja felékesítve arannyal drágakövekkel gyöngyökkel. Mondhatnánk úgy is, hogy nagy gazdagságban fényűzésben pompában.
   


                   

Jel. 17. 18 És az asszony, amelyet láttál, ama nagy város, amelynek királysága van a földnek királyain.

Jel. 17. 9
Itt az elme, amelyben van bölcseség. A hét fő a hét hegy, amelyen az asszony ül;Az irodalmakban Rómát emlegetik a 7 dombra épült városnak.
Márpedig ha a nagy parázna a hamis egyház ami a hétfejű szörnyön ül és a hét fej azt a hét hegyet jelképezi amire Róma épült akkor a vadállat nem más mint az újjáéledt római birodalom és annak vezetője.

.... kezében egy aranypohár vala, tele útálatosságokkal és az ő paráznaságának tisztátalanságával .....

Az aranypohár tele erkölcstelenséggel, bálványimádással, paráznasággal.
   

Jel.17.
12. A tíz szarv pedig, amelyet láttál, tíz király, olyanok, akik még birodalmat nem kaptak; de hatalmat kapnak mint királyok egy óráig a fenevaddal.
13. Ezeknek egy a szándékuk; erejöket és hatalmokat is a fenevadnak adják.
14. Ezek a Bárány ellen viaskodnak, és a Bárány meggyőzi őket, mert uraknak Ura és királyoknak Királya; és az ő vele való hivatalosok és választottak és hívek is.
A tíz szarv az antikrisztus eszköze. Ez a tíz szarv azokat a politikai hatalmakat (királyokat) szimbolizálja akik a fenevad uralkodása alatt fognak szolgálni és átadják hatalmukat az antikrisztusnak majd vezetésével elmennek harcolni Jézus ellen.
Részlet David Wilkerson „A látomás és azon túl”c.önyvéből: (1973) 86.oldal
A Biblia előre megjövendölte az Európai közös piac megszületését. Az Európai gazdasági közösség 1957-ben kezdte meg működését, amikor a konföderációt alkotó hat ország aláírta a Római szerződést. A szerződés aláírása kapcsán számos Bibliatanító elgondolkodott rajta, vajon ez a beteljesedése annak a Bibliai próféciának amelyik az Ókori Római Birodalom újjáéledéséről beszél. Ez a prófécia azt állítja, hogy a „végidőkben” tíz nemzet kel fel és biztosít hatalmi bázist az antikrisztus számára. Az 1957-es egyezmény óta négy másik ország is csatlakozott a közösséghez s a tagok így immár összesen tízen vannak. Folyamatos tárgyalások folynak a közösség további bővítéséről s az „Európai Egyesült Államok” megalakításáról. Az „egyesült világállam” létrejötte csupán egy világgazdasági válságnyira van már tőlünk. A világ pénzrendszerének összeomlása elvezethet egy globális diktátor által irányított Világkormány felállításához.”
Jel.17. 15. És monda nékem: A vizek, amelyeket láttál, ahol a parázna ül, népek azok és sokaságok és nemzetek és nyelvek.
Mert nincs még egy ilyen nagy hatalommal és befolyással bíró intézmény aki ennyire el tudja hitetni a föld lakosait. Tehát ez az intézmény egy olyan szellemi erősség ami rajta ül az egész emberiségen, és uralma alatt tartja azt.
Hogyan is kell ezt elképzelni? Az alábbi rajzzal megpróbálom szemléltetni.
Jel.17.
1. És jöve egy a hét angyal közül, akinél a hét pohár vala, és szóla velem, mondván nékem: Jövel, és megmutatom néked a nagy paráznának kárhoztatását, aki a sok vizen ül;
2. Akivel paráználkodtak a föld királyai, és az ő paráznaságának borával megrészegedtek a föld lakosai.
Ez a rajz azt mutatja, hogy a különböző országokban élő emberek sorsát ki irányítja és befolyásolja. Ki irányítja a hamis egyházban lévő vallási rendszert, ki befolyásolja a politikusokat. végül is azt mutatja ez az ábra, hogy kitől függ a népeknek, nemzeteknek, sokaságoknak, nyelveknek a sorsa. Jel.17.15.
Akik Krisztus testéhez tartoznak sajnos azokat is érintik a politikai rendszer döntéseinek következményei de ezek a keresztény emberek nem vesznek el mint a vallásosak és a hitetlenek. Minden igaz keresztény betagolódott Jézus Krisztus testébe és eggyé lett vele és ezek a tagok alkotják az igaz egyházat.
Az igaz egyház Jézus Krisztus menyasszonya. Jézus értünk jön vissza és elvisz bennünket a menyegzőre ahol Jézus Krisztus a vőlegény és az egyház a menyasszony.
Az igaz egyház vagyis Krisztus teste vagyis az igaz hívő keresztények a Szent Szellem ajándékaival felékesítve várja, hogy elvigye a vőlegénye Jézus Krisztus.
Mert a menyasszony (igaz egyház) feldíszíti magát a menyegzőre a vőlegénye (Jézus Krisztus) tiszteletére!
Ezs.61.
10. Örvendezvén örvendezek az Úrban, örüljön lelkem az én Istenemben; mert az üdvnek ruháival öltöztetett fel engem, az igazság palástjával vett engemet körül, mint vőlegény, aki pap módon ékíti fel magát, és mint menyasszony, aki felrakja ékességeit.
De van olyan menyasszony is (hamis egyház) aki nem ékesíti fel magát a vőlegénye (antikrisztus) tiszteletére és csodálkozik hogy a vőlegénye nem jegyzi el és elmarad a menyegző.
Tesvéreim: akiket érint a dolog ezen egy kicsit el kellene gondolkodni.
Ahogyan az igaz egyház Jézus menyasszonya úgy a hamis egyház a sátán menyasszonya. Javaslom tartozz inkább az igaz egyházhoz mert az ördög nem törődik azzal, hogy mi lesz veled, mert ő csak a céljai elérésére használ fel.
Jézus ellenben ha elfogadod Őt Uradnak, Megváltódnak, az örök életet kínálja neked, üdvösséget, boldogságot, szeretetet ad és azt, hogy színről színre meglássuk Őt. Hát nem csodálatos? Van lehetőség arra, hogy meglássuk Őt.
Azok a hitetlen emberek és azok akik nem jönnek ki a hamis egyházból és akik nem térnek meg a bűneikből és nem fogadják el Jézus Krisztus megváltó művét azok a pokolra jutnak.
De a parázna (hamis egyház) sorsa végül pusztulás lesz mert azok a politikai hatalmak (a tíz szarv) fogják elpusztítani akiket megpróbált manipulálni a hatalomra jutása, a meggazdagodása érdekében.
Jel.17. 16. És a tíz szarv, amelyet láttál a fenevadon, ezek meggyűlölik a paráznát, és kifosztják és mezítelenné teszik, és eszik annak húsát, és megégetik őt tűzzel.
Mert Isten akarata az, hogy ezek a királyságok egyesüljenek a vadállat Római uralkodása alatt és hogy a parázna (hamis egyház) ellen forduljanak és legyőzzék.
Jel.17.17.Mert az Isten adta azoknak szívébe, hogy az ő szándékát cselekedjék, és egy szándékon legyenek, és adják az ő birodalmukat a fenevadnak, míglen betelnek az Isten beszédei.
A hamis egyház vége az lesz hogy darabokra hullik.
Jel.18. 1. És ezek után láték más angyalt leszállani a mennyből, akinek nagy hatalma vala; és a föld fénylett annak dicsőségétől.
2.És kiálta teljes erejéből, nagy szóval mondván: Leomlott, leomlott a nagy Babilon, és lett ördögöknek lakhelyévé, minden tisztátalan léleknek tömlöcévé, és minden tisztátalan és gyűlölséges madárnak tömlöcévé.
3. Mert az ő paráznasága haragjának borából ivott valamennyi nép, és a földnek királyai ő vele paráználkodtak, és a földnek kalmárai az ő dobzódásának erejéből meggazdagodtak.
És siratják őt a kalmárok a kereskedők akiknek megvásárolta az áruikat. Mert nem lesz aki megvásárolja az ő portékáikat.
Jel.18.
11. A föld kalmárai is siratják és jajgatják őt, mert az ő árúikat immár senki nem veszi;
12. Arany és ezüst, és drágakő és gyöngy, és gyolcs és bíbor, és selyem és skárlátcikkeket; és minden thinfát és minden elefántcsontedényt, és drágafából és rézből és vasból és márványkőből csinált minden edényt;
13. És fahajat és illatszereket, és kenetet és tömjént, és bort és olajat, és zsemlyelisztet és gabonát, és barmokat és juhokat, és lovakat és kocsikat, és rabokat és emberek lelkeit.
14. És a gyümölcs, amit a te lelked kívánt, eltávozott tőled, és minden ami ínyes és pompás, eltávozott tőled, és többé azokat meg nem találod.
Testvéreim: Láthatjátok az eddig olvasottak alapján, hogy kié az a hatalom ami képes egész nemzeteket az uralma és irányítása alatt tartani. Ez a hamis egyház.
De Isten figyelmezteti az embereket amikor elérkezik az a korszak hogy térjenek meg a hamis vallásaikból, a paráznaságokból, a bálványimádásból, a varázslásokból és hagyják ott a hamis egyházat.
És itt jön az írásom fő mondanivalója a Jel.18.4-ben.
Jel.18.4. És hallék más szózatot a mennyből, amely ezt mondja vala:
 FUSSATOK KI BELŐLE ÉN NÉPEM, HOGY NE LEGYETEK RÉSZESEK AZ Ő BŰNEIBEN, ÉS NE KAPJATOK AZ Ő CSAPÁSAIBÓL:
Ki áll a háttérben?
Eddig azt mutattam be, hogy mi a hamis egyház és ki a vezetője.
Most szeretnék egy pár bizonyítékot felsorakoztatni arra, hogy ennek a hamis egyháznak aminek a célja a föld feletti uralom kialakítása, a hatalom megszerzése a népek felett, a meggazdagodás, hogy ki ennek az intézménynek a mozgatója vagyis ki áll a háttérben.
Bizonyításaim első részét erre az igére és ebben az igében található 666-os számra szeretném alapozni.Jel 13.16-18


„Elrendelte, hogy mindenkinek, kicsinek és nagynak, gazdagnak és szegénynek, szabadnak és rabszolgának jelöljék meg a jobb karját vagy a homlokát, és hogy senki ne adhasson-vehessen, ha nem viseli a vadállat jelét: nevét vagy nevének a számát. Ez a bölcsesség! Akinek van esze, számítsa ki a vadállat számát, hisz emberi szám: hatszázhatvanhat.”

Mivel a Latin nyelvben nincsenek számjegyek, a betűk veszik át ezeknek a szerepét.
Az alábbiakban ha összeadjuk a számokat tartalmazó betűk számértékét, akkor megkapjuk a 666-os számot.
A Római katolikus egyház hivatalos nyelve a latin. A LATINEOS szó jelentése, a latin nyelvű ember. LATINEOS= 666  Pl:
L      30                                                                                      A       1                                                                                      T    300                                                                                      I      10                                                                                      N     50                                                                                      E       5                                                                                      O     70                                                                                     S    200                                                                                      ------------                                                                                         666  
A pápai tiara felirata „ VICARIUS FILI DEI” aminek jelentése Isten fiának helytartója.
VICARIUS FILI DEI= 666
A pápát Krisztus földi helytartójának tartják tévesen, mert Krisztus földi helytartója nem a pápa hanem a Szent Szellem de ezen kívül minden újjászületett keresztény, Krisztus képviselője a földön. Egyébként a tiara az egy Pápai hármas „korona” amely jelképesen a viselőjét hatalmilag a Római császárok fölé emeli.
                         
Pogány jelképek az egyházban:
A hajlított kereszt.
A sátánisták által készített kereszt ami Jézust lesoványodott emberként mutatja be.
Ezzel a sátáni szimbólummal hajlik meg a pápa a Szent Péter bazilikában lévő obeliszk felé tiszteletet adva a napistennek Rá-nak.
Az obeliszk:
Rómában a Szent Péter bazilika terén egy Egyiptomi obeliszk ismerhető fel melyből a vonalak kerékküllő szerűen az égtájak felé mutatnak. Ez a szimbólum Buddha megvilágosodásának 8 útját jelzi. A nyolc szint az a tudásban amit egy fiatal újoncnak egy sátáni boszorkánytanyán el kell érni.
Egyébként a kör közepére helyezett obeliszk megjelenít egy szexuális aktust is ami egyiptomi pogány tiszteleti mód volt.
A kör a sátáni szellemi tanításokban megjelenít egy női nemi szervet, Az obeliszk pedig egy férfi nemi szervet.
      
Ahhoz, hogy kiábrázolják a szexuális aktust a kör közepébe behelyezték az obeliszket úgy mint ahogy a Szent Péter bazilika terén látható.
Monstrancia vagy ostensorium:
A Babiloniak olyan isteneket imádtak akiket a nappal, holddal, csillagokkal, bolygókkal hoztak kapcsolatba amik a csillagjóslásban játszottak szerepet. A 36 általuk imádott isten közül a napistent tették a többi fölé.
A napisten imádatában használt szimbólumok közül az egyik a monstrancia vagy ostensorium, mely baal-nak adott imádatot az egyiptomiaknál. Jelenleg a katolikus egyházban használják.
                
A fordított kereszt.
Szokták még Péter keresztnek vagy sátáni keresztnek is nevezni. Jézust latin keresztre feszítették meg. Állítólag Szent Pétert fejjel lefelé feszítették meg, mert alázatosságában nem tartotta méltónak hogy úgy haljon meg mint Jézus, de én úgy gondolom, hogy ez csak egy monda Ján.21.18-19                                                                                 Egyes sátáni szekták később kezdték el használni a fordított keresztet a kereszténység megcsúfolására, Jézus elutasítására és az egyházzal való szembefordulásuk kimutatására.
          
Bármilyen célból is használja az egyház a fordított keresztet, a Bibliából ez nem ismeretes fogalom. Az első képen látható Karol Wojtyla minden vallást egyenrangú félnek tart a sátánizmust és a wudu vallásokat is.
Pápai pallium:
    
V.Shamshi Adad király Pallium
A kereszt a király mellkasán és a pápai palliumon a pogány napisten imádatot szimbolizálja.
Shamash szimbólum:
  
A napisten shamash szimbóluma a Babiloni korszakban volt használatos
A IX. sz.-ban készült jobb oldali képen a Babiloni nap istent ábrázolják. A kép közepén lévő oltáron egy napot ábrázolnak négy egyenes és több hullámos sugárral.
Az Egyiptomiak a napistent a világ urának tartották.
Ugyanezek a szimbólumok találhatók az alábbi képeken.
     
        II.János Pál 1978.          II.János Pál A püspöksüveg első részén
                                                                                   megjelenik Baal / shamash szimbóluma.
                               
XXIII.János pápa
Az erkélyről lelógatott faliszőnyegen 3 db. Baal / shamash szimbólum
A fenyőtoboz:
A fenyőtoboz a pogányságban a következőket jelképezi.
Orisist, a pogány napistent, Az újjászületést( reinkarnáció) ,A megtermékenyülést
        
A Vatikán főterén áll egy fenyőtoboz szobor.     Fenyőtoboz a boton.
A boton jól kivehető fenyőtoboz a kéz fölött.
Pápai süveg:
A pogány Papok használták ezt a süveget: Ezzel a süveggel fejezték ki hódolatukat Dagón-nak a Filiszteusok hal istenének. A bal oldali képen Dagon szobra látható és a jobb felső képen Dagón és Hórusz mint szárnyas napisten látható. A Papok szentelt vizet hintenek és felfelé nézésükkel fejezik ki tiszteletüket a napistennek.
A süveget a mai napig ebben a formában használják, és a szentelt víz használata sem sokat változott.
Fotó a Spanyol Valenciából.
(jesusissavior.com, By David J. Stewart | August 2006 )
A Hórusz szem.
A háttérben a szabadkőműves palota amely Hórusz szemét ábrázolja ki. Ez a szabadkőműves szimbólum azt jelzi, hogy sátán kontroll alatt tartja ezt a démonizált világot.
De nézzük csak ki ül a kép baloldalán? Igen jól látjátok a Pápa ül ott.
Video a szabadkőművességről
Egy Spanyol katolikus templom.
Az előtérben egy főnix madár amely okkult szimbólum. A napistennel Ré-vel (luciferrel) és a felkelő nappal áll összefüggésben.
Vajon miért van egy okkult szimbólum egy katolikus templomban?
A válasz; Azért amiért a bálványok is.
Isten határozottan tiltja a bálványimádást és az okkultizmust is.
Móz. 20. 3. Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem.
4.Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben, vagy amelyek alant a földön, vagy amelyek a vizekben a föld alatt vannak.
1.Kor. 10.14. Azért szerelmeseim, kerüljétek a bálványimádást.
Kedves olvasó.
Az emberek a földön dínom-dánomoznak, lakmároznak nagy mulatozásokat rendeznek elveszik még itt a földön a javaikat. Pedig ezek a földi javak csak „morzsák” ahhoz képest amit Jézus megígért azoknak akik hisznek Őbenne. Ezeknek a morzsáknak a megszerzéséért a legkülönbözőbb gonoszságokra is képesek. Egymást sárba tiporják, átgázolnak a másikon azért, hogy nekik több jusson mert csak a saját érdekeiket nézik. Még attól sem riadnak vissza, hogy elvegyék a másik ember életét azért hogy gazdagabbak, vagyonosabbak legyenek. Úgy érzik jól magukat hogyha milliók nyomják a zsebeiket mert a pénz jelenti nekik a boldogságot.
Az igaz és hamis egyház közötti különbség:
Meg kell tanulnunk különbséget tenni az igaz és a hamis egyház között mert Jézus az eljövetelekor szétválasztja az igaz embereket a nem igazaktól az igaz egyházakat a hamis egyháztól. Különbséget kell tennünk a szellemi (igaz egyház) és a lelki (hamis egyház) között.          Meg kell fognunk az Úr Jézus kezét, hogy kivezethessen bennünket a hamis egyházból.
A hamis egyház a lelket veszi célba az érzelmekre hat de a szellemire nem. Kielégíti a lelki vágyaidat, mert hogyha ebben a lelki állapotban így jól érzed magad nem keresel másik egyházat, nem kutatsz az igaz egyház után.
Megelégedsz az egyházi énekekkel, a papok kifinomult beszédtechnikájú prédikációival amivel tartalomtól függetlenül, pozitívan tudnak hatni az érzelmeidre. Elfogadod az egyházi dogmákat a bálványokat és azoknak imádatát amik Bibliaellenes dolgok és nem is sejted, hogy már milyen messze kerültél Jézustól.
Már lassan nem is látod az útszéli mesdjéket azon a széles úton amin jársz, mert úgy kiszélesítették előtted annak érdekében, hogy jól érezd magad, hogy kényelmesen haladhass előre. Ezt a széles utat berendezték neked Mária szobrokkal rózsafüzérrel, hogy el ne feledkezz Máriához imádkozni, raktak az utadba templomokat ahová bemehetsz és keresheted isten dicsőségét, és a templomban olyan emberek segítenek neked ebben akiknek meggyónhatod a bűneidet és egy-két mi Atyánk, üdvözlégy- Mária ima elmondása után feloldoznak a bűneidből. Útravalóul adnak a hónad alá egy könyvet (katekizmus) amiben megnyugtatnak afelől, hogyha véletlenül bűnösen fejezed be a földi életedet akkor sincs baj mert halálod után is van lehetőséged, hogy a lelked megtisztuljon a tisztítótűzben ( purgatórium ). És ebben a könyvben még „sok hasznos” tanáccsal is ellátnak.
És adtak még melléd nagyon sok embert akik ugyanezen a széles úton járnak csak hogy elhidd hogy ez a helyes út. És ha valaki le akar téríteni erről a mindennapi jól megszokott utadról abból a célból, hogy megmutassa neked mi az a keskeny út ami Istenhez vezet, akkor te határozottan visszautasítod, szemmel láthatólag megsértődsz aminek hangot is adsz, és még rosszabb esetben úgy megharagszol rá, hogy ha legközelebb az utcán veled szembe jön te átmész az út túloldalára, hogy köszönni se kelljen neki.
Esetleg most magadra ismertél?
Hogyha igen akkor meg kell térned hogy az igaz egyházhoz tartozhass ahol az ember szellemét érintik meg a tanítások, a dícséretek és ahol az ember nap mint nap megtapasztalhatja Isten csodálatos jelenlétét.
A katolikus egyház megváltoztatta Isten tíz parancsolatát (hogy tudjanak bálványokat imádni holott Isten ezt határozottan megtiltotta) és Kihagyták belőle a bálványimádásra vonatkozó parancsolatot. Isten 10 parancsolatának második pontjában ez áll:
2.Móz.20.
Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben, vagy amelyek alant a földön, vagy amelyek a vizekben a föld alatt vannak.
Ne imádd és ne tiszteld azokat; mert én, az Úr a te Istened, féltőn-szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyediziglen, akik engem gyűlölnek.
A katolikus 10 parancsolat:
1. Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj! 2. Isten nevét hiába ne vedd! 3. Az Úr napját szenteld meg! 4. Atyádat és anyádat tiszteld! 5. Ne ölj! 6. Ne paráználkodj! 7. Ne lopj! 8. Ne hazudj, és mások becsületében kárt ne tégy! 9. Felebarátod házastársát ne kívánd! 10. Mások tulajdonát ne kívánd!
Kedves olvasó.
A hamis vallás a „Szellemi Babilon” nevet kapta mert ez a város is tele volt bálványimádással, varázslással és más bűnökkel úgy mint a hamis egyház.
Te is menj ki hát a hamis egyházból amíg tart a kegyelem, ne legyél részese a Babiloni bűnözéseknek. Fordulj Istenhez Ő téged is kivezet belőle mint Izrael népét Egyiptomból.
Térj meg a hamis vallásodból és a hozzá kapcsolódó bűnökből. Válaszd Uradnak Jézust és hagyd ott az ördög széles útját és menj a keskeny úton a szűk kapuig ami maga Jézus Krisztus, mert Ő az egyetlen kapu ami Istenhez vezet. Mert megbocsátást a bűneidre csak Isten adhat a papok nem tudnak feloldozást adni. Ez is tévtanítás.
      
               Bálványimádás                       II.János Pál megcsókolja                                                         a "koránt" a Muszlimok szent könyvét.    
A „Korán” az Iszlám elsődleges forrása és szent irata. A szentháromságot tagadják, Jézust pedig csak prófétának ismerik el Ábrahámmal és Mózessel együtt nem pedig Isten fiának.

Most egy kicsit menjünk vissza az időben Jézus Krisztus mennybemeneteléig.

Az egyház megalakulása:

Krisztus, feltámadása után 40 nappal felszállt a mennybe az Atyához de megígérte, hogy elküldi a Szent Lelket. Pünkösd napja előtt az apostolok együtt voltak a felházban „ekkor nagy hirtelenséggel az égből mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése támadt” majd kettős tüzes lángnyelvek formájában mindegyikre rászállott a Szent Lélek, és különféle nyelveken kezdtek el szólni.
Az egyház megalakulása a Szent Lélek Pünkösdkor történő eljövetele után kezdődött. Ez akkor történt amikor a tanítványok a zsidó vallás szerinti zarándokünnepre mentek Jeruzsálembe. Jézus tanítványai ekkor különvonultak és a mesterükre emlékezve imádkoztak. A tanítványok ezután elkezdték tanítani a Krisztusról szóló örömhírt aminek terjesztése során kialakult az egyház intézménye amelynek keretein belül történtek a tanítások.
Ezek a tanítások a keresztények számára üldöztetéseket is jelentettek és sokan közülük mártírhalált is haltak.Rómában a keresztény gyülekezeteknek a II. évszázad feléig Zsidó vezetői voltak, az összetételüket nézve pogányok de főleg Görögök alkották. Ez idáig a Pápaság még semmilyen téren nem öltött formát. Más keresztény gyülekezetekkel összehasonlítva semmilyen kimagasló tevékenységet nem mutatott.

Ezen vallási rendszerek közül sokban kezdtek megjelenni a a Római pogány vallási szokások mely a bálványimádásban is megmutatkozott. Ennek a hierarchikus formájú vallási rendszernek a legtetején a császár állt. Ezt a vezetői szerepet később Róma Püspöke kapta meg. Eredetileg minden Püspök megszólítása Pápa volt de ez később leszűkült a Római Püspöknek a megszólítására mely címet hivatalosan a Római Püspök a VII.században kapott meg.Péter Apostol a Kőszikla:

A katolikus vallás szerint a Püspökök Jézus 12 Apostolának az utódai.
Péter Apostol mint Jézus tanítványa, a 12 Apostol egyike a katolikus egyház tanítása szerint Róma első püspöke volt. Eredetileg Simonnak hívták de Jézus adta neki a Péter nevet. A „Péter” név a görög „petrosz” (kőszikla) szóból ered. Ezt az állításukat olyan igékre alapozzák mint a Máté.16. 18-19


18. De én is mondom néked, hogy te Péter vagy, és ezen a kősziklán építem fel az én anyaszentegyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat.
19. És néked adom a mennyek országának kulcsait; és amit megkötsz a földön, a mennyekben is kötve lészen; és amit megoldasz a földön, a mennyekben is oldva lészen.

A katolikusok szerint a Pápa, Péter apostol utóda. Tanításuk szerint Péter , Krisztus után 33-ban Antiochiába ment és ott Püspökséget alapított aminek ő lett a vezetője, majd 67-ben vértanúhalált halt mint Róma első Püspöke.

Vallásközösségek, gyülekezetek hitelesítése:

Az akkori vallásközösségek kezdtek nagy hangsúlyt fektetni arra hogy alapításukat visszavezessék valamelyik Apostolra, hogy ezzel erősítsék meg a közösségük tekintélyét a többivel szemben. Ezeket a kitalált történeteket a II.század közepe felé a keresztény gyülekezetek már történelmi tényként fogadták el.
Mivel Róma még nem rendelkezett semmilyen Apostolra visszavezethető múlttal a megalakulásukat illetően, így az alakulóban lévő Római Pápaságnak is szüksége volt egy hiteles történettel alátámasztott olyan Apostoli múltra, amivel tekintélyében a többi gyülekezet fölé tud emelkedni.
Kezdetét vette az a korszak amikor el kezdték gyártani a megalapításuk hitelességét bizonyító történeteket.

A Római Ortodox egyházban a tekintélyük kivívása érdekében csináltak egy olyan listát amiben Szent Péterrel együtt a 12 első Pápát felsorakoztatták történelmi sorrendben. Az egyik ilyen listát Irenaeus Lyoni Püspök állította össze. Ezen Pápák létezését semmilyen hiteles iratokkal nem lehet bizonyítani. Szokták mondani erre a listára, hogy a „fantom Pápák listája”

Mert ha egyáltalán léteztek is, de semmi nem maradt fenn róluk.
Ezen kívül készült még „fantom Püspöki lista” is.
Mindkét listának az volt a célja, hogy kipótolják az adott történelmi korszakra vonatkozó „ hiányzó láncszemeket”. Ezek a láncszemek egy hidat alkotnak a Pápák létezését történelmileg bizonyítható korszakától vissza Szent Péter első Püspökségéig.
Ez a híd azokból a Pápákból áll akik után nem marad fel semmilyen írás a létezésükről. Ezek a nem létező láncszemek képezik azt a hidat ami visszavezet Péter Apostolig. Mivel a 12-es listát „fantom Pápák listájának” nevezik akkor egy kis szójátékkal ezt a hidat is nevezhetjük „fantom hídnak”.
És akkor most feltehetjük a kérdést, hogy egy ilyen nem létező híd az összekötő kapocs a katolikus egyház és Péter Apostol között? 
Úgy gondolom, hogy ezek a láncszemek csak a 12-es Pápai lista készítőjének a tollvonása által léteznek, és a tinta az ami összekapcsolja őket, hogy áthidalják a Krisztus-tól számított hiányzó első kb.150 évet.
Az ezután következő Pápákat már történelmileg is bizonyíthatóan be lehet helyezni az egymást követő Pápai korszakokba


Több Presbiter és elöljáró kezdeményezésére 156-ban Pápává választották Anikétoszt akinek Polükárposz az okos keleti püspök kinyilatkoztatta, hogy János apostoltól származik a tudása  Polükárposz hitbéli kérdések egyeztetése céljából tárgyalt Polükárposszal de emellett még Anikétosz sok mindenben hallgatott Polükárposzra és több dologgal kapcsolatban is közös döntésre jutottak. 

Ezen felbuzdulva Anikétosz sem akart lemaradni a történetek és bizonyítások terén és őt is elkapta ez a kutatási láz és rögtön meg is találta Szent Péter majd később Pál Apostol sírhelyét amelynek helyei addig érdekes módon nem voltak ismeretesek senki előtt. Róma most már büszkén dicsekedhetett az örökségén mert ez egy olyan tekintélyt parancsoló jogalap volt ami előtt a többi egyháznak illő volt fejet hajtani. Ebben a történelmi időszakban kellet elterjedni Péter, a katolikus egyház megalapítására vonatkozó történetének is, miszerint Szent Péter volt Róma első püspöke.

Milánói ediktum:

A II.század közepén kialakultak a hellenisztikus gyülekezetek ( a Görög és más kultúrák keveredése. hellenisztikus civilizáció, hellenisztikus művészet ) és a kereszténység az egész Római birodalomban megjelent és tömegméretű mozgalommá vált. Létrejött az intézményes majd a monarchikus egyházi szervezet. A püspökség is ekkor kezdett kialakulni. A keresztények üldöztetése a III. évszázadban szűnt meg.Constantinus új alapokra helyezte saját császári hatalmát mivel Istentől származtatta,(látomása volt egy keresztről, mégpedig fényes nappal,majd álmában azt az utasítást kapta, hogy egy keresztet ábrázoló szimbólummal lássa el katonái pajzsát) azt sugallva ezzel, hogy egy Isten kormányoz az égben és egy a földön.

A nyugaton(I.Constantinus) és Keleten (licinius) uralkodó császár Mediolanumban ( a mai Milánó) 313-ban találkoztak és tárgyaltak a keresztényekkel szembeni politikájukról és szövetségre léptek, majd rendeletet küldtek szét a tartományok uralkodóinak mely hatására kiszabadultak a bebörtönzött keresztények a száműzöttek visszamehettek otthonaikba és az elkobzott javaikat visszakaphatták. Mindenki megkapta a vallásszabadságot, és a kereszténység nem csak vallásként hanem testületként is el lett ismerve.


Idézet a rendeletből: úgy döntöttünk, hogy mindenekelőtt és elsősorban olyan rendeleteket bocsátunk ki, amik biztosítják az istenség iránti tiszteletet és imádást, azaz hogy megadjuk a keresztényeknek és mindenkinek azt a szabad választást, hogy azt a vallást kövesse, amelyiket akarja, úgyhogy bármelyik istenség vagy mennyei hatalom jóakarattal lehessen irántunk és mindenki iránt, aki hatalmunk alatt él.”A Püspökök döntési jogokat kaptak világi ügyekben. Jézus születésnapját december 25-ben állapították meg amit addig a napisten születésnapjaként ünnepeltek.


Az idegen istenekbe a Zeusz tiszteletbe vetett hit az évek múlásával fokozatosan abbamaradt és a kereszténység lett Róma egyetlen engedélyezett vallásává 380-ban. 392-ben Theodosius császár be is tiltotta a pogány kultusz minden formáját úgy mint Pl. az olimpiai játékokat amin Néró császár is indult Krisztus után 67-ben és bezáratta a Delphoi jósdát.
Constantinus a kereszténységben talált támogatást az ellenséggel vívott harcában.Lehet-e Péter Apostol utóda a Pápa?
A katolikus egyház Pétert első szentjeként tiszteli, Szent Péternek hívják és tiszteletére minden Pápa viseli a „halász gyűrűjét” mely Pétert ábrázolja amint hálót vet ki a bárkájából.Róma első Püspöke mindig elsőbbséget élvezett az egyház összes többi Püspökével szemben mivel tanításuk szerint az Péter apostol volt. A katolikus egyház azóta sem változtatott a Péter első püspökségére vonatkozó tanításán az egyház 1600 éves létezése alatt.Pál apostol 58-ban a Rómabeliekhez írt levélben több személyt név szerint is megnevez. Akkor vajon Péterről miért nem tesz említést, hogyha abban az időben ott tartózkodott mint Róma Püspöke?                                                                                          Ez nagy mulasztás és tiszteletlenség lett volna a részéről.Mivel a Róma levélben Pál apostol Pétert nem említi, elkezdték ennek a hiánynak a pótlását is.Megjelentek írások a csodás cselekedeteiről, különböző tőle származó „eredeti” levelek kerültek elő stb.. amelyek bizonyságot adtak Péter Rómában való tartózkodásáról a kérdéses Püspöki időszakára vonatkoztatva.Pál apostol úgy ír Péterről, mint legfőbb apostol.Pálnak a pogány nemzetek felé Péternek pedig a körülmetéltek vagyis a Zsidó nemzet felé volt szolgálata.  
                         
Gal.2.7 Sőt ellenkezőleg, mikor látták, hogy én reám van bízva a körülmetéletlenség evangyélioma, mint Péterre a körülmetélésé;     

Két okból sem lehetett Péter Róma első püspöke:
1. Péternek Apostoli szolgálata volt és nem püspöki.
2. Péternek a Zsidó nép felé volt szolgálata nem a pogányok felé.       
Péternek Apostoli szolgálati ajándéka volt nem pedig Püspöki. Miért szolgált volna Péter Rómában Püspökként amikor az Apostoli szolgálata sokkal nagyobb területre kiterjedt? Nem beszélve arról, hogy az Apostoli szolgálat az Istentől van, a Püspöki vagy Pápai az meg emberektől. Más feladata van az Apostolnak és más a Püspöknek.A III. évszázadban még nem alakult ki a Pápaság mint hatalmi képződmény,így azokat a címeket amik a pápaság meghatározó tartozékai, kifejezései a Római Püspökök csak a IV. évszázadtól kezdhették használni.                                                                                 
Bibliában, arról van leírás, hogy Péter Antiókhiába ment, Gal.2.11 arról viszont akkor miért nincs szó, hogy Péter Rómában Püspökként szolgált 20 évig? Egyébként az interneten most is hozzáférhető lista szerint          
Péter Apostolt 33-67-ig teljesített Pápai szolgálatot. Az 34 év szolgálati idő. Tehát már itt is ellentmondás van a legenda szerinti 20 éves, vagy az interneten elérhető Pápai listán feltüntetett 34 éves szolgálati idő között.                                                                                                         
A Vatikánban ill. a Szent Péter bazilika alatti 1939-1949 közötti ásatások során találtak egy 160-ból származó síremléket ami alatt még egy síremlék volt mindenféle felirat és személyes tárgyak nélkül, csak csontok voltak benne. VI. Pál pápa elrendelte a csontok megvizsgálását melyben megállapították hogy a csontok egy hatvan éves ember csontjai
Ezt a „mindenre kiterjedő”antropológiai vizsgálatot követően 1968 Jun.26-án VI. Pál Pápa bejelentette, hogy ezek a csontok Szent Péter maradványai.                                                                                              
Jól átvilágítva ezeket a bizonyítási módokat láthatóvá válik, hogy a Római Katolikus egyház Szent Péter első Püspökségének bizonyítására tett kísérlete (pápai névsor) és a Vatikán, Péter Apostol maradványainak hitelesítésére vonatkozó bizonyítási eljárása ( hogy a csontok egy 60 éves ember csontjai) enyhén szólva nem tűnik sikeresnek mert kétségeket von maga után. Feltételezhető tehát, hogy a Római Katolikus egyház rendíthetetlen alapjaiból Péter Apostol mint "alapkő" hiányzik, mivel Püspöki tevékenysége semmilyen hivatalosnak mondható papírral nem bizonyítható.                                                                                       
Tudom, hogy ez a ténymegállapításom semmit nem változtat az egyház jelenlegi pozícióján de ez is a bizonyítási eljárásom egy része. Jól látható hogy a Római Katolikus egyház az alapításukkal kapcsolatos kezdeti nehézségeik leküzdéséhez természetfeletti segítséget kaptak. Viszont, hogyha ezt a segítségnyújtást nem az igazság vezérelte, hanem a kitalációk, manipulációk sorozata, akkor az nem volt Istentől való és nem Isten királyságának az építését szolgálta hanem más természetfölötti erőét.                                                                         

A történelem folyamán élt összes Pápa, Péter utódjának mondja magát. Viszont, hogyha mégse Péter apostol alapította a Püspökséget akkor kitől örökölték át?                                                                                       Az újszövetségben sehol nincs írva a Pápákról. Hogyha a Pápa Jézus földi helytartója, akkor már megérdemelte volna, hogy megemlítsék a Bibliában. Valami oknál fogva azonban mégsem esik róluk szó. Lehet, hogy az egyháznak más tanításaiban szerepel de az már nem lehet Istentől való, mert a biblia tanításaihoz nem lehet sem hozzátenni sem elvenni belőle mert az átkot hoz.
A Biblia úgy említi a hamis egyházat mint a nagy parázna:
Jel.17. 1. És jöve egy a hét angyal közül, akinél a hét pohár vala, és szóla velem, mondván nékem: Jövel, és megmutatom néked a nagy paráznának kárhoztatását, aki a sok vizen ül;
2. Akivel paráználkodtak a föld királyai, és az ő paráznaságának borával megrészegedtek a föld lakosai.
3. És lélekben elvitt engem egy pusztába és láték egy asszonyt ülni egy veres fenevadon, amely teljes vala káromlásnak neveivel, amelynek hét feje és tíz szarva vala.
18. És az asszony, amelyet láttál, ama nagy város, amelynek királysága van a földnek királyain.                                                        
A következő igéből a gazdagságra és ruhák színeire utalva, egyértelművé válik hogy a katolikus egyházról beszél Isten igéje.
Jel.17.4. Öltözött vala pedig az asszony bíborba és skárlátba, és megékesíttetett vala aranynyal és drágakővel és gyöngyökkel, kezében egy aranypohár vala, tele útálatosságokkal és az ő paráznaságának tisztátalanságával,

     
Egyértelműen nincs másik vallás aki használja ezeket a színeket.
Péter Apostol első püspökségére vonatkozó vizsgálatomban ami közvetlen a Krisztus utáni kb.150 éves időszakra vonatkozik, a történelmi feljegyzésekből tudtam információt meríteni de ezek az információk hiányosak. De hogyha nem létezik hiteles információ akkor a Péter Püspöksége sem lehet hiteles mert nem bizonyítható.
Karizmatikus Katolikusok:
A katolikus egyházon belül is vannak karizmatikus katolikusok akik nyelveken szólnak, a Pünkösdi tanítások felé hajlanak, és betagolódtak Krisztus láthatatlan testébe. David Wilkerson szerint az egyház nem nézi jó szemmel ezt a karizmatikus mozgalmat és hamarosan a katolikus papok felszólalnak ellene és az egyház megtisztítását követelik. Ezek a keresztények üldöztetésre számíthatnak a saját egyházukon belül.
 Részlet David Wilkerson „A látomás és azon túl”c.írásából:
Sokan nem hisznek majd nekem, pedig bizonyosan látom annak a napnak közeledtét, amikor sok-sok protestáns és katolikus felé szól majd a felhívás: „Gyertek ki közülük” Ezek a keresztények nem fogják többé sem protestánsnak sem katolikusnak nevezni magukat, hanem egyszerűen csak „megújult” keresztényeknek. Közösségüknek nem a nyelveken szólás élménye jelenti majd az alapját, hanem az Atya és az Ő Fia, Jézus Krisztus személye. Ha üldözni is fogja az egyházvezetés a karizmatikus katolikusokat, ez sem állíthatja mag a Katolikus Egyházon belüli megújulást. Éppen ellenkezőleg. A Szent Szellem munkája és szolgálata nyomán nagy csodák történnek majd, s az üldözés idején egyre több katolikus csatlakozik a „megújulási csoportokhoz”.
Kedves olvasó.
Sok történelmileg és Bibliailag igazolható eseményeket, cselekedeteket, különféle dolgokat felsoroltam a cikkemben de a teljes igazságot csak Isten tudhatja és mindenki meg fog fizetni a cselekedeteiért. Mindenki meg lesz ítélve, a jók is és a rosszak is mert Isten igazságos.
Ha te azt akarod, hogy az ördög irányítsa a sorsodat akkor maradj meg abban a vallásodban ahol eddig voltál de tudd, hogy ezáltal a hamis egyházhoz tartozol. De ha azt akarod, hogy Jézus legyen az életed Ura és Ő irányítsa az életedet és azáltal az igaz egyházhoz akarsz tartozni, akkor térj meg a vallásodból, fogadd el Jézust életed Urának. 
Róma.10.9.Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, megtartatol.
Isten mindenkinek szabad akaratot adott abban hogy ki mellett dönt. Két lehetőség van csak. Isten vagy az ördög, középút nincs.
Ha te most úgy érzed, hogy a vallásszabadsági jogaid gyakorlása által rossz egyházat választottál, GYERE KI BELŐLE.  Fogadd el Jézust Uradnak és ha ezt tiszta szívedből teszed Ő megajándékoz az örök élettel. Fordulj el a hamis vallástól mert az az út a pokolba vezet.
És még egy kis érdekesség: Innen
6. Az üres szék száma 666


Az üres szék száma az Európai Parlamentben 666.

A Tower Building (Babel tornya után elnevezve) ad otthont Europa ötödik parlamentjének. Ez határozottan egy űr korszaknak megfelelő építmény.

Ülőhelyei a Star Trek űrgépek legénységeinek ülési mintájára lettek tervezve.

A törvényhozó körszintér (amfiteátrum) elrendezése nagy félkör szerint van megalkotva. 679 ülőhely van, és mindegyik ki van jelölve a különleges törvényhozó számára. Például a 663 -as szék Rep Souchet, a 664 -es Thomas-Mauro, 665 -ös Zizzner, a 666 -os szék üres, 667 -os Rep Cappato számára.


Ezek a székek név szerint foglaltak a képviselők számára, de egy szék nincs lefoglalva és szabad. Ez a szék a 666 -os. Az ülésterem minden szekciója a tagok neveivel van ellátva, és a következőket lehet olvasni.


660 Marchiani
661 Montfort
662 Quiero
663 Souchet
664 Thomas-Mauro
665 Zizzner
666 ------- 
667 Cappato
668 Turco
669 Bonino
670 Pannella
671 Dupuis
       
                                                                                           
672 Della Vedova

"Itt van a bölcsesség. Akinek értelme van, számlálja meg a fenevad számát; mert emberi szám: és annak száma hatszázhatvanhat.”Jelenések 13:18. A brüsszeli EU Parlament ülésterme 

Elkészült tehát az Antikrisztus fellegvára, és helyét elfoglalja benne hamarosan.

Az Európai Unió (EU) parlamentnek 785 tagja van, Brüsszelben. Hatalmas ugye? Érdekességképen a 666 –os szék sohasem foglalt. Egy különleges személy számára van üresen hagyva. ... Az Antikrisztus számára.

Működik ugyan már a törvényszegés titkos [bűne]: csakhogy annak, aki [azt] még most visszatartja, félre kell az útból tolatnia.

 És akkor fog megjelenni a törvénytaposó, akit megemészt az Úr az ő szájának lehelletével, és megsemmisít az ő megjelenésének feltűnésével;” 2Thess 2:7,8. 


   Az ENSZ 60 éves évfordulója 2005 -ben 

Itt egy fotó Condoleezza Rice –ról az ENSZ épületében 2005 -ben, háta mögött a 666 –os számmal. A lenti logo jelzi, hogy hogyan alakították ki a tervezők az ENSZ 60. évfordulójának plakátjából a 666-os számot.
 
 
Végtére is az Európai Unio megteremtésének a lényege az volt, és ma is az, hogy egy európai szuper államot, vagy "Egyesített Európai Államokat" teremtsen meg, mint ahogyan azt néhányan ajánlották megnevezni, ami végül is rivállisa lesz az Egyesült Államoknak befolyásban és katonai erejében. 1999-ben Javier Solanat kinevezték az Európai Unió külügyi és biztonsági politikájának magas képviselőjének, es a 666 számnak ajánlása altal váratlan (sürgőségi) erőket kapott 2000-ben az Európai Unio hadi szárnya fölött.
Ami pillanatnyilag megmaradt egy újra életre keltett Római birodalom megteremtéséből, az a kormányzás állandó végrehajtási (közigazgatási) ágának a megteremtése, és az új Euro pénzformának a teljes integrálása. Az Európai Unió új alkotmányának bevezetésével pontosan olyan végrehajtási ág és közgazdasági rendszer alapzata rakodik le.


Források:

Újszövetségi kommentár William MacDonald (könyv)

0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése