2011. szeptember 29., csütörtök

Egység

És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra; és uralkodjék a tenger halain, az 
ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon. 27 Teremté tehát az Isten az embert az Ő képére, Isten képére teremté őt: férfiúvá és asszonnyá teremté őket. 28 És megáldá Isten őket és monda nékik Isten: Szaporodjatok és sokasodjatok és töltsétek be a földet és hajtsátok birodalmatok alá; és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon. I. Mózes 1-26-28 A mindenható Isten - az Atya, a Fiú és a Szent Szellem - a menny és a föld Teremtője a saját képére és hasonlatosságára teremtette az embert.
Férfiúnak és asszonynak teremtette őket. A férfi és a nő is Isten hasonlatosságára teremtetett. Az egyik nem felsőbbrendű a másiknál, sőt, kiegészítői egymásnak. És monda az Úr Isten: Nem jó az embernek egyedül lenni; szerzek néki segítőtársat, hozzáillőt. 19 És formált az Úr Isten a földből mindenféle mezei vadat és mindenféle égi madarat, és elvivé az emberhez, hogy lássa, minek nevezze azokat; mert amely nevet adott az ember az élő állatnak, az annak neve. 20 És nevet ada az ember minden baromnak, az ég madarainak és minden mezei vadnak; de az embernek hozzáillő segítőtársat nem talált. 21 Bocsáta tehát az Úr Isten mély álmot az emberre, és ez elaluvék. Akkor kivett egyet annak oldalbordái közűl és hússal tölté be annak helyét. 22 És alkotá az Úr Isten azt az oldalbordát, amelyet kivett az emberből, asszonnyá, és vivé az emberhez. 23 És monda az ember: Ez már csontomból való csont és testemből való test: ez asszonyembernek neveztessék, mert emberből vétetett. 24 Annakokáért elhagyja a férfiú az ő atyját és az ő anyját, és ragaszkodik feleségéhez: és lesznek egy testté. 25 Voltak pedig mindketten mezítelenek, az ember és az ő felesége, és nem szégyenlték. I. Mózes 2:18-25 Isten először az egyik teremtményt, Ádámot teremtette meg. Aztán a következőt mondta: "Nem jó az embernek egyedül lenni; szerzek néki segítőtársat, hozzáillőt. Mély álmot küldött Ádámra, majd az oldalbordájából megformálta Évát. A héber szó, amit Éva teremtésére használ a Szentírás más, mint amivel Ádám teremtését írja le. Szó szerint "építést", ill. "ügyesen való megformálást" jelent. Isten ügyesen formált egy társat Ádám számára, aki teljesen alkalmazkodik hozzá, és minden szempontból kiegészítője. Éva kifejezetten és egyedien arra teremtetett, hogy Ádám kiegészítő másik fele legyen - a megfelelő társa. Illik hozzá intellektuálisan, morálisan és fizikailag is. Ádámnak szüksége volt Évára; nem tudott létezni nélküle. Valóban, Éva nélkül Ádám nemcsak egy társas kapcsolatnak volt híjával, hanem lehetetlen volt szaporodnia, sokasodnia és betöltenie a földet! Ádám így szólt: "Ez már csontomból való csont és testemből való test." Isten kivett néhány dolgot Ádámból és belehelyezte Évába; bennehagyott néhány dolgot Ádámban, amelyeket Évába nem tett bele. Szükségük van egymásra. Isten úgy teremtette meg őket, hogy kívánják egymást - hogy kívánják az egységet egymás között. Azt szokták mondani, hogy az asszony nem az ember fejéből vétetett ki, ezért nem is kell őt leuralni, sem nem a lábából, így nem is kell eltaposni, hanem Ádám oldalából emelte ki őt Isten, a karja alatti részből, hogy a férfi védelmezze őt; és a szívéből vétetett ki, hogy a férfi szeresse őt. Ez Isten terve a férj és a feleség számára! Ő pedig felelvén, monda: Nem olvastátok-é, hogy a Teremtő kezdettől fogva férfiúvá és asszonnyá teremté őket, 5 És ezt mondá: Annakokáért elhagyja a férfiú atyját és anyját; és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testté. 6 Úgy, hogy többé nem kettő, hanem egy test. Amit azért az Isten egybeszerkesztett, ember el ne válassza. Máté 19:4-6 De a teremtés kezdete óta férfiúvá és asszonnyá teremté őket az Isten. 7 Annakokáért elhagyja az ember az ő atyját és anyját; és ragaszkodik a feleségéhez, 8 És lesznek ketten egy testté! Azért többé nem két, hanem egy test. 9 Annakokáért amit az Isten egybeszerkesztett, ember el ne válassza. Márk 10:6-9 Annakokáért elhagyja az ember atyját és anyját és ragaszkodik az ő feleségéhez; és lesznek ketten egy testté. Efézus 5:31 Isten különleges ajándékként adta a házasságot Ádámnak és Évának - tökéletesen illeszkedően és egymás kiegészítőjeként teremtette őket egymásnak. Az Úr rendelte a házasságot - a házasság nem egy emberalkotta dolog -, nem egy kultúra hozta létre, nem is csupán kényelem miatt született. A házasságot Isten alapította, amely három alapvető dolgot tartalmaz: 1) a férfi elhagyja szüleit és nyilvánosan odaígéri magát feleségének; 2) a férj és a feleség egymásnak való elkötelezettségük által kelnek egybe - felelősséget vállalnak egymás jólétéért, és azért, hogy mindeki más felett szeretni fogják egymást; 3) a kettő, intim kapcsolatban és a szexuális elkötelezés által, amely a házasságon belül történik meg, egy test lesz . Az erős, egészséges házasság mindhárom alapelvet magában foglalja. Az egész Bibliában azt olvassuk, hogy Isten ezt a különleges partnerkapcsolatot nagyon komolyan kezeli, és ha mi házasságban élünk, ill. azt tervezzük, hogy házasságra lépünk valakivel, akkor nekünk is nagy fontosságot kell a házasság intézményének tulajdonítanunk. A házasság elkötelezettséggel jár - készen állsz arra, hogy elkötelezettséged által kettőtökből egyet hozz létre? A házasságnak az a célja, hogy sokkal több legyen, mint barátság; a házasság célja az egység kell hogy legyen.


(forrás: revival.com)

0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése