2011. december 29., csütörtök

A Bibliai Remény Nem Okoz Csalódást - Joseph Prince

Menjünk bele máris Isten Igéjébe!

Múlt héten befejeztük a beszéd fontosságáról való tanítást.
DAVAR. A héber szó a 'DAVAR' a beszédre.

És láttuk az Írásokban, hogy Isten akarata az - Jézus keresztre feszítése óta - hogy szóljunk. Szóljunk a problémához, szóljunk Jézushoz.
Jézus mondta, hogy ha szólsz a hegynek, akkor az el fog mozdulni.

Bárki, aki szól a hegynek, és nem kételkedik, hogy amit mond, az megtörténik, meglesz neki az, amit mond.
Pozitív, vagy negatív. Meglesz neki, bármit is mond.

Meg kell tanulnunk szólni a testünkhöz.
Meg kell tanulnunk szólni ahhoz a tumorhoz.
Meg kell tanulnunk szólni ahhoz a vérnyomáshoz.
Bármilyen kondícióban van is a tested: szólni tudsz hozzá!
Szólj ahhoz a bőrproblémához. Mondd: – Bőrprobléma távozz Jézus nevében!

„Pásztor Prince, mi van ha semmi sem történik?!”
Továbbra is szólj hozzá egész nap!
Továbbra is szólj hozzá a következő napon!
Tudod miért? Mert legalább hitben szólod az Isten Igéjét!
Hallelujah! Ámen?

És van valami, ami tanítani akarok nektek a Zsidók 3:1-ből
Annak okáért szent atyafiak, mennyei elhívásnak részesei, figyeljetek, a mi megvallásunknak Apostolára és Főpapjára, Krisztus Jézusra,”

Tehát ma Krisztus Jézus a Főpapja a megvallásunknak.

Nos sok ember, amikor ezt látja, azt gondolja, hogy ez a megvallás a bűneink megvallása.

A szó az, hogy „HOMO LOGEO”, ami „UGYANAZT MONDANI” vele.
Nyilvánvaló, hogy „ugyanazt a dolgot mondani” → Istennel, Jézussal.
Ő a mi megvallásunk Főpapja.

Tehát néhányan azt gondolják, hogy ez a bűnök megvallása, de nem az. Miért?

Amint látod, ez a kijelentés (3:1) a 4. fejezetben kezd kibontakozni.

14 „Lévén azért nagy Főpapunk, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Istennek Fia, ragaszkodjunk megvallásunkhoz.”

Ragaszkodjunk tehát mihez? A mi „megvallásunkhoz”.
Nem ragaszkodhatsz a bűnök megvallásához! „Úr Jézus, én ragaszkodom: vétkeztem, vétkeztem, vétkeztem..”

Még azok is, akik bűnök megvallását tanítják, azt tanítják, hogy egyszer megvallod és Isten megbocsát neked. Ugye?
Tehát nem a bűnök megvallásához ragaszkodsz!

Akkor tehát miféle megvallás ez? A 10. fejezetben bontakozik ki.

Zsid. 10:21-23 "És lévén Főpapunk az Isten háza felett (Jézus ma a mi Főpapunk): Járuljunk hozzá igaz szívvel, hitnek teljességével, mint akiknek szívük
tiszta a gonosz lelkiismerettől,"

Amint tudod, hogy Jézus Krisztus meghalt a bűneidért, a Biblia azt mondja a 10. fejezet elején: ha egyszer meg lettél tisztítva örökre, – a szó a „HAPAKS” görögül,- akkor tiszta vagy egyszer s mindenkorra.

Meg vagy tisztítva, meg vagy szentelve Jézus Krisztus vére által: egyszer s mindenkorra. Halljátok?

És azt mondja, hogy ha egyszer meg lettél tisztítva, akkor a szíved is tiszta a gonosz lelkiismerettől.

Milyen a „gonosz lelkiismeret”?
Egy lelkiismeret, ami mindig bűnösnek érzi magát. Mindig lehúzva, kárhoztatva érzi magát. Mindig kárhoztatod önmagad. Amit érzel, az „bűn, bűn, bűn”. Minden bűn. Úgy érzed, hogy bűnnel vagy tele. Ez egy gonosz lelkiismeret.

Mióta Jézus gondoskodott a bűnökért való fizetségről, neked egy adósságmentes lelkiismereted lehet. Ámen?
Egy bűn-adósság mentes lelkiismereted lehet. Egy igaz-tudatosságod lehet.
Nem pedig bűntudatod.
Kaphatok egy Áment?

Ha bűntudatod van: azzal megsérted Őt, Aki gondoskodott a fizetségről. Ámen?

Tehát azt mondja itt: Zsid.10:23 „ragaszkodjunk a reménységünk megvallásához tántoríthatatlanul, mert Ő, aki ígéretet tett, hűséges.”

Mihez ragaszkodunk? A REMÉNYSÉGÜNK MEGVALLÁSÁHOZ.

A régi KJV verzió úgy fordítja, hogy „a HITÜNK megvallásához”

De a szó itt: 'ELPIS. Nem 'Elvis'.

Az 'ELPIS', az a Bibliai REMÉNYSÉG.

Hadd mutassam meg az 'ELPIS' szó jelentését.

Remény – ELPIS – A jó örömteli és magabiztos várása.

Nem csupán várni a jót. MAGABIZTOS várása jónak.

Az emberi remény ilyen: „nos, remélem, remélem, hogy a dolgok rendben lesznek…ember ez borzasztó, én mondom..”
„Ne aggódj, Isten segít neked!”
„Talán igen, remélem igen, remélem, hogy igen…”

EZ NEM BIBLIAI REMÉNY! Ez egy ábrándozás, ez egy emberi remény.

A BIBLIAI REMÉNY: egy BIZTOS! → VÁRAKOZÁS/ELVÁRÁS!

Látod a szót ott, hogy 'magabiztos’?
Tehát 'magabiztos’, vagy 'biztos’ várasa a jónak.

Figyeltek?

Nézzük most a 11. fejezetet, a HIT híres fejezetét. Mit mond?

Az első vers: 11:1 „A HIT pedig A REMÉNYLETT DOLGOK anyaga/valósága”.

HA NINCS SEMMI, AMIT REMÉLSZ, akkor nincs semmi a hit számára, amivel dolgozhat.
Értitek, amit mondok?

„Ó pásztor Prince, te csak felkelted az emberek reménységét!”

Én nem növelem a te reményedet, mert neked nem bibliai reményed van.
Ezeknek az embereknek a reményét ébresztem fel, mert nekik bibliai reményük van.

És A BIBLIAI REMÉNYSÉG, mindjárt látni fogjátok: SOHA SEM FOG CSALÓDÁST OKOZNI!

Menjünk a Róma 5:1-5-höz
1."Ezért, igazolva lévén hit által"

Mondok még valamit a Róma 5-ről. Öt eredménye van a hit által való megigazultságnak.

„Ezért, igazolva lévén hit által”, ezt 5 eredmény követi.

Az 1. következmény:

1. amint igazolttá válsz hit által „BÉKESSÉGÜNK van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által” Róm.5,1

Ó milyen gyönyörűen hangzik.
BÉKESSÉG Istennel.
Mondjátok: BÉKESSÉG Istennel.
BÉKESSÉGÜNK VAN ISTENNEL.
Az egyetlen, ami igazán számít.

Nem igazán számít, hogy az emberek mit mondanak rólad. Hanem az, hogy Isten mit mond rólad.
És Isten megáldott, igazzá tett, és mosolyog rád.

A Biblia azt mondja a Sofoniásban, hogy Ő szó szerint énekel feletted.
Ő az irántad való szeretetében pihen.
Ezért van neked BÉKESSÉGED Istennel.

Ez az első állomás.

Amint békességed van Istennel, a következő állomás:
Róm.5:2 „Aki által a hozzáférésünk is van hit által ebbe a kegyelembe, melyben állunk”

Ez a második állomás. Belépőd van a kegyelem földre. Hozzáférésed van a kedvezés/jóindulat földjéhez.

Értitek? Ez erős igazság. Tehát a 2. következmény: hozzáférésed van hit által ehhez a kedvezéshez.

A 3. következmény.

A kegy földje után a 3. következmény: Róm.5:2 „örvendezel az Isten dicsőségének reménységében /ELPIS/,” "és Isten dicsőségének egy biztos elvárásában"

Wow! Mit jelent ez?!

Először is, miképp mondhatod, hogy örvendezel Isten dicsőségének a reménységében? Mit jelent ez?

Az örvendezel, azt jelenti, hogy biztos vagy abban, hogy Isten dicsősége meg fog nyilvánulni az életedben.

A negyedik dolog, amiben bizodalmad van:
Róm.5:3 „Nemcsak pedig, hanem dicsekedünk a megpróbáltatásokban is,”
Ezt Pál apostol mondja, aki ezt a Szent Szellem által írta.

Ő azt mondja, hogy mi büszkélkedünk a bajban!

„Hogyan mondhatsz ilyet?!”

Hallgass ide figyelmesen Isten gyermeke: Semmi sem történik veled, csak az, ami át van szűrve Isten szűrője által. És ha Isten megengedi....
.....valami, ami történt veled, az nem vicces, hanem fájdalmas. Oké? De Isten megígérte: MINDEN DOLOG A JÓRA DOLGOZIK ÖSSZE. A TE JAVADRA. ÁMEN!

Isten okozza azt, hogy minden bajod arra dolgozik össze, hogy fejlessze a karaktered.

Róm.5:4 "tudván, hogy a megpróbáltatás állhatatosságot nemz, az állhatatosság pedig: jellemet,"

Értitek? A katonák nem jólét, szórakozás időszaka alatt készülnek.
Ők a szenvedés kemencéjében készülnek. Ezért van meg nekik az az ERŐ, az az erődítmény belül, a HARCRA! Ahelyett, hogy elterülnének és halottnak tettetnék magukat.

A bizonyított jellem terem egy pozitív, bizalomteljes elvárást a JÓRA!

És EZ a bibliai "reménység pedig nem okoz csalódást"! Róm.5:5

Ez a „csalódás” a görögben szó szerint azt jelenti, hogy „szégyentől pirulni”.

Amikor bibliai reménységed van, akkor nem fogsz megszégyenülten pirulni.

Figyeljetek nagyon!
A világ azt mondja: ne ébreszd fel a reménységedet. Ez emberi reménység!

ÉBRESZD FEL a BIBLIAI reménységedet barátom!

Isten gyermeke: ÉBRESZD FEL a te bibliai reménységedet!

MIÉRT?!

EZ A REMÉNYSÉG, ez a bibliai reménység SOHA SEM FOG SZÉGYENBE HOZNI!

A REMÉNY egy jobb életre!
A REMÉNY egy fényes jövőre!
A REMÉNY egy boldog családért!

Ha házas vagy, ne engedd a barátaidnak, hogy negatívan beszéljenek a házasságukról.
Testvér: REMÉLD, hogy te SOHA nem fogsz elválni!
LEGYEN POZITÍV, BIZALOMTELJES ELVÁRÁSOD, HOGY A TE HÁZASSÁGOD EGY VILÁGÍTÓTORONY LESZ!

FELJETSD EL A MÚLTADAT! A MÚLTAD NINCS TÖBBÉ!

A JÖVŐD FÉNYES. Olyan fényes, mint ISTEN IRÁNTAD VALÓ SZERETETE.


De van itt még valami, amit meg akarok osztani veled.
A következőt. Róm.5:5

Mikor nem szégyenít meg ez a reménység?

Amikor „az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Szellem által”

A reménység nem szégyenít meg, mert az Istennek szerelme kitöltetett a szívünkbe a Szent Szellem által.

Ez az első számú dolga a Szent Szellemnek. Ő eljött, hogy megmutassa neked, hogy te Isten szeretettje vagy. Te Isten fia vagy. Ámen?

Érzed, hogy szeretve vagy?

Tehát a Biblia azt mondja, hogy EZ A REMÉNYSÉG SOHA sem fog csalódást okozni neked.

Tudod, hogy a Biblia azt mondja nekünk, hogy Isten azt akarja, hogy a reménység rabjai legyünk?

Más szavakkal: nem tudsz mit tenni, csak a legjobbat hinni, minden helyzetben.

Isten azt akarja számodra, hogy hidd a legjobbat.

De előbb megmutatom, hogy miképp áramlott Ábrahám hitben.

A dicsőítés vezetőnk éppen ezt a verset említette.
Hadd mutassam meg ezt a verset: Róma 4

A Biblia azt mondja, hogy Ábrahám gyereket akart. Nem bárki mástól, hanem a saját feleségétől, Sárától. De nem lehetett neki. Sára meddő volt.
És most Sára kb. 90 éves, már jóval túl a menopauzán, és ő pedig közel 100 éves volt már.
De a Biblia azt mondja:
Róm.4:17 (Amint meg van írva, „Én sok nép atyjává tettelek téged”)

Hányan éreztétek már, hogy néha Isten ígéretei messze-messze a körülményeiteken kívül vannak? Éreztél már így?
Úgy értem: „Isten vajon érti az én körülményeimet?”

Éreztél már így néha? „Isten valóban ugyanazon a bolygón van?”

Nem, Ő egy magasabb dimenzióban van természetesen, de Ő látja véget a kezdetből!

Tehát Isten azt mondja: Róm.4:17 („Én sok nép atyjává tettelek /múltidő/ téged”) az előtt az Isten előtt, akiben hitt, aki életet ad a holtaknak, és azokat a dolgokat, amelyek nem léteznek, előszólítja, mint létezőket."

Tehát Isten úgy szólítja a dolgokat, melyek nincsenek, mintha azok meglennének.
Isten nem látott világosságot, Isten előszólította a világosságot.

Bármikor is előszólít valamit Isten, az megtörténik. Értitek?

Ha azt mondod: „Én soha nem mondom, amíg nem látom.” Nos, akkor soha sem fogod látni. Ameddig nem mondod!

Mert Isten az Ő saját képmására készített minket.

Addig Ő nem látott jót, amíg nem beszélt jót. Éppenséggel Ő sötétséget látott először. Értitek?

Tehát itt azt mondja Róm.4:18 „aki -Ábrahám- minden remény ellenére, hitt a reményben”, hogy apja lesz egy fiúnak Sárán keresztül.
Ámen?

De a természet szerint ez reménytelen volt.
De a reménységgel ellentétben, reménység ellenére: „HITT A REMÉNYBEN”

Ábrahám HITT A REMÉNYBEN!

Mit jelent ez?

Hitt a JÓ pozitív és bizalomteljes várásában!

Azt mondta: – tudom, hogy Sára idős, de lesz egy kisbabánk.

És Áron elkezdett rajtuk nevetni.

Emberek nevetnek rajtad, amikor megvallod a reménységedet?
Nem igazán számít!
A végén, akin nevetnek, az fog végül nevetni. Ámen.

Tedd a bizalmadat a reménységbe! „Én hiszek a reményben!”

A reménység ellenére ő hitt a reményben!

reménységgel ellentétben, ő hitt a reményben, hogy sok nép atyjává lesz” És az lett.

Tudjuk, hogy ő erős volt hitben! Ez később jött!
Ahogy a reménység jön először, azután a következő fejezet, „a hit: a remélt dolgok valósága”.

Ő reménység ellenében, amikor a helyzet reménytelen volt, hitt a reményben!

Hitt egy jó jövőben! Látta önmagát egy kisbabával! Látta Sárát állapotosan! Reménytelenség dacára, ő HITT A REMÉNYBEN!

És sokak atyjává lett.

A reménység rabjaihoz visszatérve, nézzük Zakariás 9-et. Ez a Zakariás 9:11-es generáció.

Nézzük a Zak.9:11-et, „Sőt a veled való SZÖVETSÉGNEK VÉRÉÉRT - mondja Isten - a te foglyaidat KISZABADÍTOM a gödörből, amelyben nincs víz.”

Hányan tudjátok, hogy JÉZUS VÉRÉNEK: HATALMA VAN.

JÉZUS VÉRE: Istennek a jogos alapja, hogy kiszabadítson téged a tehetetlenség, reménytelenség börtönéből.

Isten kiszabadított téged a víz nélküli gödörből.

Következő vers: 12. "Térjetek vissza az erődítményhez, TI REMÉNYSÉGNEK FOGLYAI!”

Woow! Micsoda új börtönünk van!

Fordulj a szomszédodhoz és mondd neki: „Én egy reménytelen foglya vagyok a reménynek.”

A 'reménytelent’ úgy értsd, hogy valóban nem tudsz kimenekülni. Te a remény rabja vagy.

Még MA IS! MA!
Zak.9:12 "MA IS DEKLARÁLOM SZÁMODRA: DUPLÁN HELYREÁLLÍTOK NEKED!

Ha anyagiakat veszítettél: KÉTSZERESEN JÖN AZ UTADON!

Ha gyereket veszítettél el: lehet ikreket kapsz.

Ha elvesztetted a munkádat, ha elveszítettél kapcsolatot, elvesztetted a jó híredet, ISTEN HELYREÁLLÍT KÉTSZERESEN!

HELYREÁLLÍTÁS JÖN AZ UTADON!

Mindaddig, amíg REMÉLSZ, REMÉLSZ, BIBLIAI REMÉNNYEL! BIZALOMMAL, MOSOLYOGVA!

Még nem történt meg? MOSOLYOGJ! Dicsőítsd Istent!

MIÉRT?

Ha József tudta volna, hogy ő fog második emberként állni, az akkor legnagyobb hatalmú ember mellett, szomorú lett volna, kedvetlen?
Természetesen nem!

Tehát Isten azt mondja neked: BÍZZ BENNEM!! A JÖVŐD FÉNYES! EZ A TE RÉSZED!
Ki kérte tőled, hogy legyél a gyermekem?
MOST TE VAGY AZ ÉN SZERETETEM ÉS GONDOSKODÁSOM TÁRGYA!

ISTEN AZT MONDJA: ÉN HELYREÁLLÍTOM!

Helyreállítás mit jelent?

Hogy elvesztettél, elvesztetted egy szerettedet, elvesztettél anyagiakat, elvesztetted a jó híredet.

Isten azt mondja: ÉN DUPLÁN HELYREÁLLÍTOM.

Tudjátok, hogy a dupla mit jelent?

Isten azt mondja: BŐSÉGES. TÖBB MINT ELEGENDŐ.

Tudjátok, hogy az Efézus 6. azt mondja, hogy fel kell vegyük Isten fegyvereit?

És az egyik fegyver darab, az ÜDVÖSSÉG  SISAKJA.

De egy kicsit homályos, hogy mi az „üdvösség sisakja”.

Kapsz egy tisztább képet az 1 Thessz. 5:8 -ban, vegyétek fel „az üdvösség REMÉNYÉT (ELPIS), mint SISAKOT”

Mivel te védett vagy, NEKED LEHET EGY ÖRÖMTELI ÉS BIZTOS ELVÁRÁSOD/VÁRAKOZÁSOD ARRA, HOGY JÓ DOLGOK TÖRTÉNNEK VELED.

És amikor ez a fajta elvárásod van, az olyan, mint EGY SISAK a fejeden. Egy sisak, hogy megvédje az elmédet a bűzlő gondolkodástól.

Tehát fel kell vennünk a sisakot, az ÜDVÖSSÉG REMÉNYÉNEK SISAKJÁT, ami pozitív, magabiztos. Mert megvédi az elmédet.

Pl. valaki valami rosszat mond rólad. És te elkezdesz így gondolkodni: „ejj, ez az ember tiszteletlen velem”.
Ha a feleséged mond rólad valamit és te dühös leszel, az nem azért van, amit ő mond, hanem attól, amit te gondolsz.
„Azt gondolom, hogy lassan elveszti a tiszteletet irányomba.”
Ez a téves gondolkodás produkálja a téves érzelmeket.

Amit mondani próbálok az, hogy érzésekkel vagyunk töltve mindannyian. Tehát ha jó érzéseket akarsz, akkor legyen ez meg: a sisak.

Mi a sisak? POZITÍV VÁRÁSA A JÓNAK.

Az Övé legyen minden dicséret és dicsőség. Ámen?

Tehát VEDD FEL A SISAKOT!

ÉS KINEK A SISAKJA EZ?! → EZ ISTEN SISAKJA!

Szeretnétek látni az Ő sisakját az Ószövetségben? Zsoltárok 60:7. Ezen megáll majd az eszetek. Nem láttam korábban ezt a verset.
Senkit sem hallottam ezt prédikálni. Egy nap tanulmányoztam a Bibliámat és megláttam ezt a verset:
„Gileád az Enyém és Manasse az Enyém; EFRAIM AZ ÉN FEJEMNEK SISAKJA;” Isten mondta.

„EFRAIM AZ ÉN FEJEMNEK A SISAKJA.”

Ne felejtsd el, hogy az Isten sisakja, amit mi hordunk, az AZ Ő SISAKJA.

De mi ez, hogy Efraim az Ő sisakja. Mi ez az Efraim?

Tudjuk, hogy Efraim az egyik törzs Józseftől. Neki két fia volt: Efraim és Manassé.
Tehát mi ez az 'Efraim'?!

A héberben van minden. A kulcs a héber nyelvben van.

Efraim jelentése: DUPLA GYÜMÖLCSÖZŐSSÉG!

ISTEN MINDIG: DUPLA GYÜLMÖLCSÖZŐSSÉGBEN GONDOLKODIK!

ISTEN NEM KICSIBEN GONDOLKODIK!

ISTEN MINDIG: NAGYBAN, BŐSÉGBEN, TÖBB, MINT ELEGENDŐBEN GONDOLKODIK!

Ha Istentől munkát kérsz, az Ő gondolata az, hogy legyen egy befolyásos pozíciód.

Ha Istentől, MINT ÁBRAHÁM, GYERMEKET KÉRSZ, Isten gondolkodásmódja az, hogy rajtad és a magodon keresztül minden nemzet áldott legyen.

Mi kicsiben gondolkodunk, ISTEN NAGYBAN GONDOLKODIK!

Ő DUPLA GYÖLMÖLCSÖZŐSSÉGBEN GONDOLKODIK!

ISTEN AZT MONDJA: 'PRÓBÁLD KI AZ ÉN SISAKOMAT EGY VÁLTOZÁSÉRT.'

Tudjátok, a Lukács Evangélium első fejezete egy Zakariás nevű pappal indít, Bemerítő János apjával.
És látjuk, hogy a füstölő oltárnál szolgált. Micsoda kiváltság volt azokban a napokban papnak lenni, hogy csak időszakonként kerülhettek sorra.
És a füstölőnél való szolgálat során, a tömjén egész nap körbevette, aztán kiment és megáldotta az embereket.
De most történt valami. Ez a pap megnémult. És semmi sem tragikusabb Izrael számára, mint egy néma pap. Nem tud áldani.
Mi történt?
Gábriel angyal jelent meg és azt mondta: "Zakariás! Fiad lesz, és nevezd őt Johannan-nak!" Ami azt jelenti, hogy 'kegyelem’.
És ő azt mondta: „Miképp lesz ez meg?!!”
És Gábriel azt mondta: „ÉN GABRIEL VAGYOK, AKI A MAGASSÁGOS ISTEN ELŐTT ÁLLOK, ÉS TE NÉMA LESZEL, ameddig a fiad megszületik.”

Ez az Isten bölcsessége!
Isten bezárta a száját, hogy ő ne állíthassa le János születésének a folyamatát.

De ő kijött, hogy megáldja az embereket. Az emberek kint vártak arra, hogy megáldja őket.
Kijött, még a kezeit sem tudta felemelni. A Biblia azt mondja, hogy az emberek tanakodtak egymás között: „Szerintem láthatott valamit.” „Forduljunk és menjünk, menjünk haza!” „A műsornak vége, nincs áldás ma, gyerünk, gyerünk vissza.”

Tehát elmentek az áldás nélkül.

Tehát a Lukács Evangélium 1. fejezete egy néma pappal nyit. Nincs áldás.

Tudod, hogy az egész Lukács Evangélium mivel fejeződik be?
Hadd mutassam meg a 3 utolsó versét.

Lk.24:50 JÉZUS „Kivezette őket Bernátháig; és FELEMELTE A KEZEIT, és ÁLDOTTA ŐKET.”

Most egy új Főpapunk van.

Az Ő neve JÉZUS.

És Ő AZ A PAP, AKI ÁLD MINKET.

A szó itt, hogy 'ÁLD' az 'eulogio', ami azt jelenti, hogy „jó dolgokat mondani”

JÓ DOLGOKAT MONDANI.

Nem tudsz áldani beszéd nélkül.

Tehát ahogy ment felfelé: Ő ÁLD!

Micsoda gyönyörű kép!

Az utolsó kép, amit láttak Jézusról, az, ahogy ment fel az olívák hegyénél, és az angyalok mondták nekik, hogy amiképp elment, ugyanúgy fog eljönni újra.
Amint látták Őt felmenni, Isten megfordította a gravitáció törvényét.
Amint Ő felfelé ment, Isten volt ott, visszaigazolva minden áldást az Ő népén.
Mi az utolsó kép?
A FŐPAP ÁLDÁSA!

Egy néma pappal kezdődik, és egy áldó pappal fejeződik be.

Most nézzük a következő verset:
Lk.24:51 „És lett, miközben Ő áldotta őket, hogy el lett szakasztva tőlük és felvitetett a mennybe.”

Nem azt mondja, hogy Ő szakadt el, ami azt jelenti, hogy Ő tette. El lett szakasztva. Vagyis: Ő vonakodott elmenni tőlük.
Ő továbbra is áldotta őket.

Látod ezt a képet?

Ez egy kép: A MI FŐPAPUNKRÓL.

És nekünk ugyanazt kell mondani, amit Ő mond.

Ha Ő azt mondja, hogy te áldott vagy, akkor te mondd, valld meg ugyanazt: 'Áldott vagyok".

Ha Ő azt mondja, hogy meggyógyultál: „Meggyógyultam”.

Ámen?
Ámen, gyülekezet?

Tehát legyen egy pozitív elvárás.

Ha gyógyulásért hiszel Istenben, szólj ahhoz az állapothoz minden nap.
Ha a gyomroddal van valami, beszélj a gyomrodhoz. Ha fekélyes, mondd: „Fekély, gyógyulj meg Jézus nevében”.
Minden egyes nap: „Fekély gyógyult legyél Jézus nevében”.

És LÁSD magadat a jövőben: egészségesen, úgy, hogy azt eszel, amit csak akarsz. Curryt, stb., amit csak akarsz. Ámen? Lásd!

És most megáldalak téged ezzel, Pál apostol imájával, befejezésül: Róm.15
"és most A REMÉNYSÉGNEK ISTENE TÖLTSÖN BE TITEKET MINDEN ÖRÖMMEL ÉS BÉKESSÉGGEL A HÍVÉSBEN, HOGY BÖVÖLKÖDHESSETEK A REMÉNYBEN
A SZENT SZELLEM EREJE ÁLTAL."

És minden ember azt mondja: ÁMEN!

Adjatok Ő neki dicsőséget!
Hallelujah! Köszönjük neked Jézus!


Az eredeti prédikációt magyar feliratos videón itt tudod megnézni: http://www.youtube.com/watch?v=ggblbZzdFlY&list=UU3RBk8lRt3VNaRFs9pMwOtg&index=3&feature=plcp

Forrás: http://isten-szeret.blogspot.com/2011/12/bibliai-remeny-nem-okoz-csalodast.html

0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése