2011. december 11., vasárnap

Próféciák az idővégi eseményekkel kapcsolatban


Kenneth Copeland prófécia
2008. szeptember

Szinte bármerre nézel napjainkban, látod a hiány, szerencsétlenségek és általános elkeseredés jeleit. Hála legyen Istennek, hogy azoknak a hívőknek, akik ténylegesen hit által élnek, nem ilyen a hozzáállásuk. Nagyon óvatosnak kell lennünk, hogy ne a körülményeinkre, hanem Isten Igéjére figyeljünk és reagáljunk, és az erőnket Istenből merítsük.

Észrevetted, hogy amikor az emberek telve vannak a hiánytól való félelemmel, elkezdenek felhalmozni? Aztán kicsinyessé válnak. Olyan dolgokat tesznek, amit egyébként nem tennének. Képesek hosszú sorokban várakozni olyasmikért, amiket egyébként meg sem vennének. Néhány napja a családommal egy kis környékbeli étteremben ebédeltünk és a tulajdonossal ezekről a dolgokról beszélgettünk. Elmondta, hogy a nagykereskedésnél húst vásárló emberek olyanok lettek, mint a felbőszített tömeg. Nem szívesen ment közéjük a vásárolt áruval.
Ezek az emberek általában nem ilyenek. Néhányan a szomszédjaink vagy akár barátaink. Alárendelték magukat a felhalmozás ősi szellemének. Ez valójában kapzsiság, csak egy kicsit más köntösben – először félelem, majd kapzsiság, majd valami olyan sajnálatos dolog, mint amikor a másik embert megrövidítjük, stb. Ez a légkör olyan gyalázatos dolgokhoz vezet, mint például a feketézés vagy bármilyen törvénytelenség.
Mit tehetünk? Hogyan őrizhetjük meg magunkat, hogy a gonosz ne érinthessen minket? (Lásd: 1Ján. 5,18).
Először is jusson eszünkbe, hogy mi nem ebből a világból valók vagyunk és nem e világ hiánya irányít minket. A mi Istenünk az Ő dicsőséges gazdagsága szerint tölti be a szükségeinket. Nagyon figyelnünk kell az adakozáshoz való viszonyulásunkat. Ez az az idő, amikor adakozónak kell lennünk, ahelyett, hogy megnyitnánk magunkat a harácsolás szellemének – és nem csak a mi jólétünk érdekében, hanem a környezetünk miatt is.  Lehet, hogy épp a te félelem nélküli, adakozó viselkedésed bizonysága által tudja a Szent Szellem megtörni a felhalmozás szellemét a környékeden.
A másik dolgunk, hogy megvédelmezzük magunkat a félelemtől. A félelem az első lépés az ilyen kapzsiság felé. A Példabeszédek 4,23 utasít minket, hogy szorgalmasan őrizzük, azaz védelmezzük a szívünket. Néhány héttel ezelőtt egy szolgálati ima-összejövetelen a Szent Szellem szólt hozzánk és adott néhány utasítást ezzel kapcsolatban. A következő volt az üzenet. Olvassátok nagyon figyelmesen!
„Figyeljetek ezekre a szavakra, úgy hallgassátok őket, mint az útmutatás szavait – a bölcsesség szava ajándékának szavait – a Mindenható Istentől. Mostantól fogva Jézus visszajöveteléig nagyon veszélyes lesz sok időt tölteni a televíziós híradások nézésével, vagy újságolvasással, vagy egyéb tudósítások figyelésével. Ismétlem: veszélyes lesz ezeket tenni. Azért lesz veszélyes, mert olyan sok tragédia, olyan sok katasztrófa fog történni a földön ebben a rövid időszakban, hogy egyetlen ember elméje sem lenne képes mind befogadni. Nem leszel képes mentálisan feldolgozni, nem leszel képes mentálisan megítélni vagy megérteni a saját elmédben, ami az egész világon történik. Túl sok lesz belőle túlságosan rövid idő alatt, és mindez annyira tömény és az ember számára olyan borzasztó, hogy egyetlen ember sem tudná mindet befogadni. Úgy lesz ismeretes ez az időszak, mint »A rossz hírek tudósításának fénykora«. A rossz hírek közvetítésének legkiemelkedőbb órája lesz, amit a világ valaha is látott.”
„Ha ezeken a dolgokon időztök, a hústestbe fogtok kerülni és ez hatással lesz rátok. Az Én Igém azt mondja, hogy az emberek szíve megolvad a földre következő dolgoktól való félelem miatt. Figyelmesen hallgassátok e szavakat: ÉN VAGYOK, AKI VAGYOK, mondja az Seregek Ura, Istene. Amikor a világnak nincs pénze, nekem akkor is van egy utam. Amikor a világnak nincs egészsége, nekem akkor is van egy utam. Mert az én nevem AZ ÚT; és ahol nincs út, én vagyok az út” – mondja az ÚR.
„Figyeljetek rám. Ezek nem üres, könnyelmű szavak. Hallgassatok Rám. Rám nézzetek. Az Én hangomra figyelmezzetek, és ti bőségben lesztek, amikor a világ elcsügged. Az emberek rátok néznek majd és megkérdezik: »Honnan szerzik mindezt? Honnan van nekik?« Ti pedig azt válaszoljátok: »Az én Istenem betölti minden szükségemet az Ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban.« (Lásd: Fil. 4,19)
„A Szavamat adom nektek” – mondja az Úr – „hogy amikor a földön olyan lesz a helyzet, hogy már az Én népem sem tudna győzedelmeskedni felette, Én fogom legyőzni azt a Feltámadás által. Kiragadlak benneteket az oroszlán szájából. Ez Isten bölcsessége (ez a bölcsesség szavának ajándéka). Figyeljetek rá. Hallgassatok rá. Fordítsatok hátat a világ kolduló mentalitásának. Ne a rossz hírek tudósításából szerezzétek az információitokat, hanem az Evangélium jó híreiből! Függetlenül attól, hogy a földön milyen rosszra fordulnak a dolgok, Én megrövidítem az időt”  mondja az Úr  „és titeket nem fog felemészteni. Nem fog! Egyetlen hajszálatoknak sem lesz bántódása, és nem fogtok elveszni, mert én egy dicsőséges és erőteljes és megigazult Testért térek vissza. Így fog történni” – mondja az Úr. „Ez így lesz. Mert már majdnem bevégeztetett. Ez az üzenet, amit adtam nektek, Krisztus egész Testének(az egész Egyháznak) szól.”

Olvassátok el újra és újra. Ne felejtsétek: Ő azt mondta, hogy nagyon figyeljünk arra, amit mondott. Határozd el, hogy hitben fogsz reagálni erre, nem pedig félelemben.

0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése