2012. január 8., vasárnap

Józan szolgálatotok


Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára,hogy szánjátok oda a ti testeteket élõ,szent és Istennek kedves áldozatul, ez legyen a ti józan szolgálatotok. — RÓMA 12,1.


Neked kell tenned valamit a testeddel. Mert ha te nem teszel vele semmit, akkor soha nem fog történni vele semmi.Te, a belsõ ember,új teremtéssé lettél a Krisztus-ban.Örök életet kaptál.Amikor az örök élet — Isten élete és természete — a szellemedbe kerül,megváltoztat téged.Nem lesz többé problémád magaddal, a hústesteddel viszont lesznek nehézségeid. Sokan azt mondják: „Meg kell halnod a régi éned számára.” Nem, nem így van.

A régi én már halott, helyébe az új éned lépett. Aminek meg kell halnod az a hústest. Nem a hústest a régi én? Nem, nem az. A hústested a külsõ ember, a fizikai test. Ez pedig ugyanaz a régi hústest, ami az üdvösséged elõtt is volt!

A tested az a ház, amiben élsz, és te vagy — nem pedig Isten — ennek a háznak a gondviselõje. Te teszel valamit a testeddel.Neked kell odaszánnod Istennek:élõ,szent és …kedves áldozatul…” Egy másik fordítás ezzel a kifejezéssel zárja le ezt a verset: „…ez a ti szellemi szolgálatotok.”


Megvallás: Én egy új teremtés vagyok a Krisztusban. Ragaszkodom ehhez a megvalláshoz. A bensõmben lévõ új ember pedig megnyilvánul kívül, a testemen keresztül. Én uralkodom a testem felett. Élõ, szent és kedves áldoza-tul szánom oda a testemet Istennek, ezzel szolgálok józa-nul Istennek.


Január 9.

0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése