2012. január 15., vasárnap

Hatalmas fegyver


Mert a mi hadviselésünk fegyverei nem testiek, hanem Isten által hatalmasak erõsségek lerontására. — 2KORINTHUS 10,4.


Bár új teremtéssé lettünk — Isten teremtett minket a Krisztus Jézusban — és bár kikerültünk a sátán hatalma alól, még mindig egy olyan világban élünk, amelyet a sátán irányít.

A Biblia a sátánt „e világ istenének” (2Kor. 4,4) és a „levegõbeli hatalmasság fejedelmének” (Ef. 2,2) J nevezi. Krisztus is „e világ fejedelmének” nevezte õt. ( án. 12,31.

14,30. 16,11.)

Isten Igéje szerint a minket körülvevõ légkör tele van olyan ellenséges erõkkel, amelyek megkísérlik tönkretenni közösségünket az Atyával, és meg akarnak fosztani haté-konyságunktól a Mester szolgálatában.

A mi Atyánk azonban hatalmasan gondoskodott rólunk a megváltás tervében, adott nekünk egy olyan fegyvert, amit használhatunk a sátán ellen. Ez a hatalmas fegyver azonban nemcsak a saját hasznunkra adatott, hanem a körülöttünk élõ sátán uralta emberek érdekében is. Ez a hatalmas fegyver Jézus neve.


Megvallás: Az én vitézkedésem fegyverei nem testiek, hanem Isten által hatalmasak erõsségek lerontására. Ahol a sátán J erõi erõsségeket építenek fel, én leronthatom azokat Jézus hatalmas nevével. A sátán nem tud ellenállni ennek a névnek. Ez a név pedig hatalmas fegyverként adatott nekem, hogy használjam az ellenség erõi ellen.

Január 15.

0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése