2012. január 9., hétfő

Õbenne


Áldott legyen az Isten,és a mi Urunknak,Jézus Krisztusnak Atyja,aki megáldott minket minden szellemi áldással a mennyekbõl a Krisztusban.

— EFÉZUS 1,3.Attól a naptól fogva, amelyen újjászülettél, egészen addig, amikor majd kilépsz az örökkévalóságba,Isten gondoskodott rólad a Krisztus Jézusban.Már megáldott mindennel,amire csak szükséged lehet.Isten szemében ez már a tiéd!

Gyakran kérdezik tõlem az emberek: hogyan tanulmányozzák a Bibliát? Bár sok javaslatom van,mégis egyet mondok mindenütt: keresztény hívõként kövesd azt a módszert, hogy végigmész az Újszövetségen; olvasd,illetve tanulmá-nyozd fõképpen az apostoli leveleket.(Arra buzdítalak, hogy a legtöbb idõt az apostoli levelekkel töltsd, mert ezek neked, a hívõnek íródtak.Tanulmányozd az Ószövetséget is,de ne azzal töltsd a legtöbb idõt.A legtöbb idõt az Újszövetséggel töltsd.Miért?Mert mi nem az ó szövetség alatt élünk;mi az új szövetség alatt élünk.)

Az apostoli levelekben, amelyek a Gyülekezetnek íródtak,keress meg és húzz alá minden ilyen kifejezést,mint a Krisztusban,Krisztus által,Akiben,Õbenne és ehhez hasonlókat.Ezeket írd le.Gondolkodj el rajtuk.Kezdd el kimondani õket. Ami Istent illeti,minden,amid van, vagy mindaz, ami vagy Krisztusban — az Ige szerint — az valóban a tiéd, valóban az vagy. Isten mindezeket már megtette érted Krisztusban.De a te hited és a megvallásod az,ami valósággá teszi a számodra.


Megvallás: Én új teremtés vagyok KRISZTUSBAN. Isten, az Atya MÁR megáldott engem minden szellemi áldással a mennyekbõl a KRISZTUSBAN.

Január 10.

0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése