2012. február 15., szerda

Végidő látomás 2008.08.05.: "És feljött a tengerből..."

Miután az utolsó tudósítást 2008.aug.4-5-ről - a nemzetközi bank-krízis évszázad-hanyatlásának kiszélesedéséről - a dossziéba fűztem, elfáradtam és rövid időre az irodámban lévő fotelba helyezkedtem, kissé megpihenni.
Alig csuktam le a szememet, felismerhetően láttam magam előtt egy óriási, örvénylő tengert, amelyben, mit egy árvíz után, sok magával ragadott tárgy - házak (bank-épületek), reklám-táblák, emberek, vállalatok és papírpénzek - amelyeket egy óriási áradat feltartóztathatatlanúl magával ragadott egy kilométer széles mélységhez - és óriási vízesésként a morajló mélységbe zuhant.

Először azt gondoltam, hogy ez egy halucináció, és imádkoztam Istenhez: "Adonai, ha ez tőled van, akkor mutasd meg újra ezt a látomást!" Ma, 2008.08.06-án azt mondta Jesua: Írd le, amit láttál, mert ez meg fog történni!

Ebben a tengerben (a népek tengerét szimbólizálja) úsztak táblák, amelyeken az állt: drágulás, olajár, hanyatlás-összeomlás szükség-bizonytalanság. Mindez, egy örvény hatalmas szívóerejével az egyre gyorsabbá váló áramlattal a mélységbe ragadtatott. Láttam, amint az örvénylő mélységből egy állóképhez hasonló képződmény kiemelkedik. Úgy nézett ki mint egy műemlék, fehér márványból. Ahogy jobban megnéztem, a kép átváltozott egy óriási férfi alakká, aki felemelt karokkal a tenger mélyéből felnövekedett. A különleges e figurán az volt, hogy úgy nézett ki mintha fehér márványból lett volna de mégis élő volt.
Széttárt kezeiben egy óriási lap volt és így kiáltott: "Jöjjetek hozzám, akik megfáradtatok és megterheltek vagytok, mert én vagyok a megoldás a ti problémáitokra és hatalmamban áll hogy megszabadítsalak titeket, és segítsek nektek. Ahhoz hogy én segíthessek nektek, kell hogy szövetséget kössetek velem!"
Ez a hamis messiás Jesua/Jézus szavaival szólította meg a kétségbe esett embereket, jóllehet, ő személyében a félrevezető és antikrisztus/ellenmessiás, akit mindenki követni fog, akik az igazság szeretetét Jézus Krisztusban/Jesua HaMasiachban nem fogadták be!

Láttam, amint ez az óriási figura az örvény közepéből kinövekszik és a tengeren áll, mialatt az örvény az élő állókép körül forgott. Minden ami a tengeren úszkált, minden csak e körül a beszélő szobor körül forgott és minden az ő ellenőrzése alá került, mert ő volt a történések középpontja.
Mialatt ezt láttam, Isten Szelleme két bibliai helyre emlékeztetett. Az egyik a Jelenések 13-ik, a másik Dániel könyvének 3-ik részében található, amelyben Nebukadneccár a nagy állóképet felállíttatta, hogy azt a népek és törzsek a Perzsa-Birodalomban imádják. Aki a parancsnak ellenállt, meg kellett öletnie. Mert Sád'rák, Mésák és Abéd-Nego, Dániel társai megtagadták az állókép imádását a tüzes kemencébe dobták őket, azonban az Örökkévaló angyala által megmentettek.

Jelenések könyve 13,1-ben: És láttam, a tengerből egy bestiát feljönni... és tovább a 15-18-ik versek: Megadatott neki, hogy szellemet (pneuma) adjon a bestia/fenevad képmásába, úgy, hogy a bestia/fenevad képmása beszéljen, és azt tette, hogy akik nem imádják a bestia/fenevad képmását, azok mind megölettessenek.
És odahat/kényszerít, hogy mindenkit, jelentékteleneket/kisembereket és nagyokat/tekintélyeseket, gazdagokat és szegényeket, szabadokat és szolgákat jobb kezükön vagy homlokukon *bélyeggel megjelöltessen; és hogy senki se vehessen vagy adhasson, csak az, akin bélyegként rajta van a bestia/fenevad neve vagy nevének a száma. Itt bölcsesség szükségeltetik; akinek értelme van számolja ki a bestia/fenevad számát! Mert ez egy embernek a száma: és az ő száma hatszázhatvanhat.

[*charagma/χάραγμά, pontos jelentése: bevésett v. beégetett v. bemaratott bélyeg; (amint azt az állatoknál alkalmazzák, faji v. tulajdonjogi ill. tudományos megfigyelési okokból) megj. ford.]

Az antikrisztus fellépésének előkészületei a világtörténelmi eseményekkel felgyorsultak. Ez az örvénynek egy halálos szívása. Isten prófétai szava feltartóztathatatlanul beteljesedik, mert ennek így kell történnie!

Itt a döntés órája, amikor Isten Szelleme az igazságkeresőket 'fölfelé' akarja vonzani, hogy az antikrisztus halálos szívását 'lefelé' kivédhessék. Isten mindíg föntről beszél hozzánk emberekhez, míg az antikrisztus a népek tengerének mélységéből.

121. Zsoltár mondja:
Szemeimet a hegyekre emelem. Honnan jön segítségem?
Segítségem az Örökkévalótól jön, aki az eget és a földet alkotta!
Nem engedi, hogy lábad megtántorodjék, nem szunnyad őríződ.
Lásd, nem szunnyad és nem alszik Izráel őrízője!
Az Örökkévaló a te őríződ! Az Örökkévaló a te árnyékod jobb kezed felől.
Nappal a nap nem szúr meg téged, sem éjjel a hold.
Az Örökkévaló megőríz téged minden bajtól, megőrzi lelkedet/életedet.
Az Örökkévaló megőríz kimentedben és bejöttödben mindörökké!


Hívd még ma Jesua HaMasiach/Jézus Krisztus nevét és kérd komolyan, hogy megmentsen az ítélet óráján ami a Földkerekségre jön!

Evangelist, Dieter Bestaendig

"Endzeitvision vom 05.08.2008"
www.strassenevangelisation.de
"Und aus dem Meer stand einer auf ..."
"Endzeitvision vom 05.08.2008"
Autor: Evangelist Dieter Bestaendig

Fordította: Katharina Becker
www.zsidok-keresztenyek.eu
Ágak az Olajfában

0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése