2011. március 28., hétfő

Észrevételek az adventisták hamis tanításával kapcsolatban

Az adventisták és a szombattartás újra meg újra nyugtalanítják Isten gyermekeinek szívét. A Szentírás alapján rá kívánunk mutatni arra, hogy fenti személyek "más evangéliumot" hirdetnek, s ezért átok alatt vannak a Galata 1:9 szerint.

1. kérdés: Mikor kaptak a nem zsidók parancsot arra, hogy Isten törvényét megtartsák? (Róm 2:14) A szombatot Izráel népe a Sinai-hegyen kapta, és szövetségi jelül szolgált Isten és Izráel között (2Móz 31:16-17).

2. kérdés: Hol tesz az Írás különbséget az ún. szertartási törvények és erkölcsi törvények között, ahogyan ezt az adventisták teszik? Minden parancsolatra ugyanaz az átok vonatkozik (5Móz 27:26).

3. kérdés: Amikor megkérdezték az Urat a tízparancsolat felől, nem a szombat megtartását mondta a legnagyobb parancsolatnak, sőt egyáltalán semmi hasonlót, hanem a szeretetet (Mt 22:35-40, 5Móz 6:5).

4. kérdés: Ha a 2Korintus 3:1-18 szerint az ószövetség szolgálata "múlandó" volt, kicsoda újította fel?

5. kérdés: Ha a Kolossé 2:14-18 szerint a szombat megtartása a törvény árnyékai közé tartozik, hogyan tehetjük ezt az árnyékot ismét hitünk egyik alaptételévé?

6. kérdés: Akkor a Cselekedetek 15-ben az apostolok és a vének hosszú megbeszélés után csak négy fontos dolgot soroltak föl, amit a nemzeteknek (pogányoknak) a zsidóságtól át kellett venniük, vajon miért hiányzott közülük a szombat?

7. kérdés: Ha az ősgyülekezet hívőinek - s itt eleninte kizárólag zsidókról volt szó - meg kellett volna tartaniuk a szombatot, miért helyezték át összejöveteleiket a hét első napjára? (Csel 20:7, 1Kor 16).

8. kérdés: Miért nem áldoznak az adventisták minden szombaton két hibátlan bárányt és olajjal elegített finomlisztet, mint ételáldozatot? Ennek elmulasztása a zsidók részére Isten egyenes kihívása lett volna.

9. kérdés: Miért tartják az adventisták a szombatnak csak egyik fajtáját? A 3Mózes 25 szerint 7. és 50. év szintén szombat volt.

10. kérdés: Azt állítják, hogy a szombatot már a törvény előtt megtartották. A körülmetélkedés is régebbi, mint a törvény. Miért nem metéli körül magát egyetlen adventista férfi sem?

11. kérdés: A Róma 7 szerint egy asszonynak nem lehet két férje: a "törvény és Krisztus". Az adventistáknak kettő van: a törvény és Krisztus.

12. kérdés: A tízparancsolat közül az Újszövetség kilencre hivatkozik. Csupán éppen a szombat parancsa hiányzik! Nem lellene-e ezen elgondolkodnunk?

13. kérdés: Volt-e valaha is olyan adventista, aki a szombatot Mózes rendelkezései szerint tartotta meg? Tökéletes nyugalom, nincs tűzrakás, nincs főzés és sütés, nincs utazás, nincs munka, nincs teherhordozás stb. Aki ezt nem tartotta meg, az a szombat meggyalázója volt. Ezek szerint valamennyi adventista a szombat meggyalázója.

14. kérdés: Ki tudná ma már megállapítani, hogy melyik nap a tényleges hivatalos szombat, minthogy a naptárt oly gyakran megváltoztatták, eleinte megfeledkeztek a szökőnapokról, majd később hozzácsatolták ezeket?
Ezzel még távolról sem merítettük ki a szombat ellen szóló bizonyítékok sorát, mégis legyen elég ennyi. Végül idézzük még az egyik legtekintélyesebb adventista prédikátor bizonyságtételét:
Miután 28 éven keresztül figyeltem a szombatot, miután több mint ezer embert buzdítottam arra, hogy megtartsa a szombatot, miután Bibliámat több, mint hússzor versről versre végigolvastam, miután minden szöveget, minden mondatot és minden szót, amely a szombatra vonatkozik, megvizsgáltam, miután adventista testvéreim által ajánlott, a szombatról szóló, különböző könyveket elolvastam, miután erről a kérdésről több mint tucatszor vitatkoztam és mindent Isten félelmében alaposat átvizsgáltam, eljutottam szívem és lelkiismeretem teljes bizonyságára, hogy: az egész Biblia a 7. nap megtartása ellen tesz tanúságot.
M. Canright
Fekete Péter: Krisztus vagy szombat? Bibliai kritika a hetednapi adventisták tanairól, k.n., 87-88. o. (3. függelék)

0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése