2011. március 28., hétfő

Felismert bűnök

Ha felismered magadban valamelyik bűnt az alábbiak közül, akkor sürgősen megtérésre van szükséged, azaz be kell fogadnod Jézus Krisztust a szívedbe. Tarts bűnbánatot, valld meg a bűneidet, hagyd el azokat, akkor bűnbocsánatot kapsz. A Szent Szellem képessé tesz, az Istennek tetsző, engedelmes életre:
csak így juthatsz a mennyországba, elnyerve az üdvösséget és az örök életet.


 1. ANYAGI – PÉNZÜGYI JELLEGŰ BŰNÖK
  • pénzimádat
  • költekezés
  • ingyenélés
  • kölcsönkéregető életvitel
  • lopás
  • csalás
  • zsarolás
 2. TESTI – FIZIKAI – SZOKÁSBŰNÖK (SZENVEDÉLYEK)
  • részegség
  • dohányzás
  • kábítószer élvezet
  • sok evés
  • kávézáshoz való kötődés
  • gyönyörhajhászás
  • luxushajhászás
 3. TÁPLÁLÉKKAL, ITALLAL KAPCSOLATOS BŰNÖK
  • mértéktelenség
  • részegség
  • dobzódás
 4. EGYÉB, A TESTTEL KAPCSOLATOS BŰNÖK
  • önsajnálat
 5. PARÁZNASÁG BŰNEI
  • kacérság
  • tisztátalan szemek
  • parázna gondolatok megtűrése
  • leselkedés
  • szemérmetlenség
  • pornó képek-filmek-újságok nézése
  • önkielégítés
  • házasságon kívüli nemi kapcsolatok
  • perverzitás
  • bujálkodás, orgiák
  • házasságtörés
  • erőszakosság a nemi kapcsolatban
 6. INDULAT – ÉRZELMI JELLEGŰ BŰNÖK
  • bosszankodás
  • veszekedés
  • megbocsátatlanság
  • agresszivitás
  • féltékenység
 7. TESTI – FIZIKAI – ERŐSZAKOS BŰNÖK
  • fenyegetés
  • verekedés
  • kegyetlenkedés
  • szadizmus
  • ölés
  • magzatelhajtás, abortusz
  • öngyilkosság
  • emberrablás
 8. A BESZÉD (NYELV) BŰNEI
  • pletyka
  • rágalmazás
  • hazugság
  • buta humorizálás
  • gúnyolódás
  • kérkedés
  • szóharc
  • ítélkező beszéd
  • elégedetlenkedés
  • káromkodás
  • káromlás
  • esküdözés
 9. JELLEMBELI ÉS KAPCSOLATBELI BŰNÖK
  • önzés
  • hálátlanság
  • versengés
  • igazságtalanság
  • okoskodás
  • ítélkezés
  • önimádat
  • szeretetlenség
  • szívtelenség
  • akaratosság
  • tiszteletlenség
  • uralkodás
  • gonoszság
  • előítéletek elfogadása és ápolása
  • fajgyűlölet
  • hűtlenség
  • hamisság
  • hízelgés
  • lustaság
  • ábrándozás
  • felelőtlenség
  • fékezhetetlenség
  • türelmetlenség
  • önhajszolás
 10. OKKULT BŰNÖK
  • babonaság
  • ráolvasás
  • varázslás
  • jövendölés
  • spiritizmus
  • idegen kultuszokkal való foglalkozás
  • jóga
  • tévtanokkal való foglalkozás
  • sátánnal való okkult foglalkozás
  • szerencsejáték
  • gondolatátvitel
 11. VALLÁSOS BŰNÖK
  • bálványimádás
  • halottakhoz való beszéd
  • esküdözés
  • idegen vallások gyakorlása
  • tévtanok követése
  • vallásos önigazultság
  • megbotránkoztatás
  • öncélú teológizálás
  • tudatos ellenállás
  • vallásos képmutatás
  • vitatkozás, hitviták
  • hitetlenkedés
  • engedetlenség, pártoskodás
  • gyülekezet-ellenesség
  • öndicsőítés
  • imádság hiánya
  • nem adakozás
  • lelki élettelenség, világiasság
  • panaszkodás
  • kritizálás
  • törvényeskedés
  • taníthatatlanság
  • aggodalmaskodás
  • vallásos agresszivitás
Olvass naponta Bibliát imádkozó lelkülettel, hogy az evangélium a lényed részévé váljon és a Szentlélek megismertesse belőle Isten szeretetteljes örömhírét, kiszorítva szívedből a fenti bűnöket.

0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése