2011. június 9., csütörtök

Derek Prince - A szellem ajándékai

Hogyan működjünk együtt Isten természetfölötti erejével?


Isten minden hívőt megajándékozott a Szent Szellem ajándékaival vagy más néven a karizmákkal. Akaratának megfelelően minden keresztény életében jelen kell lennie legalább egy ilyen természetfölötti ajándéknak. De vajon minden hívő tisztában van ezzel és tudja is használni az ajándékát?
Derek Prince nemzetközi hírű bibliatanító ebben a könyvében arra mutat rá, hogy mélyen az Istentől rendelt szint alatt élnek azok a hívők, akiknek az életében nem nyilvánulnak meg a Szellem ajándékai. Ebből a rendkívül alapos, tudományos igényességgel, ugyanakkor nagyon olvasmányosan megírt könyvből megtudhatjuk:

- Hogyan kell szolgálni mások felé a szellemi ajándékokkal?
- Hogyan lehet leleplezni a vallásos hamisítványokat?
- Hogyan lehet hatékonyan bizonyságot tenni a szellemi ajándékok segítségével?
- Hogyan tudjuk felgerjeszteni a bennünk lévő ajándékot?
A mai egyház előtt álló egyik legnagyobb kihívás az, hogy a Szent Szellem ereje által demonstrálja: Jézus valóban él és az evangélium valóban igaz! Rendkívül nagy szükség van arra, hogy a világ meglássa az evangélium hirdetését követő jeleket és csodákat: Isten valóságos jelenlétének megnyilvánulásait.
Ehhez viszont olyan egyházra van szükség, amelynek munkájában minden hívő aktívan részt vesz: betölti Istentől rendelt funkcióját és építi a gyülekezetet a szellemi ajándékok segítségével.
A Szellem ajándékai nagyon gyakorlatias és rendkívül erőteljes segítség lehet a Kedves Olvasónak abban, hogy megtalálja és be is töltse Istennek az életével kapcsolatos tervét, és hatékonyan, sikerrel szolgálja az Urat!
1 Korinth 12: 4-11 = ezek az ajándékok mind természetfeletti jellegüek. A kereszténység maga termézetfeletti élet.
KIJELENTÉS AJÁNDÉKOK :
-Bölcsesség beszéde
- Tudomány beszéde
-Szellemek megkülömböztetései
ERŐ AJÁNDÉKOK:
-Hit
-Gyógyitások ajándékai
-Csodatevő erők ajándékai
BESZÉD AJÁNDÉKOK:
–Nyelvek nemei
-Nyelvek magyarázata
-Prófétálás
A kijelentés ajándékai , olyan kijelentéseket közvetitenek, amelyekhez más módón nem lehetne hozzájutni. Az Erő ajándékai, elvégeznek, végrehajtanak dolgokat. A Beszéd ajándékainak működése elválaszthatatlan az embeeri hangszálaktól.
A feltámadott Krisztus az emberiségnek 5 fő ajándékot adott ( eff. 4:11).
Ezek a szolgálati ajándékok: apostolok, próféták,evangélisták, pásztorok tanitók.
Az egyház csakis általuk válhat azzá, amivé Jézus eltervezte.
Ezen ajándékok esetében maga az ember ajándék, míg szellemi ajándékoknál a hivő kapja az ajándékot.
A keresztény szolgálat tehát egy életmű. Ha valaki természetfeletti ajándék részesévé válik az növeli a felelőséget. A szellemi ajándékok önmagukban nem változtatják meg sem az ember természetét, sem jellemét.
A Galata 5 :22-23 a Szellem gyümölcseinek kilenc formájáról olvashatunk. Különbséget kell tenni az ajándékok és a gyümölcsök között.
Az ajándékokat kapjuk, a gyümölcs növekedéséhez azonban idő kell. Szerepet játszik a befektetett munka, a türelem és a szakértelem.
1 Korinthus 13 . ha müködik is valakinél a Szellem összes ajándéka , de nincs az illetőben szeretet, annak semmi haszna nem lesz az adott személy számára. A szeretet jelenlétének éppen az az egyik bizonyitéka, hogy vágyakozunk a szellemi ajándékok után. ( 1 kor. 14:1)
A Bibliai szeretet mindig cselekszik. Egyaránt szükségünk van az ajándékokra és a szeretetre, az ajándékokra és a gyümölcsökre. Ugyan igy szükségünk van a szellemi ajándékokra és a szolgálati ajándékokra egyaránt. Egyik sem helyettesiti a másikat. A szellemi ajándékok minden hivőben működnek ( 1kor. 12:7)
1 Korinthus 12:31 szerint megfelel Isten akaratának, ha az ember kivánja az ajándékokat.
1 Korinthus 12:7-13  Krisztusban, minden hivőnek rendelkeznie kell a Szent Szellem rá jellemző megnyilvánulásával.
A Szentirás alapján csak akkor helyes , ha azt állitjuk, hogy megvan nekünk a gyógyítás ajándéka, ha ellenőrizhetően, rendszeresen működik, megnyilvánul az életünkben. Pál azt mondta , hogy használni kell ezeket az ajándékokat mindaddig amig Jézus visszatér. Minél közelebb van a visszatérése, annál inkább szükségünk van az ajándékok megnyilvánulásaira. A szellemi ajándékok azért fontosak, mert dicsőséget szereznek Isten számára. ( eff. 1:3-5-6-12)
AJÁNDÉK = görögül KHARISZMA
A kharisz főnévből származik ,aminek jelentése = KEGYELEM.
-ezt nem lehet kiérdemelni
-Isten szuverénitásából fakad
-Jézus Krisztuson keresztűl adatik
- Hit által adatik
-A Szent Szellem közvetíti
Isten azt akarja hogy megváltozzunk és hasonlóvá váljunk FIÁHOZ Jézushoz de az ajándékokat nem ezen az alapon kapjuk. Nem azért ajándékoz meg minket, mert olyan jók volnánk. Az ajándékokat hit által vesszük át.
1 Korinthus 7 : 7-8… a cölibátus ajándéka….azt jelenti hogy teljes idejében tudja szolgálni az Urat. Ez is ajándék. kegyelmi ajándék.
1 Korinthus 12:7… Pál felszólit, hogy törekedjünk a legjobb ajándékokra.
A legjobb ajándékok pedig azok, amelyek a legjobban betöltik azt a funkciót, amelyre adattak.
2 Korinthus 1:9-11 egy csodálatos megmenekülésre utal, és ezt is ajándéknak nevezi Pál.
Isten kegyelmének megnyilvánulása. amely sokak imájára válaszul következett be.
Ha a kegyelmi ajándékokra ebből a szempontból tekintünk, akkor sokunk elmondhatja majd, hogy vissza tud emlékezni, olyan természetfeletti, csodálatos beavatkozásra, amelyek imára adott válaszként következtek be.
1 TIM 4:14 , 2 TIM.1.6 ….a jelek szerint Timótheus hajlamos volt arra, hogy félénkségből mellőzze Istentől nyert ajándék használatát.
1 Péter 4:10…minden hívő kap az Úrtól ajándékokat és a mások felé való szolgálatnak az alapját ez az ajándék fogja képezni. Tehát ha a keresztények szolgálni szeretnének ,először kapniuk kell valamit.

0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése