2011. június 15., szerda

Mai események a próféciák fényében


Emlékeztetőül: 

AZ UTOLSÓ IDŐKRE NÉZVE HÉT FÉLE JELET FIGYELHETÜNK MEG:
1./ A természet jeleit.
2./ A társadalom jeleit /mint Noé idejében/
3./ A technológia jeleit.
4./ A gyülekezet jeleit. 
    A hamis New Age = Új Korszak! – tanításait, melyek be akarnak lopakodni a közösségekbe is.
5./ Izráel jeleit
6./ A világpolitika jeleit. Az egy világigazgatási rendszer előkészületeit.
7./ A próféciák jeleit. Amelyek már beteljesedtek, és amelyek még ezután fognak megtörténni. 
RÉSZLETEK DR. CHARLES SANDERS TANÚSÁGTÉTELÉBŐL,
AMELY AZ UTOLSÓ IDŐKRE VONATKOZIK
Testvérünk évekkel ezelőtt, mint tervező mérnők dolgozott — speciálisan a computer microchipek területén. Egy kutató csoportnak volt a vezetője. Ez a csoport az egészségügy részéről azzal volt megbízva, hagy dolgozzon ki egy olyan microchipet, ami az emberi testbe beépíthető és alkalmazható a mozgássérült betegek megsegítésére. Erre a kutatásra abban az időben 1,5 millió dollárt fordítottak.
A kutatás sikerrel járt, a microchipek különböző változatban ki lettek kísérletezve és ma többféle formában, többféle célra alkalmazzák őket.
A kísérletek során sokféle microchip jött létre. Észrevettük, hogy némelyik képes befolyásolni az illető idegrendszeri működését, megváltoztatni viselkedését, kedélyállapotát. Mindez természetesen kísérletezéseinknek csak egy-egy fokozata volt. Ahogy haladtunk előre, a chip egyre kifinomultabbá és komplikáltabbá vált. Majd eljutottunk arra a pontra, amikor rájöttünk, hogy lapos alakú chipet nem használhatunk a szervezetbe való beépítésre, mert nem dolgozik. Egy más formájú chipet kellett terveznünk, olyant, ami nagyon kicsiny. /kb. mint egy rizsszem/ ma már az ilyen bőr alá injekciózható computer microchipet széles körben alkalmazzák az állatok megjelölésére. Los Angelesben pl. van egy vállalkozási csoport, akik azt állítják, hogy egy billió háziállatot /kutyát, macskát stb./ képesek ellenőrzésük alatt tartani és hollétüket pontosan kimutatni. /Megj.: Ilyen műtéteket már Budapesten is végeznek az állatorvosok./

Azért beszélek erről nektek, mert ezek a dolgok valóságosak és haladunk előre az úgynevezett “microchip pozitív identification” a személyek microchippel való megjelölésének szisztémája felé.
Közel másfélmillió dollárt használtunk föl a kísérletezések során. Az egyik fő kérdésünk az volt, hogy a szervezet melyik részében kell elhelyezni a computer mikrochipet.
A chipbe 250.000 részecske van beépítve, ezek között van egy feltölthető piciny lítium elemecske. Az egyik megoldásra váró probléma az volt, hogyan lehetne feltölteni ezt az elemet? Tudtuk, nem tehetjük vele azt, amit az óránkkal, amiben évenként cseréljük az elemet. Így magába az elembe kellett beépítenünk egy kis feltölthető áramkört, ami majd a test hőmérséklet-változásának hatására töltődik. Sok pénzt adtunk ki arra a kísérletezésre, hogy megtudjuk, a test melyik részében van a leggyorsabb hőmérsékletváltozás?


Amikor a jelentést visszakaptuk, ez állt benne:
                           1. a homlok hajtőnél lévő részén és
                           2. a jobb kézfejen.
A feladat megoldása közben a magam részéről volt egy olyan dolog, ami nagyon nyugtalanított. Ez az elemhez felhasználandó lítium volt. Tudtam, hogy ebben az anyagban olyan veszélyek rejlenek, amik később bizonyos problémákat okozhatnak, ezért szerettem volna más anyagot használni az elemhez, de feletteseim ezt nem hagyták jóvá.

Később, mikor Isten ráhelyezte életemre az Ő elhívását, és fokozottabban kezdtem tanulmányozni a Szentírást, akkor értettem meg, miért volt bennem ez a nyugtalanság, de erre majd később térek rá.
Szeretném, ha most odafordítanátok a Jelenések könyve 13:16 részéhez, ahol mutatok nektek valamit. A Biblia azt mondja:
“Azt is teszi mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az Ő JOBB KEZÜKRE vagy a HOMLOKUKRA bélyeget tegyenek.”

Amikor ezt olvastam, azt mondtam: Istenem, de jó, hogy én ezt nem tettem! Nem volt részem abban, hogy én valakire is bélyeget helyezzek /De Isten azt mondta, nézd meg a „bélyeg” és a „bélyegzés” szó jelentését a görögben. Görögben a ”bélyegzés” szó “chiragma” fonetikusan írva, jelentése annyi, mint – egy karcolás, egy jelzés, egy bélyeg, vagy egy bevágás. Az előbbi szó elvisz bennünket egy másik görög szóhoz “charegsz” fonetikusan, aminek jelentése: valami, aminek hegye van, egy hegyes, beszúró alászúró eszköz.
Amit János látott – mikor Jézus a Jelenések könyvében leírt dolgokat mutatta neki – hiszem, hogy nem volt más, mint egy olyan tű, amit most használnak a microchip bőr alá való beszúrásához.
Azokon a konferenciákon, melyeken részt vettem Luxemburgban, Londonban, San Franciscóban és más helyeken, összesen tizenhét ilyen “New Word Order” = „Új Világrend” gondolatával foglalkozó tanácskozáson voltam jelen. A hátterében mindig ott volt az újfajta azonosítási rendszer kidolgozásának kérdése. Testvéreim, ez nem egy “Bar Code” (vonalkód) lesz, amivel ma az árukat jelölik meg, mert egy “Bar Code”-ba nem tudsz elég adatot tárolni. Hiszem, hogy a személyek azonosításához legjobban felhasználható eszköz: a computer microchip bőr alatt.

Szeretném megemlíteni, hogy ma reggel abban a templomban, ahol részt vettünk az istentiszteleten, egy férfi jött hozzám, aki állami alkalmazásban áll. Elmondta nekem, hogy a közelmúltban részt vett egy értekezleten, ahol kijelentették, hogy az államigazgatás kulcspozícióit elfoglaló személyek kapni fogják a microchipet.
Isten valami mást is mutatott nekem a Jelenések könyve 13:3-ban megírt antikrisztusi 666-nak jelentőségével kapcsolatban. Kutatásaim során megértettem, hogy a hatszázhatvanhatot kifejező szónak görög jelentése elvisz bennünket a “stigma” szóhoz, ami megmagyarázza annyit jelent, mint: - átütni ‚átlyukasztani, beleszúrni egy jelet a tulajdonjog felismerése végett.
Őrállóul állítottalak téged, hogy fújjad a trombitát! Ha te nem mondod, az Ő vérüket a te kezedből kérem ki. De, ha te figyelmezteted Őket, s nem hallgatnak reád, akkor az ő vérük rajtuk lesz. /Ezékiel 33. rész/.
Testvérek, azért vagyok itt elmondani nektek ezeket, mert napjainkban a dolgok sokféle formában függnek össze egymással. Vannak gyermekek Floridában, a napközi otthonokban, ahol már kapják a microchip megjelöléseket. Ez a módszer sok-sok helyen van már használatban. Adják pl. olyan betegeknek, akik betegségükből kifolyólag nem tudnak tájékozódni, könnyen elbarangolnak, eltévednek, a chip segítségével könnyen megtalálhatják őket.

Még egy másik dolgot is szeretnék mutatni, amit korábban már említettem nektek. Én harcoltam a microchip elemben lévő lítium anyag használata ellen, de legyőzettem, s így megmaradtak a lítiumnál. Annak idején beszéltem egy orvossal a Bostoni Medical Centerből, s kérdeztem, hogy mi a véleménye a koncentrált lítium használatáról a microchipben? Mi történik, ha a chip tönkremegy és kifolyik belőle a lítium. Ez az orvos egy ateista volt. Azt válaszolta: nagyon fájdalmas sebet, fekélyt okoz.
Azután olvastam a Jelenések könyve 16:2-ben lévő Igéket: “Elmené azért az első /angyal/ és kitölté az ő poharát a földre és támada a gonosz és ÁRTALMAS FEKÉLY azokon az embereken, akiknek van a fenevad bélyege, és akik IMÁDJÁK annak képét.”
Szeretném kiemelni néktek a “fekély” szót. Nézzétek meg, hogy ez egyes számban van írva. A baj nem fekélyekben, hanem fekélyben fog jelentkezni. Hiszem, amikor a világra elérkezik majd Isten ítéletének ez a szakasza, az Igében leírt esemény hatására a bőr alatt lévő microcipek fel fognak pattanni, a lítium kiömlik, és azokon, akik magukra vették az antikrisztus bélyegét, az antikrisztus tulajdonjogát elismerő pecsétet, azokon megjelenik a fájdalmas fekély.
Tudjuk, hogy Isten Mindenható. Mindentudó és egy időben Mindenhol jelenlévő Isten! Most mit tehet az antikrisztus? Neki fel kell használnia minden létező technológiát arra, hogy az embereket ellenőrzése alatt tartsa. És fel is fog használni mindent, ami csak lehetséges!
Egy üzenetet hoztam számotokra, és az üzenet: hogy a technológia már itt a fejünk fölött van, 23 műhold formájában, amik képesek teljes pontossággal leolvasni egy postabélyeget, ha ott fekszik valamelyik teniszpályán. Ha arra gondolsz, hogy titokban tarthatod azt, hogy ma ide jöttél a templomba, tévedsz! A műbolygó minden percben le tudja olvasni a parkolóban lévő kocsid rendszámtábláját különösebb probléma nélkül. A technológia itt van!

Három héttel ezelőtt jelentették be, az új műholdakat, az úgynevezett Low Eart, Orbaining Satellites = alacsonyan szálló, földet fürkésző műholdakat. Melyek elől senkinek nem lesz lehetősége elfutni vagy elrejtőzni.
Most sokan mondják még – a bekövetkezendőket mi el fogjuk kerülni, ilyen dolgok nem fognak velünk megtörténni. Szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy ezek a dolgok máris történnek!
Mondhatnám nektek, hogy a szisztéma gyors lépésekkel halad a pénz nélküli társadalom megvalósítása felé. A hitelkártyák, és egyéb kártyák helyét hamarosan átveszi majd az “okos kártya”. Amerikában arról tárgyalnak az Illetékesek, hogy ilyen kártyát fog kapni minden felnőtt, s minden gyermek. Erre a kártyára az adatokat ugyanúgy rá tudják rakni, mint az általunk készített computer microchip, amit a homlokba, vagy kézfejbe ültetnek be. Az adatokat, információkat, ezeken elektronikusan lehet letörölni vagy hozzáadni. A szisztéma tehát – mint látjátok – teljesen kész az emberek, megjelölésére.
Az ÜZENET, AMIT ISTEN REÁM BIZOTTT AZ, HOGY MEGMONDJAM: NE VEGYÉTEK FEL! Ha valaki hozzád jön, és téged kérdez, mondd te is neki hogy: NE VEDD FEL!!!!!
Gyorsan haladunk ebbe az irányba. Amerikában a szociális segélyezési szisztémával szemben elkövetett csalások összege negyedévenként 500 millió dollár. Illetékes személy nyilatkozott a televízióban egy interview keretén belül, és kije1entette, hogy a csalásokat hamarosan meg fogják szüntetni, mert meg fog történni a minden kétséget kizáró személyazonossági jelölés. Pozitive icentification. A beszélgetés vezetője kérdezte, milyen módszerrel? A válasz: „electronic media a bőr alatt”. Az Egyesült Államok Elnökének van hatalma hivatalosan kiadni a parancsot erre vonatkozólag, és olyan személyazonosítási rendszert felhasználni, amit a legjobbnak lát.

Vannak emberek, akik kérdezik tőlem: - Mi történik akkor, ha szívemben valójában nem értek egyet a bélyeg felvételével, de szorító körülmények miatt kénytelen vagyok megtenni? Nem lehet más válaszom nekem sem, mint amit Isten Igéje mond a Jelenések könyve 14:9-12-ben. Egy harmadik angyal is megjelent [ez már elragadtatás utáni esemény] és harsány hangon így szólt: “Aki leborul a vadállat és képmása előtt [aki IMÁDJA az antikrisztust], homlokán vagy karján viseli BÉLYEGÉT, az inni fog az Isten haragjának borából, amelyet színtisztán töltött haragja kelyhébe. Kénköves tűzben fog gyötrődni, a szent angyalok és a Bárány színe előtt. Gyötrelmének füstje felszáll örökkön-örökké, és nem találnak nyugtot se éjjel, se nappal, mert leborultak a vadállat és képmása előtt, s viselték nevének bélyegét.”
Ez az alapja a szentek állhatatosságának, akik megtartják Isten parancsait és Jézus hitét. Újra csak azt mondhatom; hogy nincs más válaszom: NE VEDD FEL! Ez nem olyan dolog, amivel játszani lehet! HA FELVETTED, NEM TUDOD VISSZAVONNI!!!

Ott ültem a nagy államvezető férfiakkal Luxemburgban a konferencián, mikor arról beszéltek, hogy mindaddig lehetetlen az embereket ellenőrzésük alatt tartani, amíg nem tudják egyenként megkülönböztetni és nyilvántartani őket. Annyi visszaélés és csalás történik szerte a világban, mert nem tudják ellenőrizni és nyilvántartani őket. Valakinek lehet hamisított igazolványa, lehet valakinek más által elveszített igazolványa, lehet valakitől kölcsönkért igazolványa, de ha ott van a microchip a kézfején, vagy a homlokon, azt nem lehet elveszíteni. Te elveszítheted a kulcsodat, de nem veszítheted el a fejedet. Ezt nem lehet hamisítani, ezzel nem lehet manipulálni. Ha valaki ellopja a kezedet, és magával viszi, hogy élelmet vásároljon magának a pénztárnál, mindjárt tudni fogják, hagy valami nincsen rendben. Ma ez az egyik legmegfelelőbbnek látszó személyazonosságot jelölő módszer, és testvéreim, ez itt van, ezt használni fogják, ez általánosítva lesz! Ma például beszéltem valakivel Svédországból, aki elmondta hagy ott már hatezer embernek beültették a microchipet, minden probléma nélkül. Ezt a módszert alkalmazni fogják világszerte. Az előbbi Igénk az egész világról beszélt, nemcsak Amerikáról. Tudjuk, a megbízottak komolyan dolgoznak az “egy világigazgatási rendszer” kidolgozásán!
Sok mindenről tudnék még beszélni nektek.

De a FŐ ÜZENET mindabban, amit ma elmondhattam:

NE VEGYÉTEK FEL AZ ANTIKRISZTUS PECSÉTJÉT!

Jézus mondja - zárjuk szívünkbe, akkor megtartatunk!
“MIVEL MEGTARTOTTAD AZ ÉN BÉKETŰRÉSRE INTŐ BESZÉDEMET
ÉN IS MEGTARTALAK TÉGED A MEGPRÓBÁLTATÁS IDEJÉN, AMELY AZ EGÉSZ VILÁGRA ELJŐ, HOGY MEGPRÓBÁLJA E FÖLD LAKOSAIT”
“AKI GYŐZ, ÖRÖKSÉGÜL NYER MINDENT, ANNAK ISTENE LESZEK, ÉS AZ FIAM LESZ NÉKEM” /Jel. 3:10, 21:7/

JÓL GONDOLD MEG TESTVÉREM, HOGYAN CSELEKSZEL!!!!!!!!!!!


MIT HOZ A JÖVŐ?(Kör e-mail alapján – a National Geographic Channel segítségével)

A megfigyelő technikák már mindenütt jelen vannak. A csúcseszköz azonban talán nem kívülről fog követni minket. A testünk belsejében fog együtt élni velünk, és nemcsak a kilétünkről, hanem az összes működésünkről tájékoztat majd.
A jövő megfigyelő módszere a rotterdami Baja Beach Klubban már valóság. A Bajába olyan elit kör jár, akik mások, mint a többi vendég. Nem kell igazolniuk magukat, és készpénzzel fizetniük ételért-italért. Hogy beléphessenek a klubba, csupán a karjukat, amibe egy mikrochip van beültetve, kell egy leolvasó alá tartaniuk. A technikát "rádiófrekvenciás azonosításnak" nevezik. Maga a mikrochip alig nagyobb egy rizsszemnél. A chip rádiójelet bocsát ki magából, amelyet egy leolvasóval fogni lehet. Minden apró chipnek van egy azonosítószáma. A leolvasó egy adatbázishoz csatlakozik, amely beazonosítja a személyt, sőt, még többre képes. Technikailag nincsen határa annak, mennyi információt tárolhatnak benne.
Már most vannak olyanok, akiknek egészségi állapotáról mikrochip tájékoztat. Egyesek szerint hamarosan mindenkit egy mikrochip révén fognak azonosítani, és ezzel az új módszerrel megfigyelni. Húsz év múlva lehet, hogy az összes újszülöttbe mikrochipet ültetnek majd, ami egész életében a testében marad, és mindenféle információ összegyűjthető rajta. Tehát ha valami baja van, leolvassák a mikrochipjét, és rögtön tudják róla, kicsoda.
A beültetett azonosító chip csupán a kezdet. A jövőben a mikrochipet GPS nyomkövetéssel lehet majd kombinálni. Így bárkit, bármikor, bárhol fel lehet kutatni. Szülők és kutyatulajdonosok már most is használnak GPS-t szeretteik követésére. Az Egyesült Államokban mintegy 7500 elítéltet figyelnek GPS-szel, és ezek az eszközök idővel csak egyre kisebbek lesznek. Bár beültethető GPS még nem létezik, csupán idő kérdése, mikor kerül minden bűnöző - vagy akár minden állampolgár - testébe azonosító chip.
Az egykori tudományos fantasztikum immár valósággá válik. De minél elképesztőbb, annál ellentmondásosabb mindez. A világ országaiban a biztonság nevében megpróbálják átrajzolni a megfigyelés és a magánélet közötti határvonalat. Csak az Egyesült Államoknak több mint harmincezer lehallgató-állomása üzemel a világ minden részében, legalább száz kémműholddal együttműködésben. Három másodpercenként annyi információ gyűlik össze, ami megtölthetné a Kongresszusi Könyvtárat. A kormányok azzal érvelnek, hogy e módszerek a biztonságunkat növelik. A hatóság azt állítja, hogy ebben a veszélyes és behálózott világban minden korábbinál nagyobb szükség van a megfigyelésre.

KIEGÉSZÍTÉS„Az idővégi események során a hétéves megpróbáltatás időszakának második felében fontos szerepet kap egy másik fenevad is: a hamis próféta (Jel. 13,11-17). […] A hamis próféta lesz az, aki RÁKÉNYSZERÍTI az embereket, hogy felvegyék magukra a fenevad BÉLYEGÉT.” (Ez az idézet Jim Sanders: Én vagyok az Alfa és Omega (55. old.) – a Jelenések könyvéből származik.)
„Jelenések 15,1. És láték a Mennyben más nagy és csodálatos jelt: HÉT ANGYALT, akinél vala a hét utolsó csapás; mert ezáltal teljesedik be az Istennek haragja. …a megpróbáltatások második felében vagyunk, pontosabban a második három és fél év legvégén, az utolsó hónapban. […] Ezekben a versekben újra bepillantást kapunk a Mennybe. Látjuk a hét angyalt, akiknek feladata lesz a hét pohár kiöntése, amely hét ítéletet hoz a földre.” (Ez az idézet Jim Sanders: Én vagyok az Alfa és Omega (75. old.) – a Jelenések könyvéből származik.)
ÖSSZEFOGLALÓAz alábbiakban szeretnénk megnyugtatni a kedves olvasót, hogy a fent említett, ESETLEG rémületet keltő KÉNYSZERÍTŐ események csak az elragadtatás után teljesednek be. Tehát az újjászületett keresztények – akik behívták a szívükbe Jézust – a megpróbáltatás idején már nem lesznek a földön. Ha te esetleg még a Jézus nélküliek közé tartozol, itt a lehetőséged, hogy befogadd Őt – a Róma 10,9-10. Igék alapján – egy szívből jövő, hangosan elmondott imával:  

Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia.
Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért, a Biblia tanítása szerint.
Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból, hogy én Isten igaz gyermeke lehessek!
Kérlek, Jézus, költözz a szívembe és teremts újjá engem.
Kérlek, Jézus, legyél az én Uram, Megváltóm és Gyógyítóm!
JÉZUS, MOSTANTÓL TE VAGY AZ ÉN URAM, MEGVÁLTÓM ÉS GYÓGYÍTÓM!
Meg vagyok váltva! Újjászülettem Krisztusban!
Az Ő szent vére megtisztított minden bűntől. Köszönöm, Úr Jézus az örök életemet! Ámen. 


Ha hittel és hangosan elmondtad, akkor üdvösséget nyertél Isten kegyelméből! (Efézus 2,8-9.) ÜDVÖZLÜNK ISTEN MENNYEI CSALÁDJÁBAN!
MOST KEZDŐDIK ÉLETED HÁTRALEVŐ RÉSZE!
ISTEN ÁLDJON!
  
A témáról részletesebben itt olvashatsz:
http://www.freeweb.hu/bekevar/chip.htm

0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése