2011. július 4., hétfő

A csecsemő születésének szellemi oldala

Igével és egymástól független két bizonysággal szeretnénk rávilágítani a születésünk szellemi oldalára. A festmény is ezt igyekszik ábrázolni.
Elsőként nézzük meg, hogyan kerültünk a földre. A Biblia tanítása szerint az ember Isten teremtménye, akit a saját képmására hozott létre. Az ember földi élete azzal a pillanattal kezdődik, amikor napvilágot lát. Az egészségügyi intézményekben a születés időpontját jegyzik fel, holott az élet valójában kilenc hónappal korábban kezdődik. Az új élet keletkezése egyrészt fizikai, másrészt szellemi síkon megy végbe. Ahhoz, hogy mély betekintést kapjunk Isten rejtett dolgaiba, vissza kell mennünk a kezdetekhez.

Kezdjük a fizikai oldallal. Kérlek, vedd észre Isten gondoskodását a teremtésben: az élővilág képes állandóan reprodukálni önmagát. Minden élőlénynek valamilyen formában van magja. A magban pedig benne van a képesség, hogy a saját fajtája szerint megsokszorozza önmagát. Isten áldása (kenete) ma is képessé teszi az embert arra, hogy szaporodjon és sokasodjon.
Amikor egy csecsemő megszületik, az valójában teremtés a szülők részéről. Ugyanis nem Isten teremti közvetlenül a csecsemőt. Eredetileg Ádámot és Évát alkotta meg Isten. Sokan mondják, hogy az új élet Isten ajándéka. De ez helytelen felfogás, mert egy csecsemő nem közvetlenül Istentől származó új teremtés. Amikor egy csecsemő megszületik, Istentől van, de rajtunk, embereken keresztül, egy törvény működtetése által. Ezek fizikai törvények, amelyeket az emberbe helyezett.
Most nézzük meg a szellemi oldalt. Az ember hármas felépítését: az ember szellem, van lelke és testben él. Az ember a szellemét Istentől kapja az Írások szerint: az Úr "az ember kebelébe szellemet alkotott". (Zak. 12,1) Szilárd meggyőződésem, hogy Isten a fogantatás pillanatában helyezi az embrióba az életadó szellemet. (Jób 33,4) A legfőbb bizonyíték erre a Jakab 2,26 igeverse: "a test halott szellem nélkül". De az orvostudomány is egyértelműen állítja, hogy a magzat élő lény! Ez csak úgy lehetséges, hogy a fogantatás pillanatában az Istentől érkező szellem egyesül a fizikai résszel, az embriókezdeménnyel.


Ésaiás 49,16 - Íme, az én markaimba metszettelek* fel téged, kőfalaid** előttem vannak szüntelen***.
A héber szavak jelentései:
* 1) kiváj, kifarag 2) kivés, belevés = értelem szerint: megformál
** fal = jelentése arab alapján: véd, fallal vesz körül
*** 1) folytonosság, állandóság 2) folyamatosan, mindig, szüntelenül = egyfolytában

Énekek éneke 8,6 - Tégy engem mintegy pecsétet a te szívedre, mintegy pecsétet a te karodra; mert erős a szeretet, mint a halál, kemény, mint a sír a buzgó szerelem; lángjai tűznek lángjai, az Úrnak lángjai.

Jób. 33,4 - Az Istennek Szelleme teremtett engem, és a Mindenhatónak lehelete* adott nékem életet. 
A héber szó jelentése:
1) lehelet (szájé; orré), fújás 3) fuvallat, szellő 4) szél 7) szellem /emberé/ 8) Szellem /Istené/

0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése