2011. november 17., csütörtök

A Szeretet: az Újszövetség törvénye I.

Az Ószövetség ideje alatt élt emberek természeti emberek voltak. Nem voltak újjászületve, mert Jézus még nem jött el, hogy az életét adja váltságként bűneinkért. Még nem vezetett be minket az Újszövetségbe az Ő tulajdon vérével.
Ezért az Ószövetség ideje alatti emberekkel természeti szinten kellett foglalkozni, szabályok és előírások segítségével. Őket még nem vezethette a szívük, vagyis a szellemük, mert a szellemük még nem volt újjászületve. Az Ószövetség alatt, ha valaki a törvénynek egy pontját megszegte, bűnösnek számított az egész törvény megszegésében.
Az Újszövetség alatt Jézus új parancsolatot adott nekünk.
Az újjászületés során Isten újjáteremtette a szellemünket. ( 2 Korinthusz 5,17; Efézus 4,24 )
Ezért van az, hogy Isten tud vezetni minket a szellemünkön keresztül, mert ez az a hely, ahol Isten szeretete lakozik.

János  13, 34-35
Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek; amint én szerettelek  titeket,  úgy szeressétek  ti is egymást.  Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok.

Az Újszövetség alatt a szeretet törvénye parancsolat. Isten, nem javaslatként adta nekünk. Jézus azt mondta: 
„ Új parancsolatot adok nektek, hogy egymást szeressétek…” (János 13,34)

Jézus nem valami új javaslatot vagy ötletet adott nekünk.
Új parancsolatot adott.
Az ószövetségi törvény tartalmazta a tíz parancsolatot. (2Mózes 20, 1-17)
De az Újszövetségben Jézus csak egy új törvényt, vagy más szóval parancsolatot adott nekünk. Az új törvény azért adatott, hogy átvegye a régi törvény helyét.
Az Újszövetség szeretet parancsolata betölti a tízparancsolatot.
A szeretet törvénye beteljesítette, vagy másként betöltötte az Ószövetség parancsolatait.

A s    Szeretet törvénye hatályon kívül helyezi a tízparancsolatot!

A zsidókhoz irt levél elmondja nekünk, hogy  az Újszövetség egy jobb szövetség, mely jobb ígéretek alapján köttetet. (Zsidó 8,6)
Világos, hogy nem élhetsz az Ószövetség alatt az akkori szövetség szerint, ha sikeres keresztény akarsz lenni, mert az a szövetség szellemileg halott embereknek adatott, akik nem voltak újjászületve.
Az Ószövetséget egy új és jobb szövetség hatályon kívül helyezte. Lépj be az Újszövetségbe, szüless újjá és ismerd meg, mit mond Isten neked, mint újjászületett hívőnek, akinek szellemi emberét Ő teremtette újjá.
(2 Korinthusz  5,17)
Akik Krisztusban vannak,(Újjászülettek) nincs szükségük arra, hogy a tízparancsolat bármely részének próbáljanak engedelmeskedni.
Miért? Azért, mert ha a szeretet új parancsolatában járunk, be fogjuk tölteni az Ószövetség összes parancsolatát.
Ez világosan látható a Római levélben. Pál így mondja: „… aki szereti felebarátját, a törvényt betöltötte.” (Róma 13,8) 

Róma  13, 8-10  Senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek; mert aki szereti a felebarátját, a törvényt betöltötte.   Mert ez: Ne paráználkodj, ne ölj, ne orozz, hamis tanúbizonyságot ne szólj, ne kívánj, és ha valamely más parancsolat van, ebben az Igében foglaltatik  egybe: Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat. A szeretet nem illeti gonosszal a felebarátot. Annak okáért a törvény betöltése a szeretet.

Ha szeretetben jársz, nincs szükséged semmi más parancsolatra.

1 megjegyzés:

  1. Teljesen átlátható,értelmezhető és logikus.Dicsérem az Urat,hogy ilyen világosan kifejti számunkra az ő szent akaratát parancsolatát.Halleluja

    VálaszTörlés