2012. január 1., vasárnap

Eldöntöttem: Növekedni fogok


Harcold meg a hitnek szép harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre Isten elhívott, és amirõl szép hitvallást tettél sok bizonyság elõtt.

— 1TIMÓTHEUS 6,12.


Az egyedüli harc, amit egy keresztény hivatott megharcolni, a hit harca. Ha bármilyen más harcot folytatsz, akkor nem a megfelelõ harcot vívod! Nem kell harcolnod az ördöggel — Jézus már legyõzte helyetted. Nem kell harcot folytatnod a bûnnel — Jézus a bûnre való orvosság. Így csak a hit harca marad (mivel a hitünknek vannak ellenségei, illetve akadályai).

A hit legnagyobb ellensége az, ha hiányos a megértésünk az Igébõl. Valójában a hit minden akadálya e tudáshiány köré csoportosul, mert nem képes a hited meghaladni az aktuális igeismereted mértékét.

A hited automatikusan növekszik, ahogy növekedsz Isten Igéjének a megértésében. (Róm. 10,17) Ha a hited nem növek-szik, az azért van, mert te sem növekszel Isten Igéjének a megértésében. Nem növekedhetsz, és nem fejlõdhetsz szel-lemileg anélkül, hogy a hitben növekednél. A legjobb fogadalom, amit ma megtehetsz az elõtted álló évvel kapcsolatban, hogy növekedni fogsz Isten Igéjének megismerésében. Teljes szívvel add át magad az Ige tanulmányozásának! Ebbõl egyenesen következik majd a hited növekedése. Így növekszel és fejlõdsz szellemileg.


Megvallás: Az elõttem álló évben a hitem növekedni fog. Eldöntöttem, hogy növekedni fogok Isten Igéjének a megis-merésében. Növekedni fogok Isten Igéjének megértésében. Ebbõl hit származik, és az én hitem növekedni fog. Növekedni és fejlõdni fogok ebben az évben szellemileg.


Január 1.

0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése