2012. január 2., hétfő

A világosságot hit követi


A Te Igéd megnyilatkozása világosságot ad, és oktatja az együgyût. — ZSOLTÁROK 119,130.


Tinédzserkoromra ágyhoz kötött beteg lettem. Az orvos-tudomány akkori állása szerint halálra ítélt. Egész addigi életemben hallottam prédikáció kat az újjászületésrõl, ismertem Isten akaratát az üdvösséggel kapcsolatban. Így, amikor betegágyamon az Úrhoz jöttem, semmi kétség nem volt bennem afelõl, hogy Õ meghallgat engem. E tekintetben megvolt a megfelelõ megértésem. Ezért nem kételkedtem, nem is hitetlenkedtem az üdvösségemmel kapcsolatban. Elfo-gadtam az üdvösséget és tudtam, hogy üdvösséget nyertem.

De még mindig fekvõbeteg voltam! Persze, akkor még nem értettem, mit mond az Ige az isteni gyógyításról, az imáról és a hitrõl. Addig csak azt hallottam a prédikátoroktól a gyógyulással kapcsolatban: „Ezt csak hagyd az Úrra. Õ tudja ezt a legjobban.” Így igaz, de Isten az Igéjében már gondos-kodott arról, hogy megkaphassuk a legjobbat!

A Biblia hosszas tanulmányozása után eljött az idõ, amikor megértettem, hogy pontosan milyen lépéseket kell megtennem az imában, és megvilágosodott elõttem, hogyan tudom felszabadítani a hitemet. Ha elõbb rájöttem volna, már hónapokkal azelõtt kiszállhattam volna a betegágyból. Istennek nem volt elõre meghatározott ideje a meggyógyítá-somra. Ez nem így van. Õ mindennap ugyanaz! A baj nem Istennel volt, nem is azzal, hogy meg akar-e engem gyógyítani. Velem volt a baj. Mihelyst rájöttem, hogy mit mond Isten Igéje a gyógyulásról, és ennek megfelelõen cselekedtem is, meg-lett az eredménye! Ahogy jön a világosság, a hit már ott van.

Megvallás: Meg fogom ismerni, mit mond Isten Igéje, és a szerint fogok cselekedni. Így eredményeket fogok elérni. Gondom lesz arra, hogy Isten Igéje bejusson a szellemembe. A világosság jön, a hit pedig követi azt.

Január 2.

0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése