2012. január 11., szerda

Ha ítélkeztek egymás fölött és átkozzátok egymást, akkor Arcul köptök Engem


Nem elég csupán azt állítanotok, hogy ismertek Engem, hanem Irántam való szereteteket be is kell bizonyítanotok.
Nem elég csak mondanotok, hogy szerettek Engem, hanem előbb bizonyítanotok kell, hogy szeretitek felebarátiatokat.
Hogyan kell szeretnetek felebarátaitokat? Úgy, hogy szeretettel és tisztelettel vagytok irántuk, független attól, hogy ők mennyire bántanak meg benneteket.
Jaj, azoknak, akik az Én nevemben másokat rágalmaznak, ha ezt teszitek, Számomra el vagytok veszve. Amikor szívetek alázata hiányában másokat megítéltek és elátkoztok, akkor Arcul köptök Engem.
Ne feledjétek: amikor másokat rágalmaztok és nyilvánosan gyűlölettel viseltettek irántuk, akkor ti nem Engem képviseltek.
Ennek ellenére, sokan beleesnek a sátán csapdájába, melyet azok számára készített, akik szent apostolaimnak vallják magukat, így botlasztván el őket.
Azt mondom: tartsátok magatokat távol ettől, és imádkozzatok megbocsátásért. Sokkal jobban teszitek, ha többet imádkoztok testvéreitekért.
Ó, mennyire szeretném, ha követőim, akik azt mondják, hogy az Én Nevemben jönnek, úgy viselkednének, ahogyan Én tanítottam őket. Mennyire megbántják azokat a szegény lelkeket, akik minden tőlük telhetőt megtesznek, csakhogy alázatosak maradhassanak a Szemeimben.
Tekintettel ezekre a Szent üzenetekre, melyek Isteni ajkaimról származnak, nagy szükség van a tisztánlátásra, mivel ezek az utolsó üzenetek ebben a végidőben.
Soha ne alkossatok annak alapján saját véleményt, hogy helytelenül értelmezitek tanításaimat és az Én kilétemet.
Még mielőtt igazságos Bíróként jönnék el, az Irgalmasság Isteneként jövök hozzátok.
Szeretlek mindnyájatokat, mégis ma ugyanazt a fájdalmat élem át, mint annak idején a Getszemáni kertben. Mindaddig nem nyugszom, amíg meg nem mentettelek benneteket a gonosztól.
Aki azt állítja, hogy Én nem szenvedek, az nem ismer Engem.
Aki azt hiszi, hogy joga van másokat elítélni az Én Nevemben, az nem igazán szeret Engem. E helyett saját magát szereti és tele van büszkeséggel.
Akik fenyegetéssel akarnak rábírni másokat, hogy higgyenek Bennem, azok félreértik tanításomat, mely a szeretetre, alázatra, és a türelemre vonatkozik.
Sok jó szándékú keresztény azt hiszi, hogy az ő feladata elemezni és megítélni tanításomat. De elemzésük nagy része az emberi, logikai érvelésen alapszik, melynek az Én Királyságomban kevés jelentősége van.
Amikor sürgetve azt kérem tőletek, hogy legyetek kicsinyek a Szememben, akkor ezalatt azt értem, hogy olyanoknak kell lennetek, mint egy gyermek, aki nem tesz fel kérdéseket. Úgy értem ezt, mint gyermek, aki a szívében, teljesen félelem nélkül bízik meg az apjában.
Amíg nem lesztek kicsinyek az Én szememben, addig nem vagytok alkalmasak arra, hogy az Én nevemben beszéljetek.
A lelkek megmentésében csak akkor tudtok Nekem segíteni, ha megtaláljátok azt az alázatot, melyet Én elvárok tőletek.

Tanítótok,
Az emberiség Megváltója,
Jézus Krisztus

0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése