2012. január 3., kedd

Tudd, hogy újjá lettél


Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden.

— 2KORINTHUS 5,17.


Ez a mai igerész az egyik legkedvesebb Igém. Már akkor megragadtam az értelmét, amikor tinédzserként ágy-hoz voltam kötve. Amikor pedig gyógyultan keltem föl a betegágyamból, mindenkinek elmondtam, akivel csak találkoztam: „Én egy új teremtés vagyok.”
Elmélkedj ezen a versen ma, mert ha nem érted meg az újjászületés igazságát, akadályozni fogja a hitedet és visszatarthat azoknak az áldásoknak az átvételétõl, amiket Isten szán neked.
Látjuk, az ember szellemi természete bukott természet

— sátáni természet. Az ember ezt a természetet a sátántól kapta, amikor Ádám bûnbeesett, és senki sem képes arra, hogy megváltoztassa saját emberi természetét. De Isten képes rá!

Amikor újjászülettél, valami belekerült a bensõdbe. Ez azonnal megtörtént! A régi sátáni természet kikerült belõled. És Isten saját természete került beléd! Isten mint egy vadonatúj teremtményt teremtett meg — új teremt-ménnyé lettél. A belsõ ember, a valóságos éned, a szellemi ember, Krisztusban új emberré lett.

Ezért ne tekints magadra fizikai, ill. természetes szem-mel. Tekints magadra szellemi nézõpontból. Úgy lásd ma-gadat mint új teremtményt a Krisztusban, hiszen Isten is így lát téged.


Megvallás: Én egy új teremtmény vagyok. A régi dolgok bennem elmúltak. Minden újjá lett bennem. Új életem van. Új természetem van.

Január 3.

0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése