2012. június 25., hétfő

John Mullinde - Harc az égi szférákban

Harc az égi szférákban

Ausztria / Obsteig, kongresszus 2000 novemberében, John Mulinde előadása:

Egy férfi még az anyja méhében volt, amikor szülei rituálék sorozatával Lucifernek ajánlották. Még csak négy éves volt, amikor természetfölötti erőt használt. Szülei elkezdtek félni 

tőle. Hat éves volt, amikor az apja átadta őt a boszorkányoknak, hogy tovább képezzék. Tíz évesen rendkívüli dolgokat művelt a gonosz birodalmában. A többi boszorkányok tartottak tőle. Még fiatal fickó volt, de kimondottan rossz dolgokat művelt. Mintegy 20 évesen már vérbűnök terhelték. Embereket ölt csupán akaratán keresztül. Képes volt transzcendentális meditációval elhagyni a testét, és levitációval lebegni. Néha meditációval elhagyta testét, és anélkül mozgott a világban ahol csak akart. Ezt nevezik "asztrál" utazásnak.

Ezt az embert hatalmasan használta a *sátán,(*a "sátán" szót szándékosan írom kisbetűvel, mert e szó ugyanúgy mint a "boszorkány" szó nem tulajdonnév; megj.ford.) hogy gyülekezeteket és pásztorokat tönkre tegyen.
Egy napon elment egy gyülekezetbe, melyet tönkre akart tenni. Ebben a gyülekezetben vitatkozások és szakadások voltak, ezért a pásztor böjtölésre hívta fel a testvéreket. A gyülekezet imádkozott és böjtölt, és bűnbánatra jutott. Az emberek összejöttek, hogy hogy az Úr munkáját tegyék és imádkoztak. Kérték Istent, hogy kegyelméből rendbe hozzák életüket. Ez idő alatt jött ez a varázsló démoni szellemekkel e gyülekezet ellen. Azonban ebben az időben prófétai üzenetet kapott a gyülekezet, keljenek fel és harcoljanak a démoni szellemek ellen, akik megtámadták őket.

Egy napon elhagyta ez az ember a testét, és asztrál utazásra kelt. Egy hatalmas, démoni szellemekből álló sereget gyűjtött össze és felvezette e gyülekezet ellen. - Ez az ő bizonyság tétele, amit én itt elmesélek. - Ők a gyülekezet szellemi szférájában mozogtak, és megkísérelték a szellemi atmoszférán áthatolni és támadni. Azonban egy fény 'plafon/védősánc' volt az egész gyülekezet fölött. Hirtelen egy sereg angyal volt ott, akik ő ellenük harcoltak. Ez a harc a "mennyei szférákban" zajlott. A démonok elmenekültek, de őt elfogták. Kik? Az angyalok! Maga látta amint hat angyal fogva tartja. A tetőn átvitték egyenesen az oltár elé. Ott keresztények voltak imába mélyedve, ott álltak egy szellemi harcban, lerontották a gonosz erőket és széttörték a láncokat. A pásztor a pódiumon vezette a szellemi harc imáját. Az Úr Szelleme szólt a pásztorhoz: "A járom széttörve, és az áldozat előtted fekszik - segíts neki és vezesd ki a szabadulásba!" Amint a pásztor kinyitotta a szemét, látja ezt a fiatalembert ott feküdve, teljesen összetörve. Ő újra a testében volt és mondta, hogy nincs fogalma arról hogyan találta meg a saját testét; azt otthon hagyta, de most itt van a testében. Egyáltalán nem értette, hogyan jött ide, csak azt tudta, hogy az angyal a tetőn áthozta. A pásztor közölte a gyülekezettel, hogy az Úr Szelleme szólt hozzá és teljes nyugalomra intette a gyülekezetet. Aztán megkérdezte a fiatalembert: "Ki vagy?" Akkor el kezdett reszketni és a démonok elhagyták őt. A gyülekezet szabadító szolgálatot végzett felé, és azután elkezdett az életéről beszélni.

Ez a fiatalember most már az Úrral él, mint evangélista szolgál és hirdeti Isten szavát, az Úr pedig hatalmas módon használja a szabadító szolgálatban.
Egy napon enni mentem, és mert valaki mesélt nekem erről a fiatalemberről kiváncsi voltam, látni akartam őt. Így voltunk együtt egy vacsoránál és amint lehetőség nyílott, bizonyságot tett nekem. Sok mindent elmondott, közben sírt azokon amiket elkövetett. Amint a végére ért az elbeszélésének, két dologara felhívta a figyelmünket. Több pásztor is jelen volt és azt mondta nekik:"Pásztorok! Kérlek benneteket, tanítsátok az embereket imádkozni! Azokat az embereket, akik nem imádkoznak, az ellenség mindenben le tudja győzni. Ha csak keveset imádkoznak, akkor az ellenségnek van képessége arra, hogy imáikat teljesen lefojtsa." Azonkívül még ezt mondta: "Tanulmányozzátok a Bibliát, miként tudjátok a szellemi védőöltözetet használni, amit Isten nektek adott!"


Továbbiakban elmesélte, amint ő rendszeresen expediciókat csinált: Más sátáni szolgálókkal és sok démoni szellemmel a levegőbe, a szellemi szférákba nyomultak.
Neki rendszeresen kellett ezt tennie, ez volt az ő feladata, olyan volt ez mint a műszak. Aztán elmagyarázta: "Ha egy ország befedeztetett a sötétséggel, akkor az égi szférákban, ezek fölött a szellemi helyek fölött olyan vastag sokszor a '*plafon' (végig az írásban ezt a vastag szellemi-burkot fordítom *plafonnak, mert nem találtam jobb kifejezést rá. megj.ford.) mint egy szikla, mely az egész régiót befedezi. A démoni szellemek, és a szolgák az emberek, akik a sátánt szolgálják, tudnak a csúcsán, a felszinén és a 'plafon' alatt működni. Ebből a magasságból kormányozzák, ellenőrzik ami lent történik. Egy szövetségben vannak, ezáltal megújul az erejük. Hogyan történik ez? Azáltal, hogy az emberek áldozataikat az oltárra viszik. Sokféle áldozat van: Varázslat, emberi vagy állati véráldozat, sőt abortusz vagy háborúk is áldozatként hatnak. További áldozatnak számít: mindenféle szexuális perverziók. Ezek az áldozatok erősítik a démonokat és adnak nekik új erőt."


Nagyon megrázott az amit ezután mondott: "Amikor ott fent ezeken a helyeken voltak, a keresztények imádságainak három megjelenési módjával találkoztak.
Minden ima mint füst szállt fel a menny felé. Némelyek ezek közül az imák közül mint füst oszlopok jelentek meg, amelyek egy kicsit ide-oda imbolyogtak és utána egyszerüen eltüntek. Azoknak az embereknek - akik ilyen imákat imádkoznak - gyakran bűn van az éltükben és nem készek arra, hogy elhagyják azt ami köti őket. Imáik olyan gyöngék, hogy a szél egyszerüen elfújja őket. Ezek az imák feloldódnak ebben a szellemi atmoszférában.
Második módja az imának: a füst, amely a 'plafonnak' ütközik, de nem tud áthatolni rajta. Ezek olyan emberek imái, akik tényleg átadott életüek és tisztán élnek, de kevés a hitük amikor imádkoznak. Gyakran ignorálják azt a területet amiért imádkozniuk kell.
Aztán van még a harmadik módja az imádságnak: Mint füst, de tüzes füst jelenik meg. Amikor ez a tüzes füst fellszáll, ez olyan forró, hogy a szikla mint viasz kezd olvadni. A tűzoszlop áthatol a sziklán és széthasítja."
Még ezt fűzte hozzá: "Gyakran van úgy, hogy az emberek elkezdik imájukat az első módon, de mialatt tovább imádkoznak változik a második fokozatra, és ha nem lankadnak meg, hanem benne maradnak, akkor hirtelen ez a tűz eltölti imájukat és erővel hatol át a 'plafonon'."

Tovább mondta, hogy gyakran, ha észrevették, hogy az ima változik, és a tűz közeleg, más szellemekkel léptek kapcsolatba a földről és megbízták őket: "Tedd tönkre azt a személyt aki imádkozik. Abba kell hagynia az imádkozást. Vedd el a figyelmét, iktasd ki."
Folytatta: "Nagyon gyakran hagyják a keresztények hogy a fent leírt állapot rájuk jöjjön. Van hogy erővel imákoznak, bűnt vallanak, akarják hogy a Szó megvizsgálja lelküket-szellemüket és hitükben növekedni akarnak, imáik egyre célzottabbak lesznek. Az ördög látja, hogy imáik erősek lesznek és akkor megkíséreli hogy zavarást okozzon: A telefon csörög amikor átadottan imádkozol, és azt gondolod hogy egyszerűen felállhatsz hogy felvedd, aztán visszajössz, hogy ahol abbahagytad ott folytasd, - nem fogod tenni. Amikor visszajössz előről kell kezdened. És éppen ezt akarja az ördög. Minden lehetséges módon jön a zavarás. Odáig mehet, hogy az ellenség megérinti a testedet hogy fájdalmat érezz, vagy egyszerűen azt sugallja hogy éhes vagy, menj a konyhába valamit enni. Mindegy hogy mi, a célja egyszerűen az, hogy elvonjon, mert akkor legyőzött téged."


Figyelmeztette a pásztorokat: "Tanítsátok az embereket, hogy minden nap vegyenek időt - nem egy megszokott napi kis imára - hanem egy időt amikor az Úrra figyelnek és nem hagyják hogy a figyelmüket valami is megzavarhassa. Mert amikor az emberek szilárdak, és kitartanak, hogy Isten Szelleme inspirálja mélyebbre vigye őket, akkor történik valami a szellemi világban. Ez tűz jön, felszáll a sziklához és megolvasztja azt. Ha a szikla olvadni kezd, ez azt jelenti, hogy egy démon sem tud a közelben maradni! És az 'emberi szellem sem tudja elviselni, menekül rohan onnan'. Mihelyt e szellemi területen ez az áttörés megtörténik, az ima harc abbamarad. Aki így imádkozik, érzi amint imája könnyű lesz és valódi öröm tölti el. Rájöttem, hogy abban a pontban érjük el ezt az állapotot, amikor időnek és egyéb dolognak nincsen már szerepe. Ez a pont az amikor mindent leteszel és egyszreűen Istennel eggyé leszel. Attól a pillanattól amikor az ima áttör, nincsen ellenállás többé, semmi nem tarthatja fel az imádatot és az a személy olyan sokáig tud az imádatban lenni ameddig csak akar.
Az ilyen imádat után az áttörés nyitott marad, és az imádkozó feláll és elhagyja az ima helyet, ez a nyitott 'plafon' megy vele. Ők nincsenek már a 'plafon' alatt, hanem minden amit tesznek, a nyitott ég alatt történik. Ebben a helyzetben az ellenség nem tehet ellenük semmit. Isten jelenléte a mennyből mint tartó oszlopa és védelme az ő életüknek. Az életük olyannyira betöltött mennyei erővel, hogy amikor Isten jelenlétében imádkoznak ez más embereket megérint. Amit az ellenség ezek ellen a más emberek ellen tett, leromboltatik. A közelükben lévő emberek szintén Isten jelenlétébe kerülnek. Mindaddig amíg Isten oszlopának jelenlétében vannak, az ellenség láncainak kötelékei egyre gyengébek lesznek. Ha ezek az emberek akik áttörtek, az evangéliumot hirdetik a bűnösök felé, csekély az ellenállás. Egyszerű őket Isten országába bevinni."
"Az ördög gyűlöli ezeket az embereket"- folytatta a férfi. "Hogyha az emberek egy ilyen Isteni-jelenlétbe jönnek, bűnlátásra jutnak és keresik, hogy mit kell tenniük. Azonban ha elmarad az útmutatás és nem kapnak segítséget a bűn kötelékeiből kijönni, akkor elmennek úgy hogy kötelékeik nem lettek megoldva, sőt szorosabbak lesznek. Az ördög mindent el fog követni, hogy megakadályozza, hogy ilyen környezetbe újra eljöjjenek."


Eltudjátok képzelni, amint ott ülünk és erre az emberre figyelünk. Ő egyszerűen csak elmondta a dolgokat, amiket tett és látott. Aztán mondta tovább:"A gonosz nem adja fel, keresi az emberek gyengéit. Ha a gyenge pont szexuális terület, akkor ezen a ponton dolgozik. Személyeket, helyzeteket készít elő, hogy szenvedélyt keltsen. Ha az illető enged a kísértésnek pl. fantázia világát megnyitja tisztátalan gondolatoknak amelyekkel foglalkozik, akkor nem tud többé az Isteni-jelenlétbe azaz a kenet alá jönni.

Vannak dolgok amik nem jók, és fájdalmasan érintenek bennünket és kérdezzük: "Miért engedi meg Isten?" Azonban ha tudnánk, hogy tulajdonképpen megőrzött és megmentett, akkor hálásak lennénk. Ha megtanultunk tényleg bízni az Úrban, akkor mindenben hálásak lennénk."


"Minden embernek személyes angyala van. Tudjuk mit mond a Biblia; az angyalok szolgáló szellemek, ha az ember imádkozik, jön a válasz az angyal kezéből. Dánielnél olvassuk, hogy egy angyal az ő imájára hozta a választ.
Az angyalok, akik a választ hozzák, felfegyverezetteknek kell lenniük a harcra. Viszont ha a keresztényeknek nem fontos a szellemi fegyverzet, jön az angyal a válasszal, de neki ugyancsak nincs fegyverzete. A harcra egyáltalán nincs felszerelve. Ha a keresztények nem törődnek azzal, hogy milyen gondolatok forognak a fejükben és nem harcolnak a gondolatok ellen, akkor az angyaluk sisak nélkül jön. Mindegy hogy melyik fegyvert ignorálod, - amelyiket ignorálod, az nem áll az angyal rendelkezésére. Ha jön az angyal, a démonok megfigyelik pontosan, melyik terület nincs védve, és ezen a ponton megkíserelik a támadást. Ha az angyalnak nincs sisakja, megkísérelik az ő fejét célba venni és eltalálni. Ha nincs mellvédje-pajzsa, megkísérelik a mellét eltalálni. Ha a nincs felkötve a saruja, akkor tüzet vetnek a lába alá, hogy "mezitláb" menjen át a tűzön." 

Én csak elismételem, amit ez az ember elmondott. Természetesen megkérdeztük őt: "Az angyalok tudják érezni a tüzet?"
Tudjátok mit válaszolt? "Ne feledjétek, ez szellemi terület. Itt szellemeknek van szellemekkel dolguk. A csata intenzív. Ha a démonok Istennek egy angyalát legyőzik, az első amit tesznek, hogy a választ elveszik tőle, amit ő hoz. Ha ezt a választ elragadják tőle, odaadják a boszorkányoknak és varázslóknak. Akkor ezek azt mondják: "A varázslásom által kaptam választ."
A Jakab levélben ezt olvassuk: "Minden jó adomány Istentől jön." Honnan veszi az ördög a dolgokat amiket az embereknek ad? Némely asszonyok, akiknek nincs gyermekük, elmennek a varázslóhoz vagy a boszorkányhoz és egyszer csak terhesek lesznek. Honnan kapják ezt a gyermeket? A sátán egy teremtő, tudja ezt tenni? Nem! Ő ellopja attól, aki feladja az ima harcot. Jézus azt mondja: "Szüntelen imádkozzatok!"
Ezek a démonok nem elégszenek meg azzal, hogy ellopják a válaszokat, arra igyekeznek, hogy feltartsák az angyalokat. Harcolnak ellene néha eredménnyel, midőn foglyul ejtik és megkötözik. Ha ez megtörténik, akkor a keresztény egy áldozat lesz, akivel a démoni erők azt tesznek amit akarnak."


Megkérdeztük a férfitől: "Tényleg úgy gondolod, hogy az angyalokat a démoni hatalmak foglyul ejthetik?"
Elbeszélőnknek ebben az időben még nem sok fogalma volt a Bibliáról, még igen fiatal volt a hitben. Ő csak a tapasztalatai alapján szerezte ezeket az ismereteket a sátáni praktikákról. Így válaszolt: "Az angyalokat nem tudják sokáig fogva tartani. Ha más keresztények valahol a földön imádkoznak, akkor jön másik angyal erősítésként és kiszabadul a fogoly angyal. De ha az illető keresztény nem imádkozik kitartóan, akinek feladata lenne, akkor megkötve marad. Akkor megtörténhet, hogy az ellenség elküldi követeit mint "világosság angyala" és megcsalja ezt az embert hamis látomásokkal, hamis próféciákkal, és megcsalja hamis vezetéssel és hamis döntésekre vezeti. Gyakran találtatik aztán az ember abban az állapotban, amikor nyitott minden fajta támadásra és kötözöttségre."


Ez után a beszélgetés után nagyon feldúlt voltam és imádkoztam: "Uram, mégcsak meg sem kísérelem, hogy mindezt megértsem!" Amint tíz napon át böjtöléssel kerestem az Urat, két dolgot mutatott meg:


1. Igazolta a férfi elbeszélését és megnyitotta szellememet, hogy még többet láthattam a szellemi helyeken történtekből, mint amit ő elbeszélt.
2. Megmutatta nekem, amit tehetünk, hogyan lehetünk győztesek az elmondott esetekben.

3. Három dolgot kell tudatosítanunk:


1. Tudjuk, és kell is a szellemi fegyvereinket a harcainkban használni! A Biblia "Isten fegyvereinek" nevezi! Ez nem a mi fegyverzetünk, hanem Isten fegyverzete.
2. Meg kell értenünk, hogy milyen szolgálatuk van az angyaloknak a mi szellemi életünkben, mi az amit a szívünkben tennünk kell, amivel a szellemi szférákban védettek vagyunk.
3. A harmadik pont a Szent Szellem körül van: A Szent Szellem nem a szolgánk! Ő nem futkos állandóan az Atya és mi közöttünk ide-oda, hogy mi mondjuk neki azt amit szeretnénk! Az az angyalok dolga; hanem Ő a mi oldalunkon van, mellettünk, hogy vezessen, tanítson és segítsen, hogy a helyeset helyes módon imádkozzuk! És ha valami a szellemi szférákban történik, közli velünk.
Néha felébreszt az éjszakában és mondja: "Imádkozz!" És te azt mondod: "Nem, az időpont nem alkalmas rá." De Ő mondja: "Imádkozz most!" - Miért? Mert Ő látja ami szellemi világban történik. Néha azt mondja: "Holnap böjtölnöd kell!" És te azt mondod: "Holnap nem, de hétfőn elkezdem." De a Szent Szellem az, aki érti ami éppen szükséges. Meg kell tanulnunk a Szent Szellemmel szemben érzékenynek lenni. Ő vezet el minket minden igazságra és győzelemre.

"Leben in Jesus Christus" (Maria Prean)Forrás: http://www.zsidok-keresztenyek.eu/


Ezzel kapcsolatos témájú könyvek:
Derek Prince - Égi háború
1 megjegyzés:

  1. Nem tudom hogy helyes e vagy sem ez a történet, de a Szentirás ban ugy van irva hogy ne legyünk böbeszédüek mint a pogányok , Máté 6,7
    7 És mikor imádkoztok, ne legyetek sok beszédűek, mint a pogányok, a kik azt gondolják, hogy az ő sok beszédükért hallgattatnak meg.
    8 Ne legyetek hát ezekhez hasonlók; mert jól tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle.

    VálaszTörlés