2012. február 8., szerda

Látomás a Krisztus/Messiás Gyülekezeteinek állapotáról Daniel Yoder látomása 2004.febr.6.


[...] Szólt az angyal hozzám: Gyere velem fel a Mennybe. Megmutatom neked a világot - amilyennek az - Isten Trónjától látható. Felfelé haladásunk közben egy szellemi-természetű nehéz rétegen haladtunk át, ami szörnyen nyomasztó volt. Nem tudtam sem lefelé, sem fölfelé tekinteni - olyan sötét volt. De mi egy fénysugáron emelkedtünk felfelé. Megkérdeztem az angyalt: mi ez a sötétség és miért érzekelek olyan nyomasztó nehézséget? Ez a Menny és Föld közötti szféra. Itt van a sátánnak és angyalainak (démonoknak) a lakóhelye. Mindaddig az időig itt lesznek, amíg az Örökkévaló a mélységbe nem taszítja őket.

Az angyal azt is elmondta, hogy ez az a hely, ahol Michaél Perzsia fejedelme ellen küzdött - aki fel akarta tartóztatni abban a küldetésében - hogy Dániel imáinak válaszát megvigye. Dán. 10.

Aztán megkérdeztem: miféle fénysugár ez amin mi utazunk? Ő válaszolt: Ez a szentek imádságai. Azok imái, akik a szellemi harcba bevetették magukat és harcolnak.

Amint a Mennybe megérkeztünk, megállapítottam, hogy minden sokkal világosabb és tisztább és dicsőségesebb volt - mint hogy az emberi szavakkal leírható lenne. A természetes szemeimmel nem tudtam a fényt nézni. Az angyal hozzám fordult és mondta: Tekints a Föld planétára. Minden amit láttam, sötétség volt amelyen mindenfelé kicsiny fénysugarak fúrták át magukat. Ezek a kicsiny fénysugarak azonban olyan erősek voltak, hogy a sátán birodalmának sötét rétegén áthaladtak.

Megkérdeztem az angyaltól: miféle fénypontok azok? Újból azt válaszolta: Azok a szentek imádságai. A fények nem voltak állandóak, hol eltűntek, hol újra látszottak. Megkérdeztem: miért nem állandóak? Ő válaszolta: Mindíg, amikor egy fény kialszik, akkor egy gyülekezetben valaki veszekszik vagy pletykálkodik stb., és ezáltal imáik nem érnek célt. Tovább kérdeztem: De ha mind a gyülekezetek imádkoznak, miért nincs több fény? Erre válaszolta: Igen, de a Gyülekezet bűnös állapota miatt a sátánnak joga van ahhoz, hogy sok imát feltartóztasson - így soha nem jön létre kapcsolat az Úrral. Kérdeztem: Nem lehet ezt megváltoztatni?

Amint már mondtam, az angyalok készen állnak ezek ellen harcolni, de a gyülekezeteknek nincsen hatalmuk a szellemi harchoz, hogy azon a módon aktívak legyenek, ahogyan Ő azt elrendelte. Ez azért van, mert a gyülekezetekben olyan dolgok vannak mint egymással való harcok, veszekedések, versengések, tagadások, pletykálkodások, hamis próféták, hamis tanítók és sok más bűnök. A gyülekezetek emberek tanításaira hallgatnak és nem Istenére.

Az angyal hozzám fordult és szemembe nézve mondta: Olvastad az Örökkévaló Szavát - felismered-e azt, hogy az egyházakban Isten írott Szavától eltérnek? Ők veszekednek a homszexuálisok - az abortusz - házasság - politika - pénz körül; sőt még azon is, hogy milyen színű legyen a szőnyeg a gyülekezetben/templomban. Kérdeztem: Mit tehetek én azért, hogy a Gyülekezet megváltozzon? Ő ezt mondta: Gyere menjünk. Megmutatom az Egyházat neked.

A fénysugáron visszajöttünk a Föld közelébe és megálltunk az USA fölött. Olyan volt, mintha Amerika minden gyülekezetét/templomát - nagyot, kicsit, közepeset - láttam volna. Láttam kívül a gyülekezetek/templomok körül a gonosz szellemmeket, akiket a sátán küldött oda. Megkérdeztem: Ha a gyülekezetek ezeket visszautasítják, akkor elmennek ezek? Meg van írva: Ha megalázza magát népem, amelyet az én nevemről neveznek, ha imádkoznak, keresik az én orcámat, és megtérnek gonosz utaikról, én is meghallgatom a Mennyből, megbocsátom vétküket, és meggyógyítom országukat; 2.Krón. 7,14.  Az a mód ahogyan egy gyülekezet megharcolja szellemi harcát -, visszatükrözi tagjainak életét.

Az angyal a földre mutatott és mondta: Nézd, az emberek testüknek építenek templomot/gyülekezetet. Azt mondják, hogy Ő jön és ebben az épületben fog lakni. Nem értették meg, hogy az Örökkévaló nem épületekben lakik, hanem a szívekben. Ezeknek az épületeknek többsége telítve van testiességgel, és a Szent Szellem nem tud ott tartózkodni. Azért épültek, hogy tetszen az embereknek, ott jól érezzék magukat - de nem Istennek. Az embernek van autoritása és nem Istennek. Majd' minden gyülekezetet egy vezetőség és politikai döntések vezetnek. Ha az Úr egy helyen kiönti Szellemét, nagyon gyorsan az emberek veszik-igénylik maguknak a dicsőséget.  Ha az Úr Szelleme elhagyja a helyet, a pásztorok és próféták mégcsak észre sem veszik. ők szolgálnak tovább jelekkel és csodákkal testből, de nem Istentől. Máté 7,22-23 Nézd csak! Némelyik meghirdeti a gyógyulás programját. Miért nem gyógyítanak az utcákon és a kórházakban - ahogyan Jézus/Jesua tette. Némelyik a 'beharangozás' ellenére is tudja hogy nincs hatalma a gyógyításhoz, meg sem érinti a tolókocsiban űlőt.

Aztán még egyszer mondta: Nézzük csak a gyülekezeteket. Prófétáik pénzért prófétálnak. Az embereknek szükségük van a próféciákra. Rohannak ide-oda és prófétát keresnek, aki nekik egy prófétai szót szól. Aztán a sok üzenettől amit kapnak végül is összezavarodnak. Nem Istent keresik már, hanem a prófétákat. Olyan ez nekik mint egy szenvedély - prófétai szó nélkül boldogtalanok már.

Megkérdeztem: A prófétai ajándék nem valódi? Válaszolta: De igen! Azok a régi igaz próféták, ők Isten büntetését és ítélet általi pusztulást hirdettek, és bűnbánatra hívták az embereket. Azonban a mai próféták többsége békét és jólétet prófétál. Meglátjuk, melyik teljesedik be. Jer. 28,7-9

Tovább folytatta: Ma a próféták nagy száma arról prófétál, hogy milyen gazdagok lesznek az emberek, dicsőségről, jólétről-áldásról, de a nehézségekről és szenvedésről - az élet realitásáról nem. Még prófétálnak arról, hogy nagyszerű feladatot kapnak, egy szuper-szolgálatot; ők elutasítják a 'kis' szolgálatokat. A mai próféták nem nézik a bűnöket és nem is hirdetik, hogy azokat meg kellene bánni és elhagyni. Néhány próféta hamisan a 2000-es évről mint problémás évről prófétált, de 2001. szeptember 11-ről egyik sem prófétált.

Megkérdeztem: Jön több katasztrófa még Amerikára? Ő válaszolt: Igen, megmutatom neked - de erről most még nem írhatsz. Kérdeztem: Mi a legjobb amit tegyek? Az angyal válaszolt: Lásd, és halld! A legtöbb pásztor manapság nagy nevet akar magának és egy 'saját birodalmat' építeni. Rádióállomást és TV-ben való szereplést akarnak. Könyvek sokaságát írják arról, hogy milyen nagyszerű az élet. Könyvek, amelyek az embereknek jó érzést adnak. Kevesen vannak azok, akik Isten népének az igazságot mondják. A pásztorok nem tanítják Isten népének a gonosz és jó közötti különbséget. A gyülekezetek nem foglalnak állást a bűn ellen, hanem kompromisszumot kötnek vele. A legtöbb gyülekezet tagjainak nem hirdetik a szellemi hadviselést. Ez. 13-ik rész

Aztán ezt mondtam: De az emberek imádják és dícsérik az Urat. Ő válaszolt: Az Úr nem kívánja dícséreteiket hallani, ha az a testiességet építi. Ámosz 5,21-24 Folytatta: A gyülekezetek inkább akarnak szórakoztató programokat kínálni - nem pedig tanításokat. Sőt a pásztorok és próféták maguk is mint "műsorvezetők és szinészek' viselkednek. Az angyal újra nagyon komolyan nézett rám és mondta: Még a misszionáriusok is magukról nevezik el a szervezeteiket - emberi létesítmények, nem Istenéi. A gyülekezetek nem törődnek a sérültekkel, az elesettekkel. Sok helyen szórakoznak a démonok, amikor a keresztények azt állítják, hogy lerontottak ördögi magaslatokat és erődítményeket - de a bárok, prostituáltak, abortuszklinikák, drogárusítók és drogfüggők jelenlétén áttekintenek.

Az angyal a karját az egész Egyesült Államok felé lendítette és mondta: Nézd a pásztorokat akik feleségeikkel szemben a szex területén vétkeznek. Nézd a véneket, diakonusokat és előljárókat akik házasságtörést követnek el és az adakozást ellopják valamint további különböző bűnökben részesek... De ők magukat vezetőknek tekintik!

Amint az angyal a karját lendítette, láttam a gyorsan növekvő homo-mozgalmat Amerikában. Ő mondta: Nézd! Ez az amiben az egyház kompromisszumot köt! Sőt már homoszexuális pásztorokat futtatnak un. keresztény pásztorok. Ők teljesen figyelmen kívül hagyják Isten szavát, amely a homoszexualitást szörnyűséges bűnnek nevezi.

Láttam az abortusszal megölt ártatlanok vérét, az Örökkévaló Tróntermében kiáltani. Felismerhettem, hogy némely esetekben a vér keresztény gyülekezetből származott. Szintén láttam a hihetetlen mértékű erőszakosságot és bűncselekményeket - különösen gyerekek és fiatalok részéről elkövetve. Ézs. 3,12

Aztán láttam Krisztust/Messiást - széttárt karral állt és áttekintette az egész Földet. Kezein a szegek ütötte véres sebek nyomai - a vér amely a megváltás ára - a megmentetés vére. De ez visszautasíttatott a testtől - az emberektől akik megbánás nélkül mélyen ragadtak a gyűlöletben és a megkeseredettségben. Sokan közülük a gyülekezetekben voltak. Hallottam, amint Jézus/Jesua mondta: Ébredés akkor jön, ha az emberek megtanulják a bűnbánatot! Tovább mondotta: Atyám, tartsd vissza haragodat, tartsd vissza haragodat még egy kis időre!

Nem láthattam Jézus arcát, de az angyal tartásából azt láttam, hogy nagyon szomorú volt - sírt e planéta fölött, amelyért meghalt - mialatt a rohadtan bűzlő bűnöket látta, amelyeket e Föld gyakorol.  Emlékszem amint az angyal mondta: Megölik a gyermekeket (abortusz), a homoszexualitás elfogadott lett. Azt mondta nekem, hogy mihelyt ezeket az amerikai kongresszus teljesen törvényként legalizálja, Isten ítélete megjelenik, először a gyülekezet fölött, azután Amerika fölött. 1.Pét. 4,17

Az angyal még mondott egy figyelemre méltó dolgot: Az egyik legnagyobb buktató a gyülekezeteken belül az istenfélelem teljes hiánya, és a tanítás az 'olcsó kegyelemről Csak nagyon kevesen félnek attól, hogy tartósan, tudatos bűnben való életmód miatt elveszíthetik az üdvösségüket. Azt hiszik, hogy tovább bűnözhetnek - megbocsáttatik nekik - és a Mennybe mennek. Nem tartanak Isten nevelésétől az életükben. Tényleg úgy van, hogy mihelyt probléma jön az életükbe, még csak nem is gondolnak utána, hogy az saját cselekedeteik következménye lehetne. Az angyal megmutatta nekem, amint néhány hónap múlva a gyerekek nevelése nem lesz más mint szórakoztatás és társalgás. Minden elfogadásra talál, sőt még pornográfia is. Továbbá azt is mondta még az angyal, hogy a Gyülekezeten belül mintegy járvány terjed a pornó-szenvedély, még a magas vezetőségi körökben is.

Amint az angyal hazavitt, mondta: Az emberek imái 100 évvel ezelőtt komolyabbak voltak mint a maiaké. Az emberek akkoriban készek voltak sok időt áldozni és Istent keresni. Azokban a napokban még az istentelenek is hitték, hogy Isten létezik. A nevelés alapja itt Amerikában a Biblia volt. A gyerekeket a Bibliával tanították írni és olvasni. A gyerekek védelmét az iskolában a napi 'Mi Atyánk' ima felmondása biztosította.

Az egész jogi-bírósági rendszer a Biblián alapult. Mindez nincsen már az iskolákban, és a jogrendszerből is gyorsan eltávolították. A mai keresztények imái teljesen énközpontúak és a legtöbb ember nem képes tovább mint pár percig az imára koncentrálni. Ez az állapot egy óriási akadály Istennel való kapcsolatukban.

Megkérdeztem az angyalt az Amerikára következő katasztrófával kapcsolatban. Megálltunk, és Ő mondta: Amerika még nem látott olyan pusztulást, mint amilyet Isten előirányoz. Az emberek el sem tudják képzelni milyen Isten haragja ténylegesen. Milyen rettenetes haragja a bűnnel szemben! Ténylegesen úgy van ez, hogy Isten nem tud a Földre tekinteni -, ha ezt tenné úgy haragját azonnal kiöntené. Jézus/Jesua áll előtte és közben jár e planétáért. Jézus/Jesua az aki mindent lát, mindent ami történik. Kérdeztem: Jönni fog az ítélet? Ő válaszolta: Meg van írva! Tovább kérdeztem: Szörnyű lesz a harag? Ő válaszolta: Sodoma és Gomora egy könnyű hasonlat ahhoz képest ami történni fog! Újra kérdeztem: Hogyan lehetne ezt megváltoztatni? Hogyan lehetne a katasztrófát elfordítani.

Akkor egy hangot hallottam a Mennyből. Tudtam, hogy ez az Örökkévaló hangja volt. Mennydörgés hangjával szólt: ...de megalázza magát népem, amelyet az én nevemről neveznek, ha imádkoznak, keresik az én orcámat, és megtérnek gonosz utaikról, én is meghallgatom a Mennyből, megbocsátom vétküket... 2.Krón. 7,14 Ha abbahagyják, hogy a szórakozásokat keressék, és engem keresnek; ha programjaiktól elfordulnak és hozzám fordulnak, és engem hívnak meg és befogadnak; ha ők az igaz tanítást viszik a népnek; ha elkezdenek az én hangomra figyelni -, akkor nem öntöm ki haragomat!

Tudtam, hogy az Örökkévaló minden egyes beszélgetést - amit az angyallal folytattam - hallott. Ugyanúgy hall Isten minden egyes beszédet - ami Földön elhangzik! Mi jön ki a szádon?

Az angyal azt mondta, hogy le kell írnom ezt a látomást. Megkérdeztem: Miért? Miért nem teheti ezt valaki más? Megcsóválta a fejét az angyal és ezt mondta: Azt mondja Isten, hogy ti ketten olyan népszerűtlenek vagytok -, még egy kicsit jobban - már nem számít. Amikor Isten megengedi, akkor a továbbiakat is el fogom mondani, amiket láttam.

Daniel Yoder
Harvest Warriors Outreach Ministries
P.O. Box 65
Clinton, AR 72031

0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése