2012. február 9., csütörtök

Nem krízisben vagyunk, hanem Isten ítélete alatt DAVID WILKERSON próféciája, 2009.március 7.

A Szent Szellem kényszerít engem, hogy e fontos üzenetet minél több emberhez eljuttassam; barátokhoz, egyházi vezetőkhöz, akikkel szerte a világon találkozunk.

A közeljövőben az egész világot megrázó szerencsétlenség fog történni. Ez olyan félelmetes lesz, hogy mindannyian megremegünk -, még a közöttünk lévő legjobbak is.

Már tíz éve figyelmeztetem az embereket, az ezer tűzvészről ami New York városra fog jönni. Ez a tűz az egész metropol-körzetet benyeli, bezárólag New Jersey és Connecticut környékét is. Mindenfelé, Amerika jelentős városaiban zendülések és lobogó tüzek lesznek - amint évekkel ezelőtt Los Angeles - Watts városában történtek.

Világszerte zendülések és tüzek lesznek a városokban. Rablások - még a New York City/Times Square-en is. Amit jelenleg átélünk nem gazdasági hanyatlás, még csak nem is depresszió. Isten haragja alatt vagyunk.
A Zsolt. 11,3-ban olvassuk: Ha széttöretnek az alappillérek, mit tehet az igaz ember?
Isten megítéli Amerika és a nemzetek rettenetes bűneit. Ő szétrombolja a világi alapokat.
Jeremiás próféta kérlelte a romlott Izráelt: És azért mondd meg Jehuda/Júda férfiaianak és Jeruzsálem lakóinak: Ezt mondja az Örökkévaló/JHWH/יהוה: lásd, én magam készítek veszedelmet, és szövök tervet ellenetek! Térjen meg minden férfi azért gonosz útjairól, és jobbítsátok meg útjaitokat és tetteiteket!
De ezt mondták ők: Nem érdemes! Mi már csak a magunk gondolatai után megyünk, és megátalkodott gonosz szívünk szerint cselekszünk Jer. 18,11-12
A Zsolt. 11,6-7a-ban figyelmeztet Dávid: Hullasson a bűnösökre kénköves tüzes parazsat, perzselő/izzó szél legyen poharuk! Miért? Dávid válasza: Mert igaz az Örökkévaló/JHWH/יהוה. Ez egy jogos ítélet - ugyanúgy, mint volt Sodoma és Noach generációja fölött.

Mit tehet az igaz ember? Mi van Isten népével?

Először is egy praktikus útmutatás, amit én kaptam: Amiképpen lehetséges, átmeneti időre tároljatok 30 napra elegendő nem romlandó/tartós élelmiszerkészletet, tisztálkodószereket és más elengedhetetlen dolgokat. A legnagyobb városokban a szupermarketek kínálatát a katasztrófa hallatára egy óra alatt kiürítik az emberek.

Ami a hitben járást illeti, két választásunk van. Zsoltár 11.1-,4 Az Örökkévalónál van az én menedékem. Miként mondhatjátok az én lelkemnek: Menekülj madár hegyedre?! Az Örökkévaló ott van szent Templomában. Az Örökkévaló Trónja a Mennyben van. Szemeivel figyel ő. Pillantása megvizsgálja az emberek gyermekeit/fiait.

Azt mondom lelkemnek: Nem kell elfutnom...nem kell elbújnom. Ez Isten igazságos munkája. Tudom, az Úr a Trónján ül, szemei szerető kedvességgel vigyázzák minden léptemet. Bízom benne, hogy Ő megmenti övéit vízen, tűzön, csapásokon és mindenféle próbán keresztül.

Befejezésül: Nem tudom, hogy melyik időpontban fognak e dolgok megtörténni, de azt tudom, hogy hamar bekövetkeznek. Lelkem megkönnyebbült a felétek való felelősség terhe alól. Hogy mit tesztek ezzel az üzenettel egyedül a ti felelősségetek.

Isten áldjon és őrízzen meg titeket,
DAVID WILKERSON 

Németből fordította: Katharina Becker

0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése