2011. április 15., péntek

A HIT MŰKÖDÉSE


Az I. Timótheus 6/12-ben tanítja nekünk az Írás, hogy a hitnek a jó harcát, szép harcát kell megharcolnunk. Ez az egyedüli harc, amit harcolnia kell egy hívőnek, ez egy jó harc. Azért jó ez a harc és azért örömteljes, mert mi nyerünk a végén.

Nem arra szólít fel az Ige, hogy harcoljunk az ördöggel, nem azt mondja, hogy harcoljunk a rákbetegséggel. Sem nem azt, hogy harcoljunk más gyülekezetekkel. Vagy harcoljunk a gyülekezetünk saját tagjaival. Tanításunk mai címe tehát, hogy miként működik a hitünk, amit sokféleképpen lehet működtetni.
Tehát, hogy a hit hogyan fogható munkára, mert legtöbb kereszténynek sajnálatos módon nincs arról elképzelése, hogy hogyan működik a hit, ezért látunk oly sok veszteséget, legyőzöttséget.Miért vannak az emberek ugyanazon a helyen, ahol 10 évvel ezelőtt láttuk őket? - Azért, mert soha nem fogták a hitüket munkára!
A II. Korinthus 4/13-as vers közli velünk, hogy bennünk is a hitnek ugyanaz a szelleme van. Hittünk és azért szólunk! Hiszünk, és azért szólunk!
/14/ Tudván, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, Jézus által minket is feltámaszt, és veletek együtt előállít.
/16/ Azért nem csüggedünk, sőt ha a mi külső emberünk megromol is, a belső mindazáltal napról napra megújul.
És amit igazán szeretnénk kihangsúlyozni:
/17/ Mert a mi pillanatnyi könnyű megpróbáltatásunk igen nagy örök dicsőséget szerez nékünk.
Meg kell értenünk, hogy a sátán nem minket szeretne, hanem a hitünket szeretné megkaparintani. Szeretne minket elkülöníteni a hitünktől, a hitünket elvenni tőlünk.
Addig, amíg ragaszkodunk a hitünkhöz, addig le tudjuk győzni a világot. Azt mindannyian felfedeztük, hogy a sátán képességei magasan felette vannak az ember fizikális képességeinek. De nem erősebb a sátán a mi hitünknél. Ezért minél jobban kifejleszted a hitedet, annál többet vagy képes tenni a királyságért. Ez az a hely, ahová szeretnénk eljutni.
Amikor a százados Jézushoz ment és Jézus felajánlotta, hogy elmegy a házához és meggyógyítja a szolgáját, a százados azt válaszolta, hogy nem szükséges, hogy elgyere a házamhoz, csak szóld azt a szót és meggyógyul az én szolgám. Jézus elcsodálkozott és azt mondta, hogy – nem találkoztam ekkora hittel egész Izraelben – és mondja nekünk ezt ebben a gyülekezetben!
A sátán képes arra, hogy a pásztort kifárassza teljesen, ha a pásztor csak szaladgál ide-oda. Ha itt szóljuk a hit szavát, akkor az emberek képesek meggyógyulni Romániában, Izraelben és a világ bármely helyén.
Évekkel ezelőtt telefonhívásra imádkoztunk egy fiatal lányért, aki leukémiás beteg volt és az imádság által meggyógyult. Ez azért történt meg, mert szellemben nincs távolság. Az egész föld felett uralmat kaptunk! A Biblia azt tanítja, hogy legyen neked a te hited szerint!
Sokan vannak, akik felhagytak a kézrátétellel, pedig a kézrátétel jó! Jézus azt mondta ennek a századosnak és így mondhatná nekünk is, hogy – nem találkoztam ekkora hittel az egész gyülekezetben! 
A százados azt mondta, hogy én hatalom alá rendelt ember vagyok, értem a hatalmi struktúrát. Ha mi alávetjük magunkat a hatalomnak, akkor Isten a képességeket garantálja. Amíg az ember ez alatt a hatalom alatt tartja magát, aláveti magát, addig van hatalma. Mondja a
Jakab 4/7 Vessétek hát alá magatokat az Istennek, álljatok ellent az ördögnek és elfut tőletek.
Azért fut el tőled remegve, mert már le van győzve. Az igaz pedig hitből él.


A teljes tanítás letölthető innen

0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése