2012. január 7., szombat

Közönséges ember? Nem!


Én sem szólhattam néktek, atyámfiai, mint szellemieknek, hanem mint testieknek, mint a Krisztusban kisdedeknek.Mert még testiek vagytok; mert amikor irigykedés, versengés és visszavonás van köztetek,vajon nem testiek vagytok-é és nem ember szerint jártok-é? 
— 1KORINTHUS 3,1. 3.


Sajnos, a legtöbb keresztény nem engedi,hogy belsõ embere uralkodjon a külsõ ember felett.Ehelyett a test uralkodik a belsõ ember felett,és ettõl válnak az emberek testi kereszténnyé.Egy fordítás így adja vissza ezt az igerészt:„test által irányított”, a ‘testi’ helyett.Valóban,azok a testi keresztények,akiket a testük irányít.

„Mert még testiek vagytok… és nem ember szerint jártok-é?”  mondja Pál a korinthosziaknak.Más szavakkal:úgy éltek,mint akik még nem születtek újjá.Tetszik nekem,ahogy az Amplified Bible fordítja a 3-as verset:„Mert ha még irigység és féltékenység,veszekedés és szakadások vannak köztetek, akkor ugye emberi mérce szerint viselkedtek,úgy, mint azok a közönséges emberek,akik még nem változtak meg?”
Te ne tedd ezt!Ne engedd meg magadnak,hogy úgy élj, mint a közönséges emberek!Úgy élj,mint egy új teremtés,mert az vagy! Határozd el,hogy megengeded a belsõ embernek a Krisztusban,hogy uralkodjon az egész lényed felett.


Megvallás: Visszautasítom,hogy úgy éljek, mint közönséges ember.Én megváltoztam.Én új teremtés vagyokKrisztusban.Felnövekedem szellemileg.Én a belsõ ember uralkodni fogok az egész lényemen. Szellemi emberként fogok járni.Isten Igéjének a mércéje szerint fogok viselkedni.Szeretetben fogok járni.Hitben fogok járni!

Január 8.

0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése