2012. január 7., szombat

Többé meg nem emlékezem


Ez az a szövetség, melyet kötök velük ama napok után, mondja az Úr: Adom az én törvényemet az õ szíveikbe, és az õ elméjükbe írom be azokat, azután így szól: És az õ bûneikrõl és álnokságaikról többé meg nem emlékezem.

— ZSIDÓ 10,16–17.

Amikor Isten rád tekint, nem vesz tudomást a múltadról — akkor neked miért kellene emlékezned rá? Ez akadályozhatja a hitedet.
Emberekkel beszélgetvén, sokszor hallottam ezt: „Hagin testvér, mielõtt üdvözültem, én igencsak szörnyû életet éltem.” Amint elmondták, nem hiszik, hogy az Úr értük is tenne valamit, például, hogy meggyógyítaná õket vagy válaszolna az imáikra, mivel olyan bûnös életet éltek azelõtt. Ezek az emberek egyáltalán nem értik az újjászületést és azt, hogy új teremtéssé lettek.


Amikor a bûnös Krisztushoz jön, megkapja bûnei eltörlését — a bûnei megsemmisíttetnek. Miután pedig keresztény lett, az esetlegesen elkövetett bûneire bocsánatot nyerhet: „Ha megvalljuk bûneinket, hû és igaz, hogy megbocsássaJ bûneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól.”
(1 Ján. 1,9)

Mit gondolsz, mennyi idõbe telik Istennek, hogy meg-bocsásson? Tíz percbe? Tíz évbe? Nem, Isten azonnal megbocsát nekünk! És azonnal megtisztít minket, amikor erre az Igére alapozva megyünk Hozzá.Megvallás: Az én Atyám nem emlékszik bûneimre és vétkeimre. Én sem emlékszem rájuk. Úgy állok Isten jelenlétében, mintha sohasem követtem volna el bûnt.

Január 6.

0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése