2011. április 20., szerda

Kérdések a Szent Szellemről

Mit mond nekünk a Biblia a Szent Szellem lényéről és munkájáról?
1. A Szent Szellem isteni személy, miként a másik két isteni személy: (Atya-Isten, Fiú-Isten). A Biblia is Istennek nevezi, miként az Atyát és a Fiút.
A, Az Atya: Isten, János evangéliuma 6,27.
B, A Fiú: Isten, Zsidókhoz írt levél 1,8.
C, A Szent Szellem: Isten, Apostolok cselekedetei 5,3-4.
A Szent szellemet általában a Szentháromság harmadik személyeként említik.
2. A Szent szellem tanít és bizonyságot tesz (János evangéliuma 16,13), hall, beszél, hirdeti az Igét (János evangéliuma 16,13), elhív (Apostolok cselekedetei 13,2), adományokat ad (Korintusiakhoz írt 1. Levél 12,1), esedezik értünk (Rómaiakhoz írt levél 8,26). Kapcsolatba lehetünk vele, mint egy személlyel: hazudhatunk neki (Apostolok cselekedetei 5,3), megkísérthetjük (Apostolok cselekedetei 5,9), megszomoríthatjuk (Efézusiakhiz írt levél 4,30), csúfolhatjuk (Zsidókhoz írt levél 10,29), ellene állhatunk (Apostolok cselekedetei 7,51), de engedelmesek is lehetünk is neki (Apostolok cselekedetei 5,32). Ha a Szent Szellem erő volna csupán, akkor rendelkezésünkre állna. De mert személy, ezért engedelmeskednünk kell neki, és rendelkezésre kell állnunk.

Mióta van a Szent Szellem a világban?
1. A Szent Szellem, Aki a három isteni Személy egyike mindöröktől fogva való, már a teremtésnél is munkálkodott. Mózes 1. Könyve 1,2.
2. Később az Ószövetség prófétái és egyes királyait betöltötte bizonyos korokban és bizonyos célból. Mózes 2. Könyve 31,3; Mózes 4. Könyve 27,18; Bírák könyve 3,10; 11,29; Sámuel 1. Könyve 10,6; 16,13-14; Sámuel 2. Könyve 23,2; Királyok 2. Könyve 2,15; Ézsaiás könyve 48,16; Dániel könyve 6,3; Mikeás könyve 3,8.
3. Ő volt az, aki által az Úr Jézus fogantatott és felkenetett, és aki által munkálkodott. Máté evangéliuma 1,20; Lukács evangéliuma 4,18; Apostolok cselekedetei 10,38.
4. A Szent Szellem a maga teljességében pünkösd napján a Jeruzsálemben összegyűlt hívőkre szállt alá. Azóta minden ember, aki hitre jut az Úr Jézusban, elnyeri a Szent Szellemet. Szívében lakozik és munkálkodik. Jóel könyve 2,28-32; János evangéliuma 7,38-39; 14,16-17; 15,26; 16,7; Apostolok cselekedetei 2,1-4.15-18; Efézusiakhoz írt levél 1,13.
Melyek a Szent Szellem különleges feladatai ma?
1. A Szent Szellem meggyőzi az embert a bűneiről és bűnbánatra (megtérésre) indítja. Munkálja az újonnan születést. János evangéliuma 16,8-9; 3,5.
2. Bizonyságot ad, hogy Isten gyermekei vagyunk. Rómaiakhoz írt levél 8,9; 14-16; Korintusiakhoz írt 2. Levél 1,22; 5,5; Efézusiakhoz írt levél 1,13-14.
3. A Szent Szellemben szenteltettünk meg. Tesszalonikai 1. Levél 4,3; Péter 1. Levele 1,2.
4. A Szent Szellem Isten Gyülekezetében és minden egyes hívőben lakik. Korintusiakhoz írt 1. Levél 3,16; 6,19.
5. Szellemi ajándékokat ad. Korintusiakhoz írt 1. Levél 12,1.4-11.
6. Munkálja a Szellem gyümölcseit. Galatákhoz írt levél 5,22.
7. Vezetni akar. János evangéliuma 16,13; Apostolok cselekedetei 8,28-29; 10,19-20; 20,22-23; Rómaiakhoz írt levél 8,14; Galatákhoz írt levél 5,18.
8. Közbenjár érettünk. Rómaikhoz írt levél 8,25-27.
9. Mindenekelőtt Jézus Krisztust akarja dicsőíteni. János evangéliuma 16,14-15.
Kinek adatik a Szent Szellem?
Mindazoknak, akik bűnbánattal (megtéréssel) és hittel elfogadják Jézus Krisztusnak a golgotai kereszten elvégzett váltságművét. János evangéliuma 3,5-6; Rómaiakhoz írt levél 5,5.
Ha az ember a Szent Szellem birtokában van, akkor Istennek az az akarata, hogy ez a Szellem elevenen munkálkodjon benne. János evangéliuma 3,34; Apostolok cselekedetei 1,8; Rómaikhoz írt levél 8,13-14; Galatákhoz írt levél 15,16 és 25; Efézusiakhoz írt levél 5,18; Timóteushoz írt 2. Levél.
Miért van szükségünk a Szent Szellemre?
A Szent Szellem ajándékhoz meg az újonnan születésben isteni élettel és tartja meg az Úr Jézusba vetett hitet. Korintusiakhoz írt 1. Levél 6,11; Korintusiakhoz írt 2. Levél 4,13; Galatákhoz írt levél 6,8.
A Szent Szellem tesz bizonyságot arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. Rómaikhoz írt levél 8,16.
Csak a Szent Szellem által tudunk helyesen imádkozni. János evangéliuma 4,24; Rómaiakhoz írt levél 8,26-27.
Csak a Szent Szellem által érthetjük meg helyesen a Bibliát. János evangéliuma 14,26; 16,13; Korintusiakhoz írt 1. Levél 2,10-16.
Csak a Szent Szellem által tudjuk Krisztust igazán megismerni és a szeretetet gyakorolni. Rómaiakhoz írt levél 5,5; Korintusiakhoz írt levél 12,3; 2,10-16; Korintusiakhoz írt 2. Levél 3,17-18.
Szent Szellem nélkül nem lehet Istennek tetszeni. Rómaiakhoz írt levél 8,8-9.
Miből lehet felismerni, hogy valaki a Szent Szellem birtokában van?
Felismerjük azt a Szellem gyümölcséről. Ez többet jelent, mint a természeti ember jó cselekedetei. Máté evangéliuma 7,17-20; Galatákhoz írt levél 5,22.
A szellem gyümölcsei: szeretet, öröm, békesség, hosszútűrés, jóság, mértékletesség, hűség, szelídség.
Cselekedhetünk-e a Szent Szellem ellen?
Igen! Az Újszövetség szerint lehet:
A Szellemet megoltani, Tesszalonikai 1. Levél 5,19.
A Szellemet megszomorítani, Ézsaiás könyve 63,10; Efézusiakhoz írt levél 4,30.
A Szellemnek ellene állni, Apostolok cselekedetei 7,51.

0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése